Obecné voľby 1931

Voľby do obecných zastupiteľstiev v roku 1931 boli v poradí štvrté obecné voľby, ktoré sa uskutočnili v medzivojnovom Československu. Neuskutočnili sa súčasne. Najväčšia časť obcí volila 27. septembra 1931 a menšie skupiny obcí v priebehu celého roku 1932. Celoštátne výsledky neboli nikdy oficiálne publikované s odôvodnením, že ide iba o miestnu otázku. Voľby boli vypísané v celkovo 11 417 z 15 733 všetkých obcí v celom Česko-Slovensku.[1] Na celoštátnej úrovni najviac hlasov obdržala agrárna strana (RSZML) a sociálna demokracia (ČSSD). V hlavnom meste Česko-Slovenska, Prahe, zvíťazili národní socialisti (ČSNS).[2] Na území Slovenska najviac hlasov obdržala HSĽS. V hlavnom meste Slovenskej krajiny, v Bratislave, zvíťazila maďarská Krajinská kresťansko-socialistická strana.

Obecné voľby 1931
Obecné voľby 1931
Republika ČeskoslovenskáČeskoslovensko
Druhobecné voľby
Orgánzastupiteľstvá obcí
Dátum27. september 1931
Zapísaní voličivoľby vypísané v 72,57 % obciach
Účasť?
Platné hlasy?
Výsledky
víťazstvo RSZML na celoštátnej úrovni
Čechy - ČSSD, Morava - ČSL, Slovensko - HSĽS, Podk. Rus. - RSZML
Výsledky
Poradie volieb
Poradieštvrté
Predchodca 1927 1931 1938 Nástupca

Výsledky volieb na SlovenskuUpraviť

V dobe volieb bolo na Slovensku 3 479 obcí. Voľby boli vypísané v 3 117 obciach. Jedna alebo jednotná kandidátka bola podaná v celkovo 1 781 slovenských obciach.[3] Vo viacerých obciach sa voľby zrušili dohodou politických strán a miestnych skupín. Celkovo sa teda na území Slovenska volilo iba v 1 336 obciach (približne 38 %). Z významnejších miest sa v roku 1931 nevolilo v Košiciach, Prešove, Trenčíne, Martine, Rimavskej Sobote, Brezne, Dolnom Kubíne, Dunajskej Strede, Humennom, Komárne, Kremnici, Michalovciach, Námestove, Nových Zámkoch, Štúrove, Pezinku, Spišskej Novej Vsi a pod.[1] Celkový počet voličov na Slovensku pravdepodobne nepresiahol jeden milión a pohyboval sa okolo 700 tisíc. Keďže výsledky neboli oficiálne publikované, občania sa o nich mohli dozvedieť len z dobovej tlače, ktorá však uvádzala skôr útržkovité výsledky a najmä také, ktoré boli priaznivé pre politickú stranu, ktorej boli noviny naklonené. Uverejňované čiastkové výsledky z vybraných okresov alebo obcí sa porovnávali s poslednými obecnými voľbami (1927) alebo s poslednými parlamentnými voľbami v roku 1929.

V roku 1932 sa volilo už len v menšej miere, napr. v Komárne sa volilo 21. februára 1932[4], v Liptovskom Mikuláši 29. februára 1932[5], v Trenčíne a priľahlých obciach sa volilo 6. marca 1932,[6] v Námestove 13. marca 1932,[7] v Košiciach 24. apríla 1932,[8] v Pezinku a okolitých obciach 28. augusta 1932,[9] v Prešove 25. septembra 1932,[10] v Kremnici 2. októbra 1932[11] a pod.

Ďalšie kolo volieb prebehlo v doplňujúcich obecných voľbách v závere roku 1935, a v menšej miere sa volilo v doplňujúcich voľbách v roku 1936[12] a v Košiciach 1937.

Približný obraz o výsledku volieb z 27. septembra 1931 poskytuje periodikum Slovenský denník (naklonený agrárnej strane) 4. októbra 1931, kde uvádza výsledky najvýznamnejších strán a porovnáva ich s voľbami do parlamentu z roku 1929 (porovnávajú sa výsledky len v obciach a mestách, kde sa voľby uskutočnili!). Neuvádza však výsledky menšinových strán (maďarských, nemeckých, židovských a rusínskych), ktoré mohli po sčítaní dosiahnuť aj 15 – 20 % hlasov. Uvádza iba, že maďarské strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana (KK-SS) a Maďarská národná strana (MNS)) utrpeli značný pokles podpory (cca. 30 tisíc hlasov), najmä v prospech agrárnej a komunistickej strany.[13]

Výsledky volieb uverejnené
v Slovenskom denníku 4. októbra 1931
strana počet hlasov
v obecných
voľbách 1931
rozdiel oproti
parlamentným
voľbám
v roku 1929
HSĽS 174 003 - 47 627
RSZML 155 226 + 30 070
KSČ 115 116 + 19 182
ČSSD 88 717 + 1 024
ČSNS 27 311 + 1 987
ČSL 26 653 + 7 186
ČND 13 424 *
ČSŽOSS 9 077 - 8 670
občianske polit.
združenia
6 951 x
socialistické polit.
združenia
1 545 x
občianske nepolit.
združenia
24 849 x
zmiešané nepolit.
skupiny
9 572 x

* Československá národná demokracia (ČND) vo voľbách v roku 1929 kandidovala spolu so SNS a drobnými rusínskymi zoskupeniami, preto sa výsledok nedá porovnať.

Oficiálne celoslovenské výsledky

Výsledky za obce,

v ktorých voľby prebehli

Výsledky za obce, kde voľby prebehli

+ obce, kde sa hlasy prerozdelili

strana počet hlasov podiel v % počet hlasov podiel v %
HSĽS 175 120 21,05 264 450 20,94
RSZML 153 100 18,41 351 718 27,85
KSČ 109 918 13,21 114 749 9,09
ČSSD 89 984 10,82 10 1498 8,04
KK-SS 47 993 5,77 58 451 4,63
MNS 29 360 3,53 39 956 3,16
ČSL 28 371 3,41 41 582 3,29
ČNS 26 998 3,25 31 570 2,50
ČND 12 974 1,56 16 675 1,32
ŽS 14 434 1,74 15 020 1,19
ZdP 4 984 0,60 10 115 0,80
ČSŽOSS 8 649 1,04 9 626 0,76
SNS 6 388 0,77 8 684 0,69

Výsledky v jednotlivých obciachUpraviť

obec platné hlasy výsledky
Bratislava 50 677 KK-SS - 8 586 (16,94 %), ČSSD - 6 145 (12,13 %), KSČ - 5 975 (11,79 %), ČSNS - 5 369 (10,59 %), HSĽS - 2 681 (5,29 %), ČSND - 2 471 (4,88 %), Ludwigova nepolit. kandidátka - 2 461 (4,86 %), žid. strana - 2 266 (4,47 %), RSZML - 2 209 (4,36 %), nemecká voleb. koalícia - 1 697 (3,35 %), nemec. soc. dem. - 1 585 (3,13 %), ČSŽOS - 1 113 (2,20 %), MNS - 1 083 (2,14 %), Liga (predseda Jiří Stříbrný) - 695 (1,37 %), "Unitas" - 600 (1,18 %), žid. soc. dem. - 563 (1,11 %), ČSL - 560 (1,10 %), SNS - 470 (0,93 %), ostatní - 1 797 (3,55 %)
Košice 26 661 KSČ - 4 863 (18,24 %), KK-SS - 4 677 (17,54 %), MNS - 2 947 (11,05 %), ČNS - 2 933 (11,00 %), ČSSD - 2 298 (8,62 %), ČSŽOSS - 1 876 (7,04 %), HSĽS - 1 239 (4,65 %), žid. strana - 1 050 (3,94 %), maďarskí soc. demokrati - 964 (3,62 %), ČND - 789 (2,96 %), RSZML - 758 (2,84 %), ČSL - 571 (2,14 %) a mestská strana - 522 (1,96 %)
Trnava 10 429 KSČ - 2 266 (21,73 %), HSĽS - 1 942 (18,62 %), ČSSD - 1 791 (17,17 %), KK-SS - 1 001 (9,60 %), žid. strana - 676 (6,48 %), ČSŽOSS - 373 (3,58 %), RSZML (2 kandidátky) - 305 (2,92 %), ČSNS - 267 (2,56 %), ČSL - 251 (2,41 %), SNS - 224 (2,15 %), rôzne miestne kandidátky - 1 166 (11,18 %)
Prešov 9 551 KSČ - 1 825 (19,11 %), KK-SS - 1 688 (17,68 %), 3 židovské kandidátky spolu - 1 534 (16,06 %), HSĽS (2 kandidátky) - 1 162 (12,17 %), ČSSD - 646 (6,76 %), ČŽOSS - 544 (5,70 %), miestna kandidátka - 498 (5,21 %), ČSNS - 477 (4,99 %), RSZML - 430 (4,50 %), ČSND - 376 (3,94 %) a ruské združenie - 371 (3,88 %)
Komárno 9 251 KSČ - 2 257 (24,40 %), maď. soc. dem. - 1 809 (19,55 %), KK-SS - 1 390 (15,03 %), MNS - 1 130 (12,21 %), združené čs. strany - 972 (10,51 %), žid. strana (2 kandidátky) - 747 (8,07 %), vojnoví poškodenci a maloremeselníci - 335 (3,62 %), HSĽS - 167 (1,81 %), miestne kandidátky - 444 (4,80 %)
Nitra 8 821 ČSSD - 1 662 (18,84 %), KK-SS - 1 653 (18,74 %), KSČ - 1 487 (16,86 %), HSĽS - 1 097 (12,44 %), ČSNS - 855 (9,69 %), žid. robotnícka strana - 409 (4,64 %), ČSL - 399 (4,52 %), žid. hosp. strana - 388 (4,40 %), občiansky blok - 265 (3,00 %), žid. strana II - 242 (2,74 %), ČSND - 201 (2,28 %) a RSZML - 163 (1,85 %)
Žilina 7 438 HSĽS - 1 496 (20,11 %), ČSSD - 1 384 (18,61 %), KSČ - 1 112 (14,95 %), ČSL - 995 (13,38 %), žid. strana I - 618 (8,31 %), žid. strana II - 402 (5,40 %), ČSNS - 401 (5,39 %), RSZML - 304 (4,09 %), ČSŽOSS - 145 (1,95 %), ČSND - 130 (1,75 %) a miestne kandidátky spolu - 453 (6,09 %)
Banská Štiavnica 6 804 ČSSD - 1 816 (26,69 %), KK-SS - 1 471 (21,62 %), HSĽS - 1 424 (20.93 %), KSČ - 912 (13,40 %), občianska nepolitická strana - 628 (9,23 %), RSZML - 288 (4,23 %) a ČNS - 265 (3,89 %)
Lučenec 6 449 KSČ - 1 648 (25,55 %), MNS - 935 (14,50 %), ČSSD - 629 (9,75 %), KK-SS - 579 (8,98 %), ČSNS - 477 (7,40 %), žid. strana - 402 (6,23 %), RSZML - 313 (4,85 %), HSĽS - 271 (4,20 %), maď. strana III - 213 (3,30 %), rôzne miestne kandidátky spolu - 982 (15,23 %)
Ružomberok 6 336 HSĽS - 2 490 (39,30 %), KSČ - 916 (14,46 %), "uličania" - 909 (14,35 %), ČSSD - 600 (9,47 %), evanjelic. kandidátka - 346 (5,46 %), ČSŽOSS - 328 (5,18 %), židia - 321 (5,07 %) ČSNS - 300 (4,74 %) a "30-roční" - 132 (2,08 %)
Zvolen 5 344 ČSSD - 1 079 (20,19 %), KSČ - 1 038 (19,42 %), HSĽS - 865 (16,19 %), SNS - 641 (11,99 %), ČSNS - 539 (10,09 %), ČSŽOSS - 407 (7,62 %), RSZML - 325 (6,08 %), KK-SS - 235 (4,40 %), ČSL - 138 (2,58 %), ČSND - 41 (0,77 %) a Liga - 36 (0,67 %)
Banská Bystrica 5 035 HSĽS - 1 074 (21,33 %), KK-SS - 1 015 (20,16 %), KSČ - 777 (15,43 %), židia - 445 (8,84 %), ČSNS - 377 (7,49 %), SNS - 307 (6,10 %), ČSSD - 304 (6,04 %), šport. skupina - 303 (6,02 %), RSZML - 282 (5,60 %), ČSND - 151 (3,00 %),
Trenčín 4 984 HSĽS - 1 347 (27,03 %), KSČ - 611 (12,26 %), ČSSD - 496 (9,95 %), žid. strana - 465 (9,3 %), ČSL - 451 (9,05 %), RSZML - 354 (7,10 %), žid. obč. strana - 225 (4,51 %), kandidátka športovcov - 217 (4,35 %), ČSNS - 215 (4,31 %), ČSND - 146 (2,93 %), ČSŽOSS - 127 (2,55 %), KK-SS - 127 (2,55 %), ostatní - 203 (4,07 %)
Piešťany 4 674 HSĽS - 1 313 (28,09 %), ČSŽOSS - 847 (18,12 %), kúpeľná kandidátka - 689 (14,74 %), KSČ - 640 (13,69 %), RSZML - 410 (8,77 %), ČSSD - 320 (6,85 %), ČSNS - 289 (6,18 %) a ČSL - 166 (3,55 %)
Hlohovec 4 185 HSĽS - 1 633 (39,02 %), KSČ - 988 (23,61 %), židia - 357 (8,53 %), ČSSD - 306 (7,31 %), obč. blok - 303 (7,24 %), ČSNS - 284 (6,79 %), ČSL - 167 (3,99 %) a remeselníci - 147 (3,51 %)
Nové Mesto nad Váhom 3 637 HSĽS - 910 (25,02 %), žid. strana - 698 (19,19 %), KSČ - 642 (17,65 %), ČSŽOSS - 344 (9,46 %), ČSSD - 310 (8,52 %), legionári a dobrovoľníci - 145 (3,99 %), obč. blok - 131 (3,60 %), RSZML -115 (3,16 %), ČSL -103 (2,83 %), ČNS - 97 (2,67 %), ČND - 77 (2,12 %) a zväz ľudových obchodníkov a živnostníkov - 65 (1,79 %)
Turč. Sv. Martin 3 590 ČSSD - 997 (27,77 %), KSČ - 725 (20,19 %), HSĽS - 406 (11,31 %), ČSŽOSS - 279 (7,77 %), SNS - 271 (7,55 %), RSZML - 187 (5,21 %), ČND - 183 (5,10 %), žid. strana - 176 (4,90 %), ČNS - 135 (3,76 %), ČSL - 42 (1,17 %) a miestne kandidátky (3) - 189 (5,26 %)
Turzovka 3 433 HSĽS - 2 263 (65,92 %), ČSL - 633 (18,44 %), ČSSD - 386 (11,24 %), ČSŽOSS - 83 (2,42 %) a RSZML - 68 (1,98 %)
Malacky 3 289 ČSSD - 1 274 (38,74 %), HSĽS - 485 (14,75 %), KSČ - 267 (8,12 %), ČSNS - 221 (6,72 %), 2 žid. strany - 198 (6,82 %), KK-SS - 156 (4,74 %), ČSŽOSS - 111 (3,37 %), ČSL - 102 (3,10 %), ČSND - 39 (1,19 %), miestne kandidátky - 170(5,17 %)
Kremnica 3 156 HSĽS - 1215 (38,50 %), RSZML - 1062 (33,65 %), ČSSD - 499 (15,81 %), KSČ - 319 (10,11 %) a miestna kandidátka - 61 (1,93 %)
Detva 2 976 HSĽS - 2 287 (76,85 %), RSZML - 494 (16,60 %), ČSNS - 103 (3,46 %) a SNS - 92 (3,09 %)
Rača 2 938 ČSSD - 1021 (34,75 %), HSĽS - 630 (21,44 %), KSČ - 350 (11,91 %), RSZML - 253 (8,61 %), nemeckí vinohradníci - 252 (8,58 %), ČNS - 158 (5,38 %), ČSŽOSS - 125 (4,25 %), ČND - 93 (3,17 %) a ČSL - 56 (1,91 %)
Kežmarok 2 921 KSČ - 773 (26,46 %), Spišská nemecká strana (ZdP) - 665 (22,77 %), žid. strana - 389 (13,32 %), HSĽS - 379 (12,98 %), RSZML - 197 (6,74 %), nemec. soc. dem. - 183 (6,27 %), KK-SS - 178 (6,09 %), ČNS - 94 (3,22 %) a ČSSD - 63 (2,16 %)
Holíč 2 718 HSĽS - 969 (25,65 %), ČSSD - 540 (19,86 %), žid. strana - 355 (13,06 %), Liga - 299 (11,00 %), ČSŽOSS - 209 (7,69 %), RSZML - 148 (6,40 %), KSČ - 122 (4,49 %), a ČNS - 76 (2,80 %)
Skalica 2 650 HSĽS - 899 (33,92 %), KSČ - 525 (19,81 %), ČSSD - 285 (10,75 %), RSZML - 279 (10,53 %), ČNS - 199 (7,51 %), ČSŽOSS - 189 (7,13 %), mestskí zamestnanci - 109 (4,11 %), obč. blok - 69 (2,60 %), žid. strana - 50 (1,89 %) a ČND - 46 (1,74 %)
Lipt. Sv. Mikuláš 2 553 KSČ - 594 (23,27 %), RSZML + SNS - 584 (22,88 %), HSĽS - 404 (15,82 %), ČSŽOSS - 403 (15,79 %), ČSSD - 346 (13,55 %), ČND - 141 (5,52 %) a ČNS - 81 (3,17 %)
Čadca 2 383 RSZML - 673 (28,24 %), ČSSD - 547 (22,95 %), HSĽS - 532 (22,32 %), ČSL - 360 (15,11 %), žid. strana - 199 (8,35 %) a ČNS - 72 (3,02 %)
Krupina 2 380 HSĽS - 1 021 (42,90 %), RSZML - 345 (14,50 %), ČSSD - 299 (12,56 %), ČSND - 224 (9,41 %), ČSŽOSS - 207 (8,60 %), KK-SS - 142 (5,97 %), žid. strana - 76 (3,19 %) a ČSNS - 66 (2,77 %)
Snina 2 178 HSĽS - 551 (25,30 %), RSZML - 482 (22,13 %), KSČ - 342 (15,70 %), ČSSD - 298 (13,68 %), ČSND - 287 (13,18 %), ČSL - 120 (5,51 %) a žid. strana - 98 (4,50 %)
Stupava 1 971 ČSSD - 628 (31,86 %), RSZML - 287 (14,56 %), ČSŽOSS - 246 (12,48 %), HSĽS - 209 (10,60 %), občiansky blok - 190 (9,64 %), KSČ - 165 (8,37 %), žid. strana - 101 (5,12 %), hosp. skupina židov - 86 (4,36 %) a ČNS - 59 (2,99 %)
Trebišov 1 895 RSZML - 712 (37,57 %), KSČ - 343 (18,10 %), občianska kandidátka - 271 (14,30 %), spojené strany - 140 (7,39 %), žid. strana - 133 (7,02 %), HSĽS - 123 (6,49 %), ČSND - 109 (5,75 %) a KK-SS - 64 (3,38 %)
Fiľakovo 1 877 KSČ - 715 (38,09 %), KK-SS+MNS - 464 (24,72 %), RSZML - 299 (15,93 %), ČSSD - 217 (11,56 %), ČNS - 107 (5,70 %) a spojené frakcie - 75 (3,99 %)
Svätý Jur 1 873 HSĽS - 401 (21,40 %), ČSSD - 244 (13,03 %), nemecká strana - 232 (12,39 %), KSČ - 205 (10,95 %), obč. blok - 176 (9,40 %), opoziční živnostníci - 116 (6,19 %), RSZML - 106 (5,66 %), nemeckí soc. demokrati - 95 (5,07 %), ostatní - 298 (15,91 %)
Gbely 1 771 HSĽS (4 kandidátky) - 750 (42,35 %), KSČ - 300 (16,94 %), ČSSD - 211 (11,91 %), RSZML - 209 (11,80 %), ČSŽOSS - 88 (4,97 %), NOF - 80 (4,52 %), ČNS - 70 (3,95 %) a občianska strana - 63 (3,56 %)
Krompachy 1 770 KSČ - 385 (21,75 %), ČSSD - 370 (20,90 %), KK-SS - 295 (16,67 %), HSĽS - 272 (15,37 %), obč. strana - 255 (14,41 %), ČNS - 101 (5,71 %) a žid. strana - 92 (5,20 %)
Bánovce n/Bebravou 1 611 HSĽS - 723 (44,88 %), ČSŽOSS - 287 (17,82 %), RSZML - 266 (16,51 %), ČSSD - 130 (8,07 %), ČSL - 109 (6,77 %), KSČ - 67 (4,16 %) a ČSNS - 29 (1,80 %)
Poprad 1 607 Spišská nemecká strana (ZdP) - 441 (33,74 %), KSČ - 339 (25,94 %), HSĽS - 306 (23,41 %), žid. strana - 224 (17,14 %), ČSSD - 120 (9,18 %), RSZML - 111 (8,49 %) a ČNS - 66 (5,05 %)
Senica 1 606 ČSSD - 707 (44,02 %), HSĽS - 289 (17,99 %), ČSŽOSS - 245 (15,26 %), žid. strana - 153 (9,53 %), RSZML - 136 (8,47 %) a ČND - 61 (3,80 %)
Gelnica 1 508 nemecká strana - 583 (38,66 %), KSČ - 520 (34,48 %), ČSSD - 156 (10,34 %), ČSND - 136 (9,02 %), žid. strana - 61 (4,05 %) a HSĽS - 52 (3,45 %)
Rajec 1 508 HSĽS - 569 (37,73 %), obč. blok - 442 (29,31 %), ČSL - 249, ČSSD - 125 (16,51 %), RSZML - 67 (4,44 %) a žid. strana - 56 (3,71 %)
Terchová 1 473 HSĽS - 1 033 (70,13 %), RSZML - 195 (13,24 %), ČND - 156 (10,59 %) a ČSL - 89 (6,04 %)
Spišské Podhradie 1 399 HSĽS - 471 (33,67 %), KK-SS- 244 (17,44 %), katolícka jednota - 173 (12,37 %), žid. strana - 146 (10,44 %), KSČ - 138 (9,86 %), RSZML - 91 (6,50 %), ČND - 89 (6,36 %) a voľné združenie - 47 (3,36 %)
Veľká Bytča 1 387 ČSL - 505 (36,41 %), HSĽS - 239 (17,23 %), žid. strana - 205 (14,78 %), ČSSD - 197 (14,20 %), RSZML - 150 (10,81 %), KSČ - 91 (6,56 %)
Sabinov 1 296 KK-SS + MNS - 330 (25,46 %), KSČ - 204 (15,74 %), ČSSD -193 (14,89 %), RSZML - 165 (12,73 %), HSĽS - 161 (12,42 %), žid. strana -113 (8,72 %), ČND - 69 (5,32 %) a ČNS - 61 (4,71 %)
Krásno nad Kysucou 1 284 HSĽS - 770 (59,97 %), ČSL - 424 (33,02 %) a RSZML - 90 (7,01 %)
Kysuc. N. Mesto 1 191 HSĽS - 552 (46,35 %), KSČ - 191 (16,04 %), ČSSD - 162 (13,60 %), ČSL - 113 (9,49 %), ČSNS - 99 (8,31 %) a RSZML - 60 (5,04 %)
Očová 1 150 SNS - 532 (46,26 %), RSZML - 426 (37,04 %), ČSSD - 146 (12,70 %) a HSĽS - 46 (4 %)
Revúca 871 KK-SS - 363 (41,68 %), RSZML - 294 (33,75 %), ČSŽOSS - 66 (7,58 %), ČSL - 61 (7,00 %), ČNS - 59 (6,77 %) a HSĽS -28 (3,21 %)
Námestovo 782 HSĽS - 442 (56,52 %), ČSŽOSS - 100 (12,79 %), SNS - 82 (10,49 %), ČSSD - 60 (7,67 %), žid. strana - 58 (7,42 %), ČSL - 23 (2,94 %) a RSZML - 17 (2,17 %)
Bojnice 741 ČSL - 327 (44,13 %), HSĽS - 191 (25,78 %), hospodársko-remeselnícka skupina - 123 (16,60 %) a KSČ - 100 (13,50 %)
Medzilaborce 686 RSZML - 261 (38,05 %), ČNS - 253 (36,88 %) a ČSSD - 172 (25,07 %)

ReferencieUpraviť

 1. a b Obecné voľby na Slovensku. Slovenský denník (Bratislava), 29.9.1931, roč. XV, čís. 223, s. 2.
 2. Jeden milión 300 tisíc voličov republikánskej strany. Slovenský denník (Bratislava), 29.9.1931, roč. XIV, čís. 223, s. 1.
 3. Volebné výsledky potvrdzujú naše prvenstvo na Slovensku. Slovák (Bratislava), 28.9. 1931, roč. XIII, čís. 219, s. 1.
 4. Obecné voľby v Komárne a Mederči. Slovák, 1932-02-24, roč. XIV, čís. 44, s. 2.
 5. Obecné voľby na Slovensku. Slovenský denník, 1932-03-01, roč. XV, čís. 50, s. 2.
 6. Po obecnej voľbe v Trenčíne. Trenčan (Trenčín), 12.3.1932, roč. IX, čís. 11, s. 2.
 7. Obecné voľby. Slovák (Bratislava), 16.3.1932, roč. XIV, čís. 62, s. 2.
 8. Obecné voľby v Košiciach. Slovenský denník (Bratislava), 26.4. 1932, roč. XV, čís. 97, s. 3.
 9. Naše volebné úspechy. Slovenská pravda (Bratislava), 1932-09-03, roč. XIII, čís. 36, s. 1.
 10. Výsledky obecných volieb v Prešove. Slovenská pravda (Bratislava), 2.10.1932, roč. XIII, čís. 40, s. 7.
 11. Obecné voľby v Kremnici. Slovenská pravda (Bratislava), 9.10.1932, roč. XIII, čís. 41, s. 5.
 12. Veľký úspech republikánskej strany v obecných voľbách. Slovenský denník, 1936-12-08, roč. XIX, čís. 282, s. 1.
 13. Ešte jedna volebná štatistika. Slovenský denník (Bratislava), 4.10.1931, roč. XIV, čís. 228, s. 3.