Numizmatika (fr. < gr.) je pomocná historická veda, ktorá skúma mince a papierové platidlá a príbuzné pamiatky.

Rímsky denár

Úlohou numizmatiky je aj štúdium dejín cien a miezd a starostlivosť o hmotný materiál - mince, medaily, účelové známky, plakety, žetóny a ďalšie hmotné pramene, ktoré majú s numizmatikou súvislosť.

Bankovkami a papierovými platidlami sa zaoberá odbor numizmatiky notafília.

Literatúra

upraviť
  • Kol. autorov: Kremnická štátna mincovňa 1328 - 1561 - 1961. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umení, 1962. 408 s.
  • HLINKA, Bohuslav – RADOMĚRSKÝ, Pavel: Peníze, poklady, padělky. Praha : Orbis, 1975. 324 s. + 56 s. obrazových príloh.
  • HLINKA, Bohuslav – RADOMĚRSKÝ, Pavel: Peníze celého sveta. Praha : Mladá fronta 1987 (3. vydanie). 296 s. + 40 s. obrazových príloh.
  • HLINKA, Jozef – KAZIMÍR, Štefan – KOLNÍKOVÁ, Eva: Peniaze v našich dejinách. Bratislava : Obzor 1976. 292 s. + 16 s. obrazových príloh.
  • KOLNÍKOVÁ, Eva: Rímske mince na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1980. 120 s.
  • MINAROVIČOVÁ, Elena: Portrét na starovekých minciach. Bratislava : Tatran, 1979. 112 s.
  • MARCO, Jindřich: Jak sbírat mince. Praha : Mladá fronta, 1976. 176 s.
  • NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: Základy numismatiky. Praha : Academia, 1986 (2. doplnené vydanie). 336 s.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.