Voľby do obecných zastupiteľstiev v roku 1931 boli v poradí štvrté obecné voľby, ktoré sa uskutočnili v medzivojnovom Česko-Slovensku. Neuskutočnili sa súčasne. Najväčšia časť obcí volila 27. septembra 1931 a menšie skupiny obcí v priebehu celého roku 1932. Celoštátne výsledky neboli nikdy oficiálne publikované s odôvodnením, že ide iba o miestnu otázku. Voľby boli vypísané v celkovo 11 417 z 15 733 všetkých obcí v celom Česko-Slovensku.[1] Na celoštátnej úrovni najviac hlasov obdržala agrárna strana (RSZML) a sociálna demokracia (ČSSD). V hlavnom meste Česko-Slovenska, Prahe, zvíťazili národní socialisti (ČSNS).[2] Na území Slovenska najviac hlasov obdržala HSĽS. V hlavnom meste Slovenskej krajiny, v Bratislave, zvíťazila maďarská Krajinská kresťansko-socialistická strana.

Obecné voľby 1931
Obecné voľby 1931
ŠtátČesko-Slovensko
Druhobecné voľby
Orgánzastupiteľstvá obcí
Dátum27. september 1931
Zapísaní voličivoľby vypísané v 72,57 % obciach
Účasť?
Platné hlasy?
Výsledky
víťazstvo RSZML na celoštátnej úrovni
Čechy - ČSSD, Morava - ČSL, Slovensko - HSĽS, Podk. Rus. - RSZML
Poradie volieb
Poradieštvrté
Predchodca 1927 1931 1938 Nástupca

Výsledky volieb na Slovensku

upraviť

V dobe volieb bolo na Slovensku 3 479 obcí. Voľby boli vypísané v 3 117 obciach. Jedna alebo jednotná kandidátka bola podaná v celkovo 1 781 slovenských obciach.[3] Vo viacerých obciach sa voľby zrušili dohodou politických strán a miestnych skupín. Celkovo sa teda na území Slovenska volilo iba v 1 336 obciach (približne 38 %). Z významnejších miest sa v roku 1931 nevolilo v Košiciach, Prešove, Trenčíne, Martine, Rimavskej Sobote, Brezne, Dolnom Kubíne, Dunajskej Strede, Humennom, Komárne, Kremnici, Michalovciach, Námestove, Nových Zámkoch, Štúrove, Pezinku, Spišskej Novej Vsi a pod.[1] Celkový počet voličov na Slovensku pravdepodobne nepresiahol jeden milión a pohyboval sa okolo 700 tisíc. Keďže výsledky neboli oficiálne publikované, občania sa o nich mohli dozvedieť len z dobovej tlače, ktorá však uvádzala skôr útržkovité výsledky a najmä také, ktoré boli priaznivé pre politickú stranu, ktorej boli noviny naklonené. Uverejňované čiastkové výsledky z vybraných okresov alebo obcí sa porovnávali s poslednými obecnými voľbami (1927) alebo s poslednými parlamentnými voľbami v roku 1929.

V roku 1932 sa volilo už len v menšej miere, napr. v Komárne sa volilo 21. februára 1932[4], v Liptovskom Mikuláši 29. februára 1932[5], v Trenčíne a priľahlých obciach sa volilo 6. marca 1932,[6] v Námestove 13. marca 1932,[7] v Košiciach 24. apríla 1932,[8] v Pezinku a okolitých obciach 28. augusta 1932,[9] v Prešove 25. septembra 1932,[10] v Kremnici 2. októbra 1932[11] a pod.

Ďalšie kolo volieb prebehlo v doplňujúcich obecných voľbách v závere roku 1935, a v menšej miere sa volilo v doplňujúcich voľbách v roku 1936[12] a v Košiciach 1937.

Približný obraz o výsledku volieb z 27. septembra 1931 poskytuje periodikum Slovenský denník (naklonený agrárnej strane) 4. októbra 1931, kde uvádza výsledky najvýznamnejších strán a porovnáva ich s voľbami do parlamentu z roku 1929 (porovnávajú sa výsledky len v obciach a mestách, kde sa voľby uskutočnili!). Neuvádza však výsledky menšinových strán (maďarských, nemeckých, židovských a rusínskych), ktoré mohli po sčítaní dosiahnuť aj 15 – 20 % hlasov. Uvádza iba, že maďarské strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana (KK-SS) a Maďarská národná strana (MNS)) utrpeli značný pokles podpory (cca. 30 tisíc hlasov), najmä v prospech agrárnej a komunistickej strany.[13]

Výsledky volieb uverejnené
v Slovenskom denníku 4. októbra 1931
strana počet hlasov
v obecných
voľbách 1931
rozdiel oproti
parlamentným
voľbám
v roku 1929
HSĽS 174 003 - 47 627
RSZML 155 226 + 30 070
KSČ 115 116 + 19 182
ČSSD 88 717 + 1 024
ČSNS 27 311 + 1 987
ČSL 26 653 + 7 186
ČND 13 424 *
ČSŽOSS 9 077 - 8 670
občianske polit.
združenia
6 951 x
socialistické polit.
združenia
1 545 x
občianske nepolit.
združenia
24 849 x
zmiešané nepolit.
skupiny
9 572 x

* Československá národná demokracia (ČND) vo voľbách v roku 1929 kandidovala spolu so SNS a drobnými rusínskymi zoskupeniami, preto sa výsledok nedá porovnať.

Oficiálne celoslovenské výsledky

Výsledky za obce,

v ktorých voľby prebehli

Výsledky za obce, kde voľby prebehli

+ obce, kde sa hlasy prerozdelili

strana počet hlasov podiel v % počet hlasov podiel v %
HSĽS 175 120 21,05 264 450 20,94
RSZML 153 100 18,41 351 718 27,85
KSČ 109 918 13,21 114 749 9,09
ČSSD 89 984 10,82 10 1498 8,04
KK-SS 47 993 5,77 58 451 4,63
MNS 29 360 3,53 39 956 3,16
ČSL 28 371 3,41 41 582 3,29
ČNS 26 998 3,25 31 570 2,50
ČND 12 974 1,56 16 675 1,32
ŽS 14 434 1,74 15 020 1,19
ZdP 4 984 0,60 10 115 0,80
ČSŽOSS 8 649 1,04 9 626 0,76
SNS 6 388 0,77 8 684 0,69

Výsledky v jednotlivých obciach

upraviť
Dátum volieb obec platné hlasy výsledky
27.9. 1931 Bratislava 50 677 KK-SS - 8 586 (16,94 %), ČSSD - 6 145 (12,13 %), KSČ - 5 975 (11,79 %), ČSNS - 5 369 (10,59 %), HSĽS - 2 681 (5,29 %), ČSND - 2 471 (4,88 %), Ludwigova nepolit. kandidátka - 2 461 (4,86 %), žid. strana - 2 266 (4,47 %), RSZML - 2 209 (4,36 %), nemecká voleb. koalícia - 1 697 (3,35 %), nemec. soc. dem. - 1 585 (3,13 %), ČSŽOS - 1 113 (2,20 %), MNS - 1 083 (2,14 %), Liga (predseda Jiří Stříbrný) - 695 (1,37 %), "Unitas" - 600 (1,18 %), žid. soc. dem. - 563 (1,11 %), ČSL - 560 (1,10 %), SNS - 470 (0,93 %), ostatní - 1 797 (3,55 %)
Trnava 10 429 KSČ - 2 266 (21,73 %), HSĽS - 1 942 (18,62 %), ČSSD - 1 791 (17,17 %), KK-SS - 1 001 (9,60 %), žid. strana - 676 (6,48 %), ČSŽOSS - 373 (3,58 %), RSZML (2 kandidátky) - 305 (2,92 %), ČSNS - 267 (2,56 %), ČSL - 251 (2,41 %), SNS - 224 (2,15 %), rôzne miestne kandidátky - 1 166 (11,18 %)
Nitra 8 821 ČSSD - 1 662 (18,84 %), KK-SS - 1 653 (18,74 %), KSČ - 1 487 (16,86 %), HSĽS - 1 097 (12,44 %), ČSNS - 855 (9,69 %), žid. robotnícka strana - 409 (4,64 %), ČSL - 399 (4,52 %), žid. hosp. strana - 388 (4,40 %), občiansky blok - 265 (3,00 %), žid. strana II - 242 (2,74 %), ČSND - 201 (2,28 %) a RSZML - 163 (1,85 %)
Žilina 7 438 HSĽS - 1 496 (20,11 %), ČSSD - 1 384 (18,61 %), KSČ - 1 112 (14,95 %), ČSL - 995 (13,38 %), žid. strana I - 618 (8,31 %), žid. strana II - 402 (5,40 %), ČSNS - 401 (5,39 %), RSZML - 304 (4,09 %), ČSŽOSS - 145 (1,95 %), ČSND - 130 (1,75 %) a miestne kandidátky spolu - 453 (6,09 %)
Banská Štiavnica 6 804 ČSSD - 1 816 (26,69 %), KK-SS - 1 471 (21,62 %), HSĽS - 1 424 (20.93 %), KSČ - 912 (13,40 %), občianska nepolitická strana - 628 (9,23 %), RSZML - 288 (4,23 %) a ČNS - 265 (3,89 %)
Lučenec 6 449 KSČ - 1 648 (25,55 %), MNS - 935 (14,50 %), ČSSD - 629 (9,75 %), KK-SS - 579 (8,98 %), ČSNS - 477 (7,40 %), žid. strana - 402 (6,23 %), RSZML - 313 (4,85 %), HSĽS - 271 (4,20 %), maď. strana III - 213 (3,30 %), rôzne miestne kandidátky spolu - 982 (15,23 %)
Ružomberok 6 336 HSĽS - 2 490 (39,30 %), KSČ - 916 (14,46 %), "uličania" - 909 (14,35 %), ČSSD - 600 (9,47 %), evanjelic. kandidátka - 346 (5,46 %), ČSŽOSS - 328 (5,18 %), židia - 321 (5,07 %) ČSNS - 300 (4,74 %) a "30-roční" - 132 (2,08 %)
Zvolen 5 344 ČSSD - 1 079 (20,19 %), KSČ - 1 038 (19,42 %), HSĽS - 865 (16,19 %), SNS - 641 (11,99 %), ČSNS - 539 (10,09 %), ČSŽOSS - 407 (7,62 %), RSZML - 325 (6,08 %), KK-SS - 235 (4,40 %), ČSL - 138 (2,58 %), ČSND - 41 (0,77 %) a Liga - 36 (0,67 %)
Banská Bystrica 5 035 HSĽS - 1 074 (21,33 %), KK-SS - 1 015 (20,16 %), KSČ - 777 (15,43 %), židia - 445 (8,84 %), ČSNS - 377 (7,49 %), SNS - 307 (6,10 %), ČSSD - 304 (6,04 %), šport. skupina - 303 (6,02 %), RSZML - 282 (5,60 %), ČSND - 151 (3,00 %),
Piešťany 4 674 HSĽS - 1 313 (28,09 %), ČSŽOSS - 847 (18,12 %), kúpeľná kandidátka - 689 (14,74 %), KSČ - 640 (13,69 %), RSZML - 410 (8,77 %), ČSSD - 320 (6,85 %), ČSNS - 289 (6,18 %) a ČSL - 166 (3,55 %)
Hlohovec 4 185 HSĽS - 1 633 (39,02 %), KSČ - 988 (23,61 %), židia - 357 (8,53 %), ČSSD - 306 (7,31 %), obč. blok - 303 (7,24 %), ČSNS - 284 (6,79 %), ČSL - 167 (3,99 %) a remeselníci - 147 (3,51 %)
Nové Mesto nad Váhom 3 637 HSĽS - 910 (25,02 %), žid. strana - 698 (19,19 %), KSČ - 642 (17,65 %), ČSŽOSS - 344 (9,46 %), ČSSD - 310 (8,52 %), legionári a dobrovoľníci - 145 (3,99 %), obč. blok - 131 (3,60 %), RSZML -115 (3,16 %), ČSL -103 (2,83 %), ČNS - 97 (2,67 %), ČND - 77 (2,12 %) a zväz ľudových obchodníkov a živnostníkov - 65 (1,79 %)
Turzovka 3 433 HSĽS - 2 263 (65,92 %), ČSL - 633 (18,44 %), ČSSD - 386 (11,24 %), ČSŽOSS - 83 (2,42 %) a RSZML - 68 (1,98 %)
Malacky 3 289 ČSSD - 1 274 (38,74 %), HSĽS - 485 (14,75 %), KSČ - 267 (8,12 %), ČSNS - 221 (6,72 %), 2 žid. strany - 198 (6,82 %), KK-SS - 156 (4,74 %), ČSŽOSS - 111 (3,37 %), ČSL - 102 (3,10 %), ČSND - 39 (1,19 %), miestne kandidátky - 170(5,17 %)
Levoča 3 051 HSĽS (2 kandidátky) - 1 139 (37,33 %), KSČ - 572 (18,75 %), KK-SS - 371 (12,16 %), ČSŽOSS - 230 (7,54 %), RSZML - 216 (7,08 %), žid. strana - 191 (6,26 %), ČNS - 133 (4,36 %), ČSL - 114 (3,74 %) a ČSSD - 85 (2,79 %)[14]
Detva 2 976 HSĽS - 2 287 (76,85 %), RSZML - 494 (16,60 %), ČSNS - 103 (3,46 %) a SNS - 92 (3,09 %)
Rača 2 938 ČSSD - 1021 (34,75 %), HSĽS - 630 (21,44 %), KSČ - 350 (11,91 %), RSZML - 253 (8,61 %), nemeckí vinohradníci - 252 (8,58 %), ČNS - 158 (5,38 %), ČSŽOSS - 125 (4,25 %), ČND - 93 (3,17 %) a ČSL - 56 (1,91 %)
Kežmarok 2 921 KSČ - 773 (26,46 %), Spišská nemecká strana (ZdP) - 665 (22,77 %), žid. strana - 389 (13,32 %), HSĽS - 379 (12,98 %), RSZML - 197 (6,74 %), nemec. soc. dem. - 183 (6,27 %), KK-SS - 178 (6,09 %), ČNS - 94 (3,22 %) a ČSSD - 63 (2,16 %)
Holíč 2 718 HSĽS - 969 (25,65 %), ČSSD - 540 (19,86 %), žid. strana - 355 (13,06 %), Liga - 299 (11,00 %), ČSŽOSS - 209 (7,69 %), RSZML - 148 (6,40 %), KSČ - 122 (4,49 %), a ČNS - 76 (2,80 %)
Skalica 2 650 HSĽS - 899 (33,92 %), KSČ - 525 (19,81 %), ČSSD - 285 (10,75 %), RSZML - 279 (10,53 %), ČNS - 199 (7,51 %), ČSŽOSS - 189 (7,13 %), mestskí zamestnanci - 109 (4,11 %), obč. blok - 69 (2,60 %), žid. strana - 50 (1,89 %) a ČND - 46 (1,74 %)
Stará Turá 2 478 RSZML - 825 (33,29 %), HSĽS - 419 (16,91 %), KSČ - 413 (16,67 %), ČSSD - 300 (12,11 %), robotníci - 267 (10,77 %), obč. blok - 177 (7,14 %), malopoľnohospodári - 59 (2,38 %) a vdovy so sirotami - 18 (0,73 %)[3]
Hriňová 2 436 HSĽS - 1 317 (54,06 %), RSZML - 703 (28,86 %), KSČ - 319 (13,10 %) a ČSSD - 97 (3,98 %)
Čadca 2 383 RSZML - 673 (28,24 %), ČSSD - 547 (22,95 %), HSĽS - 532 (22,32 %), ČSL - 360 (15,11 %), žid. strana - 199 (8,35 %) a ČNS - 72 (3,02 %)
Krupina 2 380 HSĽS - 1 021 (42,90 %), RSZML - 345 (14,50 %), ČSSD - 299 (12,56 %), ČSND - 224 (9,41 %), ČSŽOSS - 207 (8,60 %), KK-SS - 142 (5,97 %), žid. strana - 76 (3,19 %) a ČSNS - 66 (2,77 %)
Komjatice 2 228 HSĽS - 925 (41,52 %), RSZML - 433 (19,43 %), KSČ - 244 (10,95 %), ČSSD - 230 (10,32 %), ČSŽOSS - 179 (8,03 %), ČNS - 143 (6,42 %), ČND - 46 (2,06 %) a ČSL - 28 (1,26 %)[3]
Snina 2 178 HSĽS - 551 (25,30 %), RSZML - 482 (22,13 %), KSČ - 342 (15,70 %), ČSSD - 298 (13,68 %), ČSND - 287 (13,18 %), ČSL - 120 (5,51 %) a žid. strana - 98 (4,50 %)
Klenovec 2 087 RSZML - 921 (44,13 %), KSČ - 673 (32,25 %), SNS - 353 (16,91 %), ČSSD - 70 (3,35 %) a ČNS - 70 (3,35 %)[1]
Stupava 1 971 ČSSD - 628 (31,86 %), RSZML - 287 (14,56 %), ČSŽOSS - 246 (12,48 %), HSĽS - 209 (10,60 %), občiansky blok - 190 (9,64 %), KSČ - 165 (8,37 %), žid. strana - 101 (5,12 %), hosp. skupina židov - 86 (4,36 %) a ČNS - 59 (2,99 %)
Trebišov 2 063 ČSSD - 645 (31,27 %), RSZML - 344 (16,67 %), KSČ - 343 (16,71 %), obč. kandidátka - 271 (13,14 %), spojené strany - 140 (6,79 %), žid. strana - 133 (6,45 %), HSĽS - 123 (5,96 %) a KK-SS - 64 (3,10 %)[15]
Šoporňa 1 889 KSČ - 589 (31,18 %), ČSSD (2 kandidátky) - 231 (12,23 %), HSĽS - 214 (11,33 %), roľ. jednota - 201 (10,64 %), hosp. združenie - 188 (9,95 %), ČND - 165 (8,74 %), RSZML - 84 (4,45 %), ČSŽOSS - 58 (3,07 %), ČNS - 58 (3,07 %), ČSL - 53 (2,81 %), robotníci a sedliaci - 48 (2,54 %)[16]
Fiľakovo 1 877 KSČ - 715 (38,09 %), KK-SS+MNS - 464 (24,72 %), RSZML - 299 (15,93 %), ČSSD - 217 (11,56 %), ČNS - 107 (5,70 %) a spojené frakcie - 75 (3,99 %)
Svätý Jur 1 873 HSĽS - 401 (21,40 %), ČSSD - 244 (13,03 %), nemecká strana - 232 (12,39 %), KSČ - 205 (10,95 %), obč. blok - 176 (9,40 %), opoziční živnostníci - 116 (6,19 %), RSZML - 106 (5,66 %), nemeckí soc. demokrati - 95 (5,07 %), ostatní - 298 (15,91 %)
Moravské Lieskové 1 841 KSČ - 737 (40,03 %), HSĽS - 457 (24,82 %), obč. blok - 361 (19,61 %), nepolit. obč. blok - 184 (9,99 %) a demokratic. kandidátka - 102 (5,54 %)[17]
Gbely 1 771 HSĽS (4 kandidátky) - 750 (42,35 %), KSČ - 300 (16,94 %), ČSSD - 211 (11,91 %), RSZML - 209 (11,80 %), ČSŽOSS - 88 (4,97 %), NOF - 80 (4,52 %), ČNS - 70 (3,95 %) a občianska strana - 63 (3,56 %)
Krompachy 1 770 KSČ - 385 (21,75 %), ČSSD - 370 (20,90 %), KK-SS - 295 (16,67 %), HSĽS - 272 (15,37 %), obč. strana - 255 (14,41 %), ČNS - 101 (5,71 %) a žid. strana - 92 (5,20 %)
Šurany 1 726 ČSSD - 448 (25,96 %), KK-SS - 427 (24,74 %), HSĽS - 405 (23,46 %), RSZML - 254 (14,72 %) a ČNS - 192 (11,12 %)[1]
Trenčianska Teplá 1 627 HSĽS - 732 (44,99 %), ČSSD - 396 (24,34 %), ČNS - 151 (9,28 %), žid. strana - 93 (5,72 %), RSZML - 86 (5,29 %), ČSL - 75 (4,61 %), obč. blok - 75 (4,61 %) a Liga - 19 (1,17 %)[3]
Bánovce n/Bebravou 1 611 HSĽS - 723 (44,88 %), ČSŽOSS - 287 (17,82 %), RSZML - 266 (16,51 %), ČSSD - 130 (8,07 %), ČSL - 109 (6,77 %), KSČ - 67 (4,16 %) a ČSNS - 29 (1,80 %)
Poprad 1 607 Spišská nemecká strana (ZdP) - 441 (33,74 %), KSČ - 339 (25,94 %), HSĽS - 306 (23,41 %), žid. strana - 224 (17,14 %), ČSSD - 120 (9,18 %), RSZML - 111 (8,49 %) a ČNS - 66 (5,05 %)
Senica 1 606 ČSSD - 707 (44,02 %), HSĽS - 289 (17,99 %), ČSŽOSS - 245 (15,26 %), žid. strana - 153 (9,53 %), RSZML - 136 (8,47 %) a ČND - 61 (3,80 %)
Bardejov 1 573 HSĽS - 821 (52,19 %), RSZML - 209 (13,29 %), ČSSD - 207 (13,16 %), ČND - 136 (8,65 %), ČSL - 129 (8,20 %) a ČNS - 71 (4,51 %)[15]
Mužla 1 532 KSČ - 830 (54,18 %), KK-SS - 438 (28,59 %), ČSSD - 143 (9,33 %) a obč. kandidátka - 121 (7,90 %)[18]
Gelnica 1 508 nemecká strana - 583 (38,66 %), KSČ - 520 (34,48 %), ČSSD - 156 (10,34 %), ČSND - 136 (9,02 %), žid. strana - 61 (4,05 %) a HSĽS - 52 (3,45 %)
Rajec 1 508 HSĽS - 569 (37,73 %), obč. blok - 442 (29,31 %), ČSL - 249, ČSSD - 125 (16,51 %), RSZML - 67 (4,44 %) a žid. strana - 56 (3,71 %)
Terchová 1 473 HSĽS - 1 033 (70,13 %), RSZML - 195 (13,24 %), ČND - 156 (10,59 %) a ČSL - 89 (6,04 %)
Čeklís 1 449 KSČ - 465 (32,09 %), HSĽS (2 kandidátky) - 356 (24,57 %), KK-SS - 235 (16,22 %), ČSSD - 169 (11,66 %), ČNS - 138 (9,52 %), RSZML - 50 (3,45 %) a ČSŽOSS - 36 (2,48 %)[3]
Sučany 1 435 ČSSD - 394 (27,46 %), RSZML - 280 (19,51 %), HSĽS - 279 (19,44 %), ČNS - 143 (9,97 %), SNS - 87 (6,06 %), obč. kandidátka - 68 (4,74 %), žid. strana - 62 (4,32 %), ČSL - 46 (3,21 %), ČSŽOSS - 40 (2,79 %) a ČND - 32 (2,23 %)[18]
Spišské Podhradie 1 399 HSĽS - 471 (33,67 %), KK-SS- 244 (17,44 %), katolícka jednota - 173 (12,37 %), žid. strana - 146 (10,44 %), KSČ - 138 (9,86 %), RSZML - 91 (6,50 %), ČND - 89 (6,36 %) a voľné združenie - 47 (3,36 %)
Kúty 1 395 HSĽS (2 kandidátky) - 883 (63,30 %), KSČ - 195 (13,98 %), RSZML - 138 (9,89 %), ČSSD - 72 (5,16 %), ČNS - 65 (4,66 %) a ČND - 42 (3,01 %)[17]
Veľká Bytča 1 387 ČSL - 505 (36,41 %), HSĽS - 239 (17,23 %), žid. strana - 205 (14,78 %), ČSSD - 197 (14,20 %), RSZML - 150 (10,81 %), KSČ - 91 (6,56 %)
Devínska Nová Ves 1 381 ČSSD - 678 (49,09 %), ČNS - 343 (24,84 %), RSZML - 196 (14,19 %) a HSĽS - 164 (11,81 %)
Sabinov 1 296 KK-SS + MNS - 330 (25,46 %), KSČ - 204 (15,74 %), ČSSD -193 (14,89 %), RSZML - 165 (12,73 %), HSĽS - 161 (12,42 %), žid. strana -113 (8,72 %), ČND - 69 (5,32 %) a ČNS - 61 (4,71 %)
Krásno nad Kysucou 1 284 HSĽS - 770 (59,97 %), ČSL - 424 (33,02 %) a RSZML - 90 (7,01 %)
Likavka 1 235 HSĽS - 682 (55,22 %), KSČ - 253 (20,49 %), ČSSD - 140 (11,34 %), RSZML - 119 (9,64 %) a ČNS - 41 (3,32 %)
Devín 1 206 Spojené nemecké strany - 496 (41,13 %), RSZML - 268 (22,22 %), ČNS - 195 (16,17 %), ČSSD - 155 (12,85 %) a KK-SS - 90 (7,46 %)
Kysuc. N. Mesto 1 191 HSĽS - 552 (46,35 %), KSČ - 191 (16,04 %), ČSSD - 162 (13,60 %), ČSL - 113 (9,49 %), ČSNS - 99 (8,31 %) a RSZML - 60 (5,04 %)
Karlova Ves 1 183 Nemecké združenie - 469 (39,64 %), RSZML - 268 (22,65 %), ČNS - 195 (16,48 %), ČSSD - 155 (13,10 %) a Čs. beseda - 96 (8,11 %)
Záhorská Bystrica 1 180 obč. nepolit. kandidátka - 398 (33,73 %), ČSSD - 259 (21,95 %), RSZML - 225 (19,07 %), ČNS - 125 (10,59 %), KSČ - 97 (8,22 %) a HSĽS - 76 (6,44 %)
Očová 1 150 SNS - 532 (46,26 %), RSZML - 426 (37,04 %), ČSSD - 146 (12,70 %) a HSĽS - 46 (4 %)
Vajnory 1 148 HSĽS - 503 (43,82 %), RSZML - 260 (22,65 %), ČSSD - 165 (14,37 %), ČSL - 144 (12,54 %) a ČNS - 76 (6,62 %)
Ujlak 1 144 HSĽS - 533 (46,59 %), KSČ - 258 (22,55 %), RSZML - 181 (15,82 %), žid. obč. blok - 112 (9,79 %), ČSSD - 37 (3,23 %) a ČND - 23 (2,01 %)[19]
Veľká 1 142 ZdP - 314 (27,50 %), HSĽS - 269 (17,08 %), KSČ - 195, RSZML - 156 (13,66 %), ČNS - 109 (9,54 %) a ČSSD - 99 (8,67 %)[15]
Beňuš 1 102 HSĽS - 699 (63,43 %), ČSSD - 292 (26,50 %) a RSZML - 117 (10,62 %)[3]
Vondrišel 1 066 ZdP - 552 (51,78 %), ČNS - 158 (14,82 %), RSZML - 135 (12,66 %), ČSSD - 134 (12,57 %) a KSČ - 87 (8,16 %)
Sklené 951 KK-SS - 424 (44,58 %), BdL- 353 (37,12 %) a ČSSD - 174 (18,30 %)[16]
Jablonica 988 KSČ - 501 (50,71 %), RSZML - 247 (25 %), HSĽS - 128 (12,96 %), ČSSD - 70 (7,09 %) a ČNS - 42 (4,25 %)[1]
Dobrá Niva 935 SNS - 318 (34,01 %), RSZML - 256 (27,38 %), domkári - 117 (12,51 %), obč. blok - 90 (9,63 %), HSĽS - 66 (7,06 %), ČSŽOSS - 40 (4,28 %), ČNS - 30 (3,21 %), obč. kandidátka II - 18 (1,93 %)[3]
Ťahanovce 876 ČSSD - 301 (34,36 %), HSĽS - 295 (33,68 %), ČSL - 144 (16,44 %), RSZML - 80 (9,13 %) a ČNS - 56 (6,39 %)[15]
Revúca 871 KK-SS - 363 (41,68 %), RSZML - 294 (33,75 %), ČSŽOSS - 66 (7,58 %), ČSL - 61 (7,00 %), ČNS - 59 (6,77 %) a HSĽS -28 (3,21 %)
Veľký Šariš 865 ČSL - 189 (21,85 %), HSĽS (2 kandidátky) - 182 (21,04 %), obč. blok - 126 (14,57 %), ČSSD - 77 (8,90 %), ČNS - 42 (4,86 %), ČSŽOSS - 33 (3,82 %) a tri miestne kandidátky spolu - 216 (24,97 %)
Štós 855 KSČ - 458 (53,57 %) a ČSSD - 397 (46,43 %)[15]
Šarfia 849 KSČ - 402 (47,35 %), HSĽS - 235 (27,68 %), RSZML - 106 (12,49 %), ČND - 54 (6,36 %) a ČSSD - 52 (6,12 %)[18]
Závodie 846 HSĽS - 245 (28,96 %), KSČ - 235 (27,78 %), ČSSD - 207 (24,47 %), ČSL - 96 (11,35 %) a RSZML - 63 (7,45 %)[19]
Nádaš 800 HSĽS - 282 (35,25 %), KSČ - 166 (20,75 %), ČSSD - 149 (18,63 %), RSZML - 141 (17,63 %), žid. strana - 32 (4,00 %) a obč. blok - 30 (3,75 %)[3]
Bojnice 741 ČSL - 327 (44,13 %), HSĽS - 191 (25,78 %), hospodársko-remeselnícka skupina - 123 (16,60 %) a KSČ - 100 (13,50 %)
Radošina 708 HSĽS - 444 (62,71 %), RSZML - 202 (28,53 %) a ČNS - 62 (8,76 %)[17]
Medzilaborce 686 RSZML - 261 (38,05 %), ČNS - 253 (36,88 %) a ČSSD - 172 (25,07 %)
Lamač 672 HSĽS - 399 (59,38 %), RSZML - 120 (17,86 %), ČSSD - 72 (10,71 %), ČNS - 58 (8,63 %) a ČSŽOSS - 23 (3,42 %)
21.2. 1932 Komárno 9 251 KSČ - 2 257 (24,40 %), maď. soc. dem. - 1 809 (19,55 %), KK-SS - 1 390 (15,03 %), MNS - 1 130 (12,21 %), združené čs. strany - 972 (10,51 %), žid. strana (2 kandidátky) - 747 (8,07 %), vojnoví poškodenci a maloremeselníci - 335 (3,62 %), HSĽS - 167 (1,81 %), miestne kandidátky - 444 (4,80 %)
29.2. 1932 Lipt. Sv. Mikuláš 2 553 KSČ - 594 (23,27 %), RSZML + SNS - 584 (22,88 %), HSĽS - 404 (15,82 %), ČSŽOSS - 403 (15,79 %), ČSSD - 346 (13,55 %), ČND - 141 (5,52 %) a ČNS - 81 (3,17 %)
13.3. 1932 Námestovo 782 HSĽS - 442 (56,52 %), ČSŽOSS - 100 (12,79 %), SNS - 82 (10,49 %), ČSSD - 60 (7,67 %), žid. strana - 58 (7,42 %), ČSL - 23 (2,94 %) a RSZML - 17 (2,17 %)
9.5.1932 Cerová-Lieskové 568 RSZML (2 kandidátky) - 217 (38,20 %), HSĽS - 196 (34,51 %) a ČSSD - 155 (27,29 %)[20]
29.5.1932 Hody 247 hospod. združenie - 85 (34,41 %), HSĽS - 79 (31,98 %), ČSSD - 44 (17,81 %) a RSZML - 39 (15,79 %)[21]
2.4. 1933 Dobšiná 2 366 Nemecká strana praobyvateľov a hosp. strana - 874 (36,94 %), KSČ - 767 (32,42 %), HSĽS - 235 (9,93 %), ČNS - 123 (5,20 %), obč. robot. strana - 121 (5,11 %), maď. a nem. robot. strana - 104 (4,40 %), ČSSD - 90 (3,80 %) a RSZML - 52 (2,20 %)[22]
24.4. 1932 Košice 26 661 KSČ - 4 863 (18,24 %), KK-SS - 4 677 (17,54 %), MNS - 2 947 (11,05 %), ČNS - 2 933 (11,00 %), ČSSD - 2 298 (8,62 %), ČSŽOSS - 1 876 (7,04 %), HSĽS - 1 239 (4,65 %), žid. strana - 1 050 (3,94 %), maďarskí soc. demokrati - 964 (3,62 %), ČND - 789 (2,96 %), RSZML - 758 (2,84 %), ČSL - 571 (2,14 %) a mestská strana - 522 (1,96 %)
5.6. 1932 Turč. Sv. Martin 3 590 ČSSD - 997 (27,77 %), KSČ - 725 (20,19 %), HSĽS - 406 (11,31 %), ČSŽOSS - 279 (7,77 %), SNS - 271 (7,55 %), RSZML - 187 (5,21 %), ČND - 183 (5,10 %), žid. strana - 176 (4,90 %), ČNS - 135 (3,76 %), ČSL - 42 (1,17 %) a miestne kandidátky (3) - 189 (5,26 %)[23]
21.8.1932 Stará Bystrica 1 153 HSĽS - 603 (52,30 %), RSZML - 434 (37,64 %), ČSL - 71 (6,16 %), žid. strana - 26 (2,25 %) a združenie maloroľníkov - 19 (1,65 %)[24]
25.9. 1932 Prešov 9 732 KSČ - 1 821 (18,71 %), KK-SS - 1 688 (17,34 %), 3 židovské kandidátky spolu - 1 526 (15,68 %), HSĽS (2 kandidátky) - 1 162 (11,94 %), ČSSD - 646 (6,64 %), ČŽOSS - 544 (5,59 %), miestna kandidátka - 498 (5,12 %), ČSNS - 477 (4,90 %), RSZML - 430 (4,42 %), Ruská národná strana - 371 (3,81 %), ČSND - 358 (3,68 %) a ČSL - 211 (2,17 %)[25]
2.10. 1932 Kremnica 2 588 ČSSD - 964 (37,25 %), KK-SS - 364 (14,07 %), HSĽS - 308 (11,90 %), KSČ - 214 (8,27 %), čs. obč. skupina - 198 (7,65 %), žid. strana - 131 (5,06 %), RSZML - 115 (4,44 %), nemec. obč. kandidátka - 97 (3,75 %), ČNS - 62 (2,40 %) a ČND - 38 (1,47 %), ostatné - 97 (3,75 %)[26]
12.3. 1933 Nové Zámky 11 957 KK-SS + MNS - 4 523 (37,83 %), ČNS - 1 212 (10,14 %), KSČ - 1 146 (9,58 %), maď. katolíci - 1 116 (9,33 %), HSĽS (2 kandidátky) - 856 (7,16 %), žid. strana - 840 (7,03 %), ČSSD - 463 (3,87 %), maď. soc. dem. - 190 (1,59 %), RSZML - 127 (1,06 %), ČND - 126 (1,05 %), ČSL - 104 (0,87 %) a ďalších 7 miestnych kandidátok spolu - 1 254 (10,49 %)[27]
7.10. 1934 Stupava 2 029 ČSSD - 621 (30,61 %), HSĽS (4 kandidátky) - 400 (19,71 %), RSZML - 262 (12,91 %), nepolit. hodsp. združ. - 246 (12,12 %), KSČ - 132 (6,51 %), žid. strana - 116 (5,72 %), ČSŽOSS - 99 (4,88 %), ČNS - 60 (2,96 %), ČNS - 39 (1,92 %), maloroľníci - 34 (1,68 %) a ČND - 20 (0,99 %)[28]
21.10. 1934 Kežmarok 3 203 HSĽS + KK-SS - 672 (20,98 %), ZdP - 638 (19,92 %), KSČ - 626 (19,54 %), žid. strana - 420 (13,11 %), ČSŽOSS - 205 (6,40 %), ČNS - 197(6,15 %), RSZML - 163 (5,09 %), nem. soc. dem. - 108 (3,37 %), ČSSD - 103 (3,22 %) a KdP - 71 (2,22 %)[29]

Referencie

upraviť
 1. a b c d e Obecné voľby na Slovensku. Slovenský denník (Bratislava), 29.9.1931, roč. XV, čís. 223, s. 2.
 2. Jeden milión 300 tisíc voličov republikánskej strany. Slovenský denník (Bratislava), 29.9.1931, roč. XIV, čís. 223, s. 1.
 3. a b c d e f g h Volebné výsledky potvrdzujú naše prvenstvo na Slovensku. Slovák (Bratislava), 28.9. 1931, roč. XIII, čís. 219, s. 1-4.
 4. Obecné voľby v Komárne a Mederči. Slovák, 1932-02-24, roč. XIV, čís. 44, s. 2.
 5. Obecné voľby na Slovensku. Slovenský denník, 1932-03-01, roč. XV, čís. 50, s. 2.
 6. Po obecnej voľbe v Trenčíne. Trenčan (Trenčín), 12.3.1932, roč. IX, čís. 11, s. 2.
 7. Obecné voľby. Slovák (Bratislava), 16.3.1932, roč. XIV, čís. 62, s. 2.
 8. Obecné voľby v Košiciach. Slovenský denník (Bratislava), 26.4. 1932, roč. XV, čís. 97, s. 3.
 9. Naše volebné úspechy. Slovenská pravda (Bratislava), 1932-09-03, roč. XIII, čís. 36, s. 1.
 10. Výsledky obecných volieb v Prešove. Slovenská pravda (Bratislava), 2.10.1932, roč. XIII, čís. 40, s. 7.
 11. Obecné voľby v Kremnici. Slovenská pravda (Bratislava), 9.10.1932, roč. XIII, čís. 41, s. 5.
 12. Veľký úspech republikánskej strany v obecných voľbách. Slovenský denník, 1936-12-08, roč. XIX, čís. 282, s. 1.
 13. Ešte jedna volebná štatistika. Slovenský denník (Bratislava), 4.10.1931, roč. XIV, čís. 228, s. 3.
 14. CHALUPECKÝ, Ivan. Dejiny Levoče 2. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1975. Dostupné online. S. 310. Archivované z originálu.
 15. a b c d e Na Východnom Slovensku. [noviny], 1931-09-30, roč. XXVIII, čís. 222, s. 4.
 16. a b Výsledky volieb podľa okresov. [noviny], 1931-10-02, roč. XXVIII, čís. 224, s. 4.
 17. a b c Ďalšie výsledky obecných volieb. Slovák, 1931-10-01, roč. XIII, čís. 221, s. 3 - 4.
 18. a b c Výsledky podľa okresov. [noviny], 1931-10-01, roč. XXVIII, čís. 223, s. 1 - 2.
 19. a b Podľa okresov. [noviny], 1931-09-30, roč. XXVIII, čís. 222, s. 2-4.
 20. Úspešné obecné voľby v Cerovej-Lieskovej. Slovenský denník, 1932-05-11, roč. XV, čís. 109, s. 3.
 21. Obecné voľby v Hodoch. Slovák, 1932-06-01, roč. XIV, čís. 123, s. 5.
 22. Obecné voľby v Dobšinej. Gemer-Malohont, 1933-04-08, roč. XV, čís. 15, s. 2.
 23. Obecné voľby v Turč. Sv. Martine. Slovenský denník, 1932-06-07, roč. XV, čís. 130, s. 2.
 24. Voľby v Starej Bystrici. Slovák, roč. XIV, čís. 191, s. 6.
 25. Obecné voľby na Slovensku. Slovenský denník, 1932-09-27, roč. XV, čís. 222, s. 3.
 26. Obecné voľby v Kremnici. Slovenský denník, 1932-10-04, roč. XV, čís. 227, s. 2.
 27. Ľudová strana pri voľbách v Nových Zámkoch získava. Slovenská pravda, 1933-03-19, roč. XIV, čís. 12, s. 2.
 28. Ôsmi ľudáci do obecného zastupiteľstva v Stupave. Slovák, 1934-10-09, roč. XVI, čís. 228, s. 1.
 29. Obecné voľby v Kežmarku. Slovenský denník, 1934-10-23, roč. XVII, čís. 241, s. 2.

Pozri aj

upraviť