Novoveké umenie v Európe trvalo v rokoch 1492 - 1848. Je to epocha vo vývine umenia, ktorá nasleduje po stredovekom umení. Začína renesančným umením a končí romantickým umením.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.