Voľby do obecných zastupiteľstiev v roku 1938 boli v poradí piate obecné voľby, ktoré sa v histórii medzivojnového Československa uskutočnili a boli zároveň do roku 1990 poslednými demokratickými voľbami, kde mali občania možnosť slobodného výberu politickej strany. Konali sa v troch termínoch v priebehu mája a júna 1938. Ďalšie termíny mali prebehnúť v jesenných mesiacoch, avšak vzhľadom na vypätú vnútropolitickú i zahraničnopolitickú situáciu sa už neuskutočnili. Oficiálne a kompletné výsledky, podobne ako pri predchádzajúcich voľbách, neboli zverejnené. Samotný termín volieb vláda dlho odkladala v nádeji, že sa uvoľní vystupňované národnostné napätie medzi Čechmi a Nemcami a pominú dozvuky hospodárskej krízy.[1]

Obecné voľby 1938
Obecné voľby 1938
Republika ČeskoslovenskáČeskoslovensko
Druhobecné voľby
Orgánzastupiteľstvá obcí
Dátum22. máj, 29. máj a 12. jún 1938
Účasťvoľby sa konali v 1 452 z 3 481 slovenských obcí
Platné hlasypribližne 900 000
Poradie volieb
Poradiepitate
Predchodca Obecné voľby 1931 1938 Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 1990 Nástupca

Výsledky na Slovensku upraviť

Uskutočnili sa v troch termínoch: 22. mája 1938, 29. mája 1938 a 12. júna 1938 (vždy v nedeľu). Na základe politickej dohody sa voľby nekonali v obciach, kde bola podaná kandidátna listina iba jednej politickej strany alebo v obciach, v ktorých bol počet kandidátov menší alebo rovný ako počet členov zastupiteľstva, ktorý mal byť zvolený. Preto sa z celkového počtu 3 481 obcí mali konať v 2 831 obciach (81,3 %). V zvyšných 650 obciach (18,7 %) sa mali mandáty prerozdeliť podľa výsledkov parlamentných volieb z roku 1935. Okrem toho sa v treťom termíne (12. júna 1938) nekonali voľby ani v obciach, kde sa počas tejto nedele uskutočňovali gréckokatolícke alebo pravoslávne sviatky, ak v daných obciach prevládali tieto dve náboženstvá. Taktiež sa volebný akt neuskutočnil v obciach (najmä bratislavského a modranského okresu), kde aktuálne prebiehala epidémia hovädzieho dobytka, slintačky a krívačky.[2]

Spolu sa teda počas troch termínov voľby uskutočnili v 1 452 obciach, čo predstavovalo 41,71 % všetkých vtedajších obcí v Slovenskej krajine. Zúčastnilo sa ich približne 900 000 voličov.[3] Z väčších miest sa voľby neuskutočnili v Košiciach, Prešove, Trenčíne, Brezne, Liptovskom Svätom Mikuláši, Turčianskom Svätom Martine, Pezinku a pod.

Vo viacerých mestách a obciach sa centralistické strany (agrárna, sociálna demokracia, národní socialisti, živnostníci, lidovci, Národné zjednotenie (bývalí národní demokrati) a prekvapivo aj SNS) spojili a podali jednotné kandidátky pod názvom Slovenská jednota za Československú demokraciu a republiku.[4] Táto koalícia mala byť protiváhou HSĽS ako aj iredentistickej politike Zjednotenej maďarskej strane na juhu Slovenska.

Aj z čiastkových výsledkov sa dal zaznamenať pokles podpory KSČ, fašistov, slabšie výsledky centralistických strán združených v „slovenskej jednote“ a mierny nárast podpory HSĽS. Židovské strany si udržali svoju stabilnú podporu v mestách a väčších obciach. Zjednotená maďarská strana si posilnila svoje pozície na južnom Slovensku a vo väčších mestách. Posilnila aj Karpatonemecká strana.

Zaujímavé výsledky boli v hlavnom meste Bratislave. Prvýkrát v histórii Československa v tomto meste nezvíťazila maďarská opozičná strana, ale československá koaličná kandidátka „slovenskej jednoty“. Napriek tomu bolo stále opozičným mestom, pretože väčšina voličov volila Karpatonemeckú stranu, maďarskú stranu, HSĽS a KSČ.[5]

Výsledky I. kola volieb na Slovensku upraviť

Voliť sa malo v 37 obciach, no dohodou miestnych odbočiek politických strán voľby odpadli v obciach Baldovce, Breznička, Vereš, Andač, Ujlaček a Belá. Voľby teda prebehli v 31 obciach, vrátane 20 okresných miest.[6] [7][8]

obec platné hlasy výsledky
Trnava 12 066 HSĽS - 3 277 (27,18 %), ČSSD - 2 185 (18,11 %), KSČ - 1 530 (12,68 %), ZMS - 932, (7,72 %), žid. strana (2 kandidátky) - 829 (6,87 %), ČSŽOSS - 824 (6,83 %), RSZML (2 kandidátky) - 572 (4,74 %), ČNS - 483 (4,00 %), ČSL - 366 (3,03 %), ČND (Národné zjednotenie) - 197 (1,63 %), SNS - 162 (1,34 %), NOF - 106 (0,88 %), ostatní - 603 (4,99 %)
Nitra 10 157 ZMS - 2 698 (26,56 %), HSĽS - 2 140 (21,07 %), ČSSD - 2 071 (20,39 %), ČNS - 806 (7,94 %), KSČ - 646 (6,36 %), žid. strana - 628 (6,18 %), RSZML - 418 (4,12 %), ČSL - 286 (2,82 %), ČSŽOSS - 213 (2,10 %), ČND - 161 (1,59 %), SNS - 90 (0,89 %)
Lučenec 7 331 ZMS - 2 956 (40,32 %), KSČ - 1 606 (21,91 %), HSĽS - 525 (7,16 %), ČNS - 501 (6,83 %), RSZML - 497 (6,78 %), ČSSD - 404 (5,51 %), žid. strana - 395 (5,39 %), ČSŽOSS - 191 (2,61 %), SNS - 155 (2,11 %) a ČND - 101 (1,38 %)
Ružomberok 7 215 HSĽS - 3 559 (49,33 %), KSČ - 770 (10,67 %), ČSL (4 kandidátky) - 579 (8,03 %), ČSSD - 502 (6,96 %), RSZML + Nár. zjednotenie - 437 (6,07 %), žid. strana - 424 (5,88 %), ČNS - 357 (4,95 %), ČSŽOSS - 186 (2,58 %), ostatné - 401 (5,56 %)
Piešťany 6 440 HSĽS - 2 501 (38,41 %), KSČ - 685 (10,52 %), ČSŽOSS - 526 (8,08 %), ČSSD - 499 (7,66 %), žid. strana - 436 (6,70 %), ČNS - 373 (5,73 %), ČSL - 122 (1,87 %), ostatné - 1 109 (17,03 %)
Zvolen 6 144 ČSSD - 1 693 (26,29 %), HSĽS - 1 361 (21,13 %), KSČ - 734 (11,40 %), ČNS - 712 (11,06 %), RSZML - 630 (9,78 %), ČSŽOSS - 351 (5,45 %), SNS - 313 (4,86 %), ZMS - 237 (3,68 %), ČSL - 78 (1,21 %), ostatné - 331 (5,14 %)
Banská Bystrica 5 952 HSĽS - 1 612 (27,08 %), ZMS - 774 (13,00 %), KSČ - 674 (11,32 %), ČSSD - 565 (9,49 %), žid. strana - 524 (8,80 %), ČNS - 516 (8,67 %), RSZML - 512 (8,60 %), ČSŽOSS - 481 (8,08 %), ČND - 148 (2,49 %) a SNS - 146 (2,45 %)
Myjava 4 502 RSZML (4 kandidátky) - 2 213 (49,16 %), ČSSD (2 kandidátky) - 887 (19,70 %), KSČ - 627 (13,93 %), ČSŽOSS - 366 (8,13 %), SNS - 156 (3,471 %), ostatné - 253 (5,62 %)
Hlohovec 4 677 HSĽS - 2050 (43,83 %), KSČ - 904 (19,33 %), ČNS - 414 (8,85 %), ČSSD - 397 (8,49 %), žid. strana - 265 (5,67 %), RSZML - 244 (5,22 %), ČL - 144 (3,08 %), ČSŽOSS - 96 (2,05 %), NOF - 82 (1,75 %), SNS - 70 (1,50 %) a ČND - 11 (0,24 %)
Krupina 2 638 HSĽS - 1 529 (57,96 %), RSZML - 519 (19,64 %), ČSSD - 243 (9,21 %), ČSŽOSS - 162 (6,14 %), žid. strana - 71 (2,69 %), ČNS - 59 (2,24 %) a KSČ - 56 (2,12 %)
Prievidza 2 358 HSĽS (2 kandidátky) - 1 461 (61,96 %), RSZML - 268 (11,37 %), ČSSD - 202 (8,57 %), žid. strana - 192 (8,14 %), ČNS - 136 (5,77 %), KSČ - 76 (3,22 %) a ČSL - 23 (0,98 %)
Čadca 2 915 HSĽS - 985 (33,79 %), RSZML - 949 (32,56 %), ČSSD - 322 (11,05 %), ČSŽOSS - 194 (6,66 %), ČNS - 188 (6,45 %), ČSL - 167 (5,73 %), ostatní - 110 (3,77 %)
Galanta 2 298 ZMS - 882 (38,38 %), žid. strana - 418 (18,19 %), KSČ - 412 (17,93 %), ČSS - 192 (8,36 %), RSZML - 113 (4,92 %), ČNS - 104 (4,53 %), HSĽS - 94 (4,09 %), maď. obč. kandidátka - 67 (2,92 %) a ČSL - 16 (0,70 %)
Šaľa 2 573 ZMS - 1 185 (46,06 %), KSČ - 384 (14,92 %), ČSSD - 292 (11,35 %), ČSŽOSS - 166 (6,45 %), HSĽS - 145 (5,64 %), ČNS - 124 (4,82 %), RSZML - 80 (3,11 %), NOF - 76 (2,95 %), ČSL - 54 (2,10 %), ostatní - 67 (2,60 %)
Sabinov 1 836 HSĽS - 583 (31,75 %), RSZML (2 kandidátky) - 309 (16,83 %), ZMS - 283 (15,41 %), žid. strana - 192 (10,46 %), ČSŽOSS - 141 (7,68 %), ČNS - 104 (5,66 %), nár. roľnícka jednota - 94 (5,12 %), KSČ - 81 (4,41 %) a ČSSD - 49 (2,67 %)
Senica 1 775 HSĽS - 549 (30,93 %), ČSSD - 530 (29,86 %), RSZML - 272 (15,32 %), žid. strana - 198 (11,15 %), ČSŽOSS - 174 (9,80 %) a NOF - 52 (2,93 %)
Gelnica 1 759 ZMS - 534 (30,36 %), KdP - 395 (22,46 %), ČSSD - 311 (17,68 %), KSČ - 146 (8,30 %), HSĽS - 93 (5,29 %), žid. strana - 84 (4,78 %), ČNS - 78 (4,43 %), RSZML - 72 (4,09 %) a ČSL - 46 (2,62 %)
Ilava 1 003 Jednota - 624 (62,21 %), HSĽS - 327 (32,60 %) a žid. strana - 52 (5,18 %)
Lisková 943 HSĽS (2 kandidátky) - 515 (54,61 %), RSZML (2 kandidátky) - 165 (17,50 %), ČSL - 138 (14,63 %), KSČ - 78 (8,27 %), ČSSD - 38 (4,03 %) a ČNS - 9 (0,95 %)
Liptovské Revúce 924 HSĽS (2 kandidátky) - 648 (70,13 %), RSZML - 146 (15,80 %), ČSSD - 81 (8,77 %) a KSČ - 49 (5,30 %)
Revúca 789 ZMS - 208 (26,36 %), RSZML - 206 (26,11 %), nepolit. kandidátka - 114 (14,45 %), HSĽS - 108 (13,69 %), ČNS - 81 (10,27 %), žid. strana - 56 (7,10 %) a ČSL - 16 (2,03 %)
Rosina 623 ČSSD - 249 (39,97 %), RSZML - 142 (22,79 %), HSĽS - 138 (22,15 %), KSČ - 58 (9,31 %) a ČNS - 36 (5,78 %)
Liptovská Osada 601 HSĽS - 233 (38,77 %), KSČ - 182 (30,28 %), RSZML - 103 (17,14 %) a ČNS - 83 (13,81 %)
Spišská Stará Ves 542 HSĽS - 279 (51,48 %), RSZML - 106 (19,56 %), ČSŽOSS - 101 (18,63 %) a ČSL - 56 (10,33 %)
Blatnica 504 ČSSD - 235 (46,63 %), RSZML - 154 (30,56 %) a miestna kandidátka - 118 (23,41 %)
Horňany 276 HSĽS - 145 (52,54 %), RSZML - 77 (27,90 %), ČSSD - 41 (14,86 %) a ČSL - 13 (4,71 %)
Krasňany 273 Jednota - 273 (100 %)
Vyšný Hrušov 271 RSZML (2 kandidátky) - 158 (58,30 %), HSĽS - 94 (34,69 %) a ČSSD - 19 (7,01 %)
Krmeš 229 HSĽS (2 kandidátky) - 114 (49,78 %), RSZML - 66 (28,82 %), ČSSD - 49 (21,40 %)
Ardanovce 181 HSĽS (2 kandidátky) - 88 (48,62 %), RSZML - 54 (29,83 %) a ČSSD - 39 (21,55 %)
Sopkovce 69 HSĽS - 44 (63,77 %) a RSZML - 25 (36,23 %)

Porovnanie výsledkov I. kola s výsledkami parlamentných volieb v roku 1935 upraviť

strana HSĽS strany združené v Slovenskej jednote za čs. demokraciu a republiku KSČ ZMS KdP žid. strana NOF iné
SNS RSZML ČSSD ČNS ČSŽOSS ČSL NZ jednotné kandidátky
Obecné v. 1938 počet

hlasov

25 197 1 092 9 507 12 095 5 164 4 071 2 104 618 897 9 698 10 689 395 4 764 316 3 652
podiel v % 28,04 1,22 10,58 13,46 5,75 4,53 2,34 0,69 1,00 10,79 11,89 0,44 5,30 0,35 4,06
39,5
Parlament. v. 1935 podiel v % 28,82 kandidovala s HSĽS 9,33 15,66 5,37 6,24 2,60 2,18 - 17,46 9,59 0,54 kandidovala s ČSSD 2,05 0,17
41,38

Výsledky II. kola volieb na Slovensku upraviť

Volebný akt prebehol iba v 19, zväčša menších obciach.[9]

obec platné hlasy výsledky
Banská Štiavnica 7 053 HSĽS - 3 014 (42,73 %), ČSSD - 1 965 (27,86 %), ZMS - 485 (6,88 %), ČNS - 469 (6,65 %), RSZML - 345 (4,89 %), KSČ - 332 (4,71 %), ČSL - 58 (0,82 %), ostatné - 385 (5,46 %)
Malacky 3 508 ČSSD - 1 133 (32,30 %), HSĽS - 919 (26,20 %), ČNS - 349 (9,95 %), RSZML - 285 (8,12 %), KSČ - 215 (6,13 %), ČSŽOSS - 158 (4,50 %), NOF - 150 (4,28 %), žid. strana - 131 (3,73 %), ČSL - 88 (2,51 %), Nár. zjednotenie - 52 (1,48 %) a miestne kandidátky - 28 (0,80 %)
Rača 3 448 HSĽS - 938 (27,21 %), ČSSD - 810 (23,49 %), KdP - 513 (14,88 %), RSZML - 405 (11,75 %), ČNS - 326 (9,45 %), KSČ - 248 (7,19 %), ČSŽOSS - 119 (3,45 %), ČSL - 51 (1,48 %) a ČND - 38 (1,10 %)
Kokava nad Rimavicou 2 632 ČSSD - 1019 (38,72 %), HSĽS - 579 (22,00 %), RSZML - 517 (19,64 %), KSČ - 305 (11,59 %), ČNS - 106 (4,03 %), SNS - 90 (3,42 %) a ČSŽOSS - 16 (0,61 %)
Beš 1 677 ZMS - 1 101 (65,65 %), KSČ - 248 (14,79 %), RSZML - 225 (13,42 %) a ČSSD - 103 (6,14 %)
Trenčianske Teplice 1 349 HSĽS - 537 (39,81 %), ČSD - 274 (20,31 %), RSZML - 229 (16,98 %), žid. strana - 128 (9,49 %), ČNS - 84 (6,23 %), ČSŽOSS - 42 (3,11 %), nepolitic. skupina - 40 (2,97 %) a ČSL - 15 (1,11 %)
Farnád 1 251 ZMS - 783 (32,59 %), RSZML - 200 (15,99 %), NOF - 102 (8,15 %), KSČ - 73 (5,84 %), ČNS - 65 (5,20 %) a ČSSD - 28 (2,24 %)
Lopej 924 HSĽS - 446 (48,27 %), ČSSD - 168 (18,18 %), ČNS - 163 (17,64 %), KSČ - 82 (8,87 %), ČSL - 30 (3,25 %), RSZML - 22 (2,16 %) a ČSŽOSS - 13 (1,41 %)
Veľké Uherce 841 HSĽS - 277 (32,94 %), ČSSD - 199 (23,66 %), KSČ - 159 (18,91 %), miestna kandidátka - 75 (8,92 %), KdP - 70 (8,32 %) a RSZML - 61 (7,25 %)
Veľká Lomnica 829 ZdP - 352 (42,46 %), KdP - 191 (23,04 %), jednota - 94 (11,34 %), ČSSD - 78 (9,41 %) a nem. agrárna strana - 24 (2,90 %)
Čajkov 690 RSZML - 352 (51,01 %) a HSĽS - 338 (48,99 %)
Ložín 464 HSĽS - 207 (44,61 %), RSZML - 172 (37,08 %) a ČNS - 85 (18,32 %)
Hažlín 397 RSZML - 139 (35,01 %), ČSSD - 135 (34,01 %) a HSĽS - 123 (30,98 %)
Tulčík 369 RSZML (2 kandidátky) - 135 (36,59 %), HSĽS - 117 (31,71 %), ČSSD - 60 (16,26 %), Nár. zjednotenie - 38 (10,30 %) a ČNS - 19 (5,15 %)
Kostoľany nad Hornádom 364 HSĽS - 263 (72,25 %), RSZML - 79 (21,70 %) a Nár. zjednotenie - 22 (6,04 %)
Kurima 348 HSĽS - 138 (39,66 %), RSZML - 116 (33,33 %), žid. strana - 80 (22,99 %) a ČSL - 14 (4,02 %)
Beša 346 miestna katolícka kandidátka - 106 (30,64 %), ZMS (2 kandidátky) - 104 (30,06 %), RSZML (2 kandidátky) - 62 (17,92 %), ČSSD - 31 (8,96 %), KSČ - 25 (7,23 %) a ČNS - 18 (5,20 %)
Trubín 345 HSĽS - 184 (53,33 %) a RSZML - 161 (46,67 %)
Ohradzany 270 RSZML - 184 (68,15 %) a ČSSD - 86 (31,85 %)

Porovnanie výsledkov II. kola s výsledkami parlamentných volieb v roku 1935 upraviť

strana HSĽS strany združené v Slovenskej jednote za čs. demokraciu a republiku KSČ ZMS KdP žid. strana NOF iné
SNS RSZML ČSSD ČNS ČSŽOSS ČSL NZ jednotné kandidátky
Obecné v. 1938 počet

hlasov

8 080 90 3 687 6 089 1 684 348 256 150 94 1 687 2 825 774 339 252 658
podiel v % 29,95 0,33 13,67 22,57 6,24 1,29 0,95 0,56 0,35 6,25 10,47 2,87 1,26 0,93 2,44
45,95
Parlament. v. 1935 podiel v % 29,68 kandidovala s HSĽS 12,33 20,10 5,09 3,14 1,67 1,25 - 10,84 11,35 1,85 kandidovala s ČSSD 2,58 0,11
43,58

Výsledky III. kola volieb na Slovensku upraviť

12. júna 1938 volila najväčšia časť obcí, vrátane hlavného mesta Slovenskej krajiny Bratislavy a viacerých okresných miest.

obec platné hlasy výsledky
Bratislava 64 960 Jednota - 25 105 ( 38,65 %), KdP - 13 283 (20,45 %), ZMS - 10 938 (16,84 %), HSĽS - 8 133 (12,52 %), žid. strana - 3 090 (4,76 %), KSČ - 2 836 (4,37 %), NOF - 146 (0,22 %), ostatní - 1 429 (2,20 %)
Komárno 9 746 ZMS - 4 760 (48,84 %), KSČ - 1 680 (17,24 %), Jednota - 1 245 (12,77 %), žid. strana - 511 (5,24 %), NOF - 25 (0,26 %), ostatné - 1 525 (15,65 %)[10]
Žilina 8 325 HSĽS - 2 619 (31,46 %), ČSSD - 1 366 (16,41 %), KSČ - 1 045 (12,55 %), žid. strana - 1 035 (12,43 %), ČNS - 902 (10,83 %), RSZML - 471 (5,66 %), ČSL - 305 (3,66 %), ČSŽOSS - 222 (2,67 %), SNS - 83 (0,99 %), NOF - 64 (0,77 %), ostatní - 213 (2,56 %)[11]
Guta 5 289 ZMS - 3 162 (59,78 %), KSČ - 893 (16,88 %), RSZML - 737 (14,94 %), ČSSD - 328 (6,20 %), žid. strana - 118 (2,23 %), ostatné - 51 (0,96 %)[11]
Handlová 4 896 KdP - 2 532 (51,72 %), ČSSD - 752 (15,36 %), KSČ - 643 (13,13 %), HSĽS - 449 (9,17 %), RSZML - 54 (1,10 %), ostatné - 466 (9,52 %)[11]
Nové Mesto nad Váhom 3 931 HSĽS - 1 243 (31,62 %), žid. strana - 672 (17,09 %), KSČ - 554 (14,09 %), ČSSD - 510 (12,97 %), RSZML - 243 (6,18 %), NOF - 197 (5,01 %), ČSL - 175 (4,45 %), ČNS - 142 (3,61 %), ČSŽOSS - 83 (2,11 %), ostatní - 112 (2,85 %)[11]
Turzovka 3 844 HSĽS - 2 964 (77,11 %), ČSSD - 268 (6,97 %), RSZML - 182 (4,73 %), ČSL - 155 (4,03 %), ČNS - 96 (2,50 %), ČSŽOSS - 66 (1,72 %), ostatní - 113 (2,94 %)[11]
Detva 3 492 HSĽS - 2 733 (78,26 %), ČSSD - 290 (8,30 %), RSZML - 251 (7,19 %) a KSČ - 218 (6,24 %)[11]
Rožňava 3 484 ZMS - 1 967 (56,45 %), KSČ - 601 (17,25 %), ČSSD - 311 (8,93 %), jednota - 297 (8,52 %), žid. strana - 171 (4,91 %) a HSĽS - 137 (3,93 %)[11]
Tardošked 3 264 ZMS - 2 210 (67,71 %), RSZML - 363 (11,12 %), ČNS - 145 (4,44 %), KSČ - 76 (2,33 %), ČSSD - 70 (2,14 %), ostatné - 400 (12,25 %)
Holíč 3 254 HSĽS - 983 (30,21 %), ČSSD - 674 (20,71 %), KSČ - 454 (13,95 %), RSZML - 341 (10,48 %), ČNS - 265 (8,14 %), žid. strana - 225 (6,91 %), ČSŽOSS - 180 (5,53 %), NOF - 90 (2,77 %), ostatní - 42 (1,29 %)
Šurany 3 150 ČSSD - 941 (29,87 %), HSĽS - 814 (25,84 %), ČNS - 357 (11,33 %), RSZML - 438 (7,56 %), ZMS - 192 (6,10 %), ČSŽOSS - 84 (2,67 %), ostatní - 524 (16,63 %)[11]
Modra 2 927 RSZML - 1 328 (45,37 %), HSĽS - 1 064 (36,35 %), ČSSD - 133 (4,54 %), ČSŽOSS - 110 (3,76 %), ČNS - 98 (3,35 %), KSČ - 64 (2,19 %), ostatní - 130 (4,44 %)[12]
Čierny Balog 2 724 KSČ - 1 132 (41,56 %), ČSSD - 628 (23,05 %), HSĽS - 564 (20,70 %), RSZML - 213 (7,82 %) a ČNS - 187 (6,86 %)
Dunajská Streda 2 689 ZMS - 1 333 (49,57 %), žid. strana - 556 (20,68 %), ČSSD - 486 (18,07 %) a KSČ - 314 (11,68 %)
