Novoveká veda

Novoveká veda je veda, ktorá sa rozvíja v intervale 17. stor. - 19. stor. Nasledovala po stredovekej vede a predchádzala vede súčasnej.

Novoveká veda sa rodí z francúzskeho kartezianizmu a anglického empirizmu.

Citát k novovekej vede: Historicko-filozofická analýza newtonovskej fyziky ... ukázala, že klasická veda nie je bez „metafyzických“ predpokladov. E. Mach v práci Vývin mechaniky z historicko-kritického hľadiska poukázal na to, že Newtonova 'prírodná filozofia' nezískala svoje základné tvrdenia len induktívnou cestou, ale tie obsahujú i metafyzickú prímes, a teda platia len podmienečne: 'O absolútnom priestore a o absolútnom pohybe nemôže nikto nič povedať, sú to výlučne myšlienkové entity, ktoré nemožno podložiť skúsenosťou. Všetky princípy mechaniky sú ... skúsenosťami o relatívnych polohách a pohyboch telies.'

Predstavitelia: Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, Isaac Newton

Externé odkazyUpraviť

FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok