Oľga Holécyová (* 9. september 1913, Brezno - † 25. máj 1972, Bratislava) bola pedagogička.

Oľga Holécyová
pedagogička
Narodenie9. september 1913
Brezno
Úmrtie25. máj 1972 (58 rokov)
Bratislava

Rodina upraviť

  • otec Ján Holécy
  • matka Hermína rod. Galandová
  • brat Ján Holécy

Životopis upraviť

V roku 1930-1933 študovala na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, do 1952 študovala na Pedagogickej fak. KU v Prahe, 1969 CSc. Absolvovala viaceré študijné pobyty. Učiteľka na ľudovej škole v Bacúchu, v Slovenskej Ľupči, v Beňuši, na meštianskej škole v Brezne, krajská inšpektorka pre materské školy v Banskej Bystrici (1949-1952), od roku 1952 odborná, od 1969 vedecká pracovníčka Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave, kde externe prednášala na Vysokej škole pedagogickej. Popredná odborníčka v predškolskej pedagogike na Slovensku. Vo vedeckovýskumnej práci sa zamerala na obsahovú koncepciu a osnovy výchovnej práce materských škôl, orientovala sa na výskum detskej hry a mravných postojov detí v materských školách. Výsledky publikovala v štúdiách, odborno-teoretických prácach a príručkách. Spoluautorka a iniciátorka prvej čs. Pedagogiky predškolského veku (1956). Venovala sa aj prekladom odbornej literatúry z ruš. a češ. Roku 1954 založila a stala sa vedúcou redaktorkou časopisu Materská škola, redakčne sa zúčastňovala na tvorbe ďalších odborných pedagogických časopisov. V organizačnej práci zabezpečovala rozvoj siete predškolských zariadení, starala sa o odbornú prípravu učiteliek materských škôl. Do roku 1945 funkcionárka MS a Živeny, predsedníčka sekcie predškolskej výchovy Slov. pedagogickej spoločnosti pri SAV, od 1961 členka Zväzu čs. novinárov.

Ocenenie upraviť

  • Roku 1966 Zaslúžilá školská pracovníčka,

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť