Obecné voľby v roku 1923 boli prvé miestne voľby v medzivojnovom Československu, ktoré sa konali na území celého štátu (voľby v roku 1919 sa konali len na území Čiech a Moravy) a zároveň prvé voľby vôbec, ktoré sa konali na celom území štátu (v parlamentných voľbách v roku 1920 sa nevolilo na Podkarpatskej Rusi, Orave a časti Spiša). Voľby sa nekonali v každej obci. Kde prišlo k dohode politických strán, prípadne kandidoval rovnaký počet kandidátov, aký sa mal zvoliť a pod., voľby odpadli. Oficiálne výsledky neboli nikdy zverejnené a občania sa mohli o útržkovitých výsledkoch dočítať v dobovej tlači. Na celoštátnej úrovni sa stala víťazom Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (agrárna strana).[1]

Obecné voľby 1923
Republika ČeskoslovenskáČeskoslovensko
Druhobecné voľby
Orgánzastupiteľstvá obcí
Dátum16. september 1923
Zapísaní voličivolilo sa približne v 1 400 obciach
Účasť?
Platné hlasy?
Výsledky
víťazstvo RSZML na celoštátnej úrovni
Poradie volieb
Poradiedruhé
Predchodca Obecné voľby 1919 1923 Obecné voľby 1927 Nástupca

Výsledky volieb na Slovensku upraviť

Pokiaľ ide o výsledky volieb na území Slovenska, aj z čiastkových výsledkov sa dal zachytiť obrovský prepad sociálnej demokracie, posilnenie agrárnej a ľudovej strany, výrazný nástup komunistov, pre ktorých išlo o prvé voľby od ich vzniku.[2] Významné výsledky zaznamenali aj maďarské opozičné strany, ktoré okrem juhu Slovenska získali významné pozície vo väčších mestách. S veľmi slušnými výsledkami skončili aj židovské politické subjekty. Z hľadiska poradia strán môžeme za víťaza považovať agrárnu stranu, ktorá podľa neoficiálnych výsledkov získala približne 348 tisíc hlasov. Druhá skončila SĽS s 341 tisíc hlasmi.

Približné výsledky československých strán (bez maďarských, nemeckých a židovských strán):[3]

Výsledky v niektorých slovenských obciach a mestách upraviť

Mesto platné hlasy Získané hlasy/mandáty
Bratislava 46 672 maďarské strany - 12 967 (27,78 %), KSČ - 6 292 (13,48%), národní socialisti - 6 289 (13,47 %), SĽS - 3 676 (7,88 %), židovská strana - 3413 (7,31 %), ČSSD - 3 179 ( 6,81 %), nemecké strany - 2 825 (6,05 %), národní demokrati - 1 799 (3,86 %), živnostenská strana - 410 (0,88 %), SNS - 290 (0,62 %), ostatné kandidátky - 1 532 (3,28 %)
Košice 23 112 maďarské strany - 7 405 (32,04 %), KSČ - 4 541 (19,65 %), SĽS - 2 246 (9,72 %), národní socialisti - 2 002 (8,66 %), národní demokrati - 1 789 (7,74 %), židia - 1 636 (7,08 %), legionári - 1 265 (5,47 %), ČSSD - 1 229 (5,32 %), živnostenská strana - 518 (2,24 %), iné kandidátky - 481 (2,08 %)
Nitra 9 550 maďarské strany - 2 165 (22,67 %), SĽS - 2021 (21,16 %), židovská strana - 1 576 (16,50 %), KSČ - 1 267 (13,27 %), zjednotené čs. strany - 1 221 (12,79 %), ČSSD - 614 (6,43 %), občianska strana - 406 (4,25 %) a národní demokrati - 280 (2,93 %)[4]
Trnava 8 544 SĽS - 2 492 (29,17 %), KSČ - 1 577 (18,46 %), ČSSD - 1 272 (14,89 %), žid. strana - 1 088 (12,73 %), maďarská strana - 992 (11,61 %), ostatné subjekty - 1 123 (13,14 %)
Nové Zámky 7 650 maďarské strany - 4 451 (58,18 %), židovská strana - 852 (11,14 %), SĽS - 809 (10,58 %), ČSSD - 648 (9,87 %), KSČ - 552 (7,22 %), národní demokrati - 175 (2,29 %) a agrárna strana - 163 (2,13 %)
Banská Štiavnica 6 567 SĽS - 2 173 (33,09 %), ČSSD - 1 576 (23,99 %), maďarské strany - 1 072 (16,32 %), KSČ - 1 003 (15,27 %), národní socialisti - 358 (5,45 %), iné strany - 385 (5,86 %)
Ružomberok 5 909 SĽS - 3 075 (52,04 %), ostatné strany - 2 834 (47,96 %)
Banská Bystrica 4 901 SĽS - 1 187 (24,22 %), maďarské strany - 1 135 (23,16 %), KSČ - 754 (15,38 %), židovská strana - 553 (11,28 %), národní socialisti - 416 (8,49 %), národní demokrati - 293 (5,98 %), ČSSD - 238 (4,86 %), agrárna strana - 169 (3,45 %), SNS - 115 (2,35 %) a živnostenská strana - 41 (0,84 %)
Trenčín 4 523 SĽS - 1 500 (33,16 %), KSČ - 1 014 (22,42 %), židovská strana - 809 (17,89 %), agrárna strana - 474 (10,48 %), ČSSD - 428 (9,46 %) a živnostenská strana - 298 (6,59 %)
Nové Mesto nad Váhom 2 834 SĽS - 1 178 (41,57 %), židovská strana - 572 (20,18 %), KSČ - 472 (16,65 %), živnostenská strana - 162 (5,72 %), ČSSD - 128 (4,52 %), iné strany - 322 (11,36 %)
Malacky 2 823 SĽS - 1 105 (39,14 %), KSČ - 859 (30,43 %), ČSSD - 243 (8,61 %), agrárna strana - 183 (6,48 %), židovská strana - 150 (5,31 %), národní demokrati - 99 (3,51 %), národní socialisti - 69 (2,44 %), iné strany - 115 (4,07 %)
Turčiansky Svätý Martin 2 781 KSČ - 957 (34,41 %), obč. združenie remeselníkov - 863 (31,03 %), SĽS - 469 (16,86 %), agrárna strana - 367 (13,20 %) a národní socialisti - 125 (4,49 %)
Pezinok 2 553 SĽS - 822 (32,20 %), nemecká strana - 627 (24,56 %), KSČ - 289 (11,32 %), agrárna strana - 278 (10,89 %), ČSSD - 202 (7,91 %) , židovská strana - 193 (7,56 %) a národní socialisti - 142 (5,56 %)
Sereď 2 446 SĽS - 741 (30,29 %), KSČ - 740 (30,25 %), ČSSD - 425 (17,38 %), židovská strana - 417 (17,05 %) a národní socialisti - 123 (5,03 %)
Rača 2 209 SĽS - 948 (42,92 %), ČSSD - 874 (39,57 %), živnostenská strana - 387 (17,52 %)
Petržalka 2 204 nemecká strana - 863 (39,16 %), KSČ - 761 (34,53 %) a národní socialisti - 580 (26,32 %)
Vrbové 2 124 ČSSD + agrárna strana - 993 (46,75 %), SĽS - 756 (35,59 %) a žid. strana - 375 (17,66 %)
Holíč 2 959 SĽS - 1 328 (44,88 %), ČSSD - 617 (20,85 %), KSČ - 345 (11,66 %), žid. strana - 294 (9,94 %), agrárna strana - 173 (5,85 %), národní socialisti - 85 (2,87 %), remeselníci - 59 (1,99 %) a invalidi - 58 (1,96 %)
Svätý Jur 1 777 SĽS - 850 (47,83 %), spojené nemecké strany - 448 (25,21 %), ČSSD + národní socialisti - 388 (21,83 %) a žid. strana - 91 (5,12 %)
Sabinov 1 737 SĽS - 876 (50,43 %), agrárna strana - 547 (31,49 %), KSČ - 160 (9,21 %) a židovská strana - 154 (8,66 %)
Slovenský Meder 1 624 SĽS - 824 (50,74 %), KSČ - 353 (21,74 %), agrárna strana - 292 (17,98 %) a národní socialisti - 255 (15,70 %)
Bánovce nad Bebravou 1 443 SĽS - 721 (49,97 %), agrárna strana - 289 (20,03 %), žid. strana - 285 (19,75 %) a ČSSD - 148 (10,26 %)
Senica 1 398 ČSSD - 522 (37,34 %), republikánska strana - 334 (23,89 %), SĽS - 320 (22,89 %) a žid. strana - 222 (15,88 %)
Kysucké Nové Mesto 1 220 SĽS - 495 (40,57 %), agrárna strana - 477 (39,10 %), KSČ - 205 (16,80 %) a židovská strana - 43 (3,52 %)

Pozri aj upraviť

Zoznam členov bratislavského zastupiteľstva zvolených vo voľbách v roku 1923

Referencie upraviť

  1. PLUHAR, Jozef. Naša strana najmohutnejšou v celej republike. Slovenský denník (Bratislava), 19.9.1923, roč. VI, čís. 212, s. 1.
  2. Po voľbách .... Slovenský denník (Bratislava), 18.9.1923, roč. VI, čís. 211, s. 1.
  3. Po voľbách na Slovensku. Národná jednota (Petrovec), 28.9.1923, roč. IV, čís. 39, s. 1.
  4. UKB [online]. digitalna.kniznica.info, [cit. 2021-08-12]. Dostupné online.