Noviciát (z lat. novitiatum) je obdobie, počas ktorého čakatelia na vstup do katolíckeho rehoľného alebo mníšskeho spoločenstva žijú spoločne s rehoľníkmi alebo mníchmi. Takáto osoba sa nazýva novic, resp. novicka. Noviciátu predchádza postulát.

Novicka Sestier krížovej roty v Seville (vľavo) je od rehoľníčky odlíšená bielym závojom.

Náplň noviciátu

upraviť

Noviciát sa začína tzv. obliečkou, teda obradom, počas ktorého kandidát prijíma rehoľný alebo mníšsky habit.[1][2] Kandidáti sa počas noviciátu pripravujú na skladanie rehoľných alebo mníšskych sľubov, skúšajú bežný život v spoločenstve a majú možnosť zvážiť, či si do neho skutočne želajú vstúpiť. Zároveň rehoľné alebo mníšske spoločenstvo posudzuje, či kandidát spĺňa predpoklady a podmienky na trvalé zaradenie do komunity. Novic nemá rozhodovaciu právomoc ako ostatní rehoľníci alebo mnísi.[1] Často býva oslobodený od niektorých povinností bežného rehoľníka či mnícha, aby sa mohol viac venovať modlitbe a štúdiu.

Dĺžka noviciátu sa u rôznych spoločenstiev líši, obvykle trvá rok. Avšak napríklad u jezuitov ide o dva roky[chýba zdroj] a u benediktínov na Sampore rok a pol.[2] Sprevádzanie novica počas noviciátu má na starosti novicmajster.[1]

Podobné koncepcie existujú aj u iných mníšskych radov, napríklad buddhistických. Pokiaľ novici žijú či trávia časť dňa v špeciálnom dome či časti kláštora, poprípade pokiaľ sa novici zaučujú len v určitom kláštore, nazýva sa dotyčná budova (kláštor) tiež noviciát.

Referencie

upraviť
  1. a b c Noviciát [online]. 2024-01-23, [cit. 2024-02-26]. Dostupné online.
  2. a b Informácie pre kandidátov – Kláštor Premenenia Pána [online]. [Cit. 2024-02-26]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť