Noviciát (z lat. novitiatum) je obdobie, po ktorom čakatelia na vstup do katolíckeho rehoľného spoločenstva (novic, resp. novicka) žijú spoločne s rehoľníkmi. Pripravujú sa tak na skladanie sľubu, život v spoločenstve a majú možnosť zvážiť, či si do neho skutočne želajú vstúpiť.

Dĺžka noviciátu sa u rôznych spoločenstiev líši, obvykle trvá rok, ale napríklad u jezuitov ide o roky dva.

Podobné koncepcie existujú aj u iných mníšskych radov, napríklad buddhistických. Pokiaľ novicovi žijú či trávia časť dňa v špeciálnom dome či časti kláštora, poprípade pokiaľ sa novici zaučujú len v určitom kláštore, nazýva sa dotyčná budova (kláštor) tiež noviciát.

Pozri ajUpraviť