Nukleóny je spoločné označenie pre protóny a neutróny, teda častice tvoriace jadro atómu.

Patria medzi baryóny. Protóny a neutróny tvoria nábojový multiplet (presnejšie nábojový „dublet“,keďže sú to dve častice) a majú zložitú vnútornú stavbu.