Fiľakovo 2 649 ZMS - 1 303 (49,19 %), KSČ - 685 (25,86 %), ČNS - 194 (7,32 %), RSZML - 170 (6,42 %), ČSSD - 161 (6,08 %) a HSĽS - 136 (5,13 %)
Nová Baňa 2 594 HSĽS - 1 506 (58,08 %), ČSSD (2 kandidátky) - 546 (21,05 %), RSZML (2 kandidátky) - 227 (8,75 %), miestna kandidátka - 114 (4,40 %), KSČ - 91 (3,51 %), ČNS - 77 (2,97 %) a NOF - 33 (1,27 %)[11]
Hriňová 2 504 HSĽS - 1 392 (55,46 %), ČSSD - 458 (18,25 %), RSZML - 408 (16,25 %), ČNS - 118 (4,70 %), KSČ - 68 (2,71 %) a ostatné - 66 (2,63 %)[13]
Slovenský Meder 2 184 HSĽS - 1 173 (53,71 %), ZMS - 300 (13,74 %), RSZML - 193 (8,84 %), ČSSD - 137 (6,27 %), ČNS - 137 (6,27 %), nepolitická občianska kandidátka - 101 (4,62 %), nepolitická kandidátka - 82 (3,75 %) a KSČ - 61 (2,79 %)[14]
Horné Saliby 2 144 ZMS - 1 465 (68,33 %), KSČ - 524 (24,44 %), žid. strana - 81 (3,78 %), gazdovská strana - 53 (2,47 %) a RSZML - 24 (1,12 %)[14]
Veľké Rovné 2 047 HSĽS - 1 100 (53,74 %), ČSL - 274 (13,39 %), ČSSD - 262 (12,80 %), RSZML - 98 (4,79 %) a miestna nepolitic. kandidátka - 313 (15,29 %)
Želiezovce 2 019 ZMS - 617 (30,56 %), KSČ - 447 (22,14 %), maďar. starousadlíci - 382 (18,92 %), ČSŽOSS -140 (6,93 %), ČSSD (2 kandidátky) - 125 (6,19 %), jednota - 112 (5,55 %), čs. menšina - 69 (3,48 %), RSZML - 67 (3,32 %), ČSL - 48 (2,38 %) a NOF - 12 (0,59 %)[10]
Zlaté Moravce 1 963 ZMS - 618 (31,48 %), HSĽS (2 kandidátky) - 572 (29,14 %), žid. strana - 217 (11,05 %), ČSSD - 201 (10,24 %), ČNS - 165 (8,41 %), RSZML - 92 (4,69 %), KSČ - 57 (2,90 %) a ČSL - 41 (2,09 %)[13]
Poprad 1 919 Jednota - 672 (35,02 %), HSĽS - 512 (26,68 %), ZMS (spišskí Nemci) - 296 (15,42 %), KSČ - 293 (15,27 %) a KdP - 146 (7,61 %)
Bošáca 1 900 HSĽS - 998 (52,53 %) a Jednota - 902 (47,47 %)
Urmín 1 899 HSĽS (2 kandidátky) - 1 161 (61,14 %), ZMS - 220 (11,59 %), RSZML - 218 (11,48 %), nepolit. kandidátka - 192 (10,11 %), KSČ - 60 (3,16 %), ČNS - 24 (1,26 %) a ČSL - 24 (1,26 %)
Vráble 1 844 HSĽS - 763 (41,38 %), ZMS - 341 (18,49 %), ČSSD -179 (9,71 %), ČSŽOSS - 116 (6,29 %), ČNS - 113 (6,13 %), RSZML - 105 (5,69 %), ČSL - 103 (5,59 %), žid. strana - 68 (3,69 %) a KSČ - 56 (3,04 %)
Krompachy 1 801 KdP+ZdP - 423 (23,49 %), HSĽS (2 kandidátky) - 421 (23,38 %), ČSSD - 343 (19,04 %), KSČ - 315 (17,49 %), ČNS (2 kandidátky) - 221 (12,27 %), RSZML - 50 (2,78 %), ČSL - 28 (1,55 %)[12]
Bánovce nad Bebravou 1 781 HSĽS (2 kandidátky) - 786 (44,13 %), RSZML - 285 (16,00 %), žid. strana - 281 (15,78 %), ČSSD s KSČ - 196 (11,01 %), ČSŽOSS - 166 (9,32 %) a ČSL - 67 (3,76 %)[13]
Snina 1 775 HSĽS - 607 (34,20 %), ČSSD - 241 (13,58 %), RSZML - 98 (5,52 %), ČSŽOSS - 83 (4,68 %), ČNS - 82 (4,62 %), KSČ - 76 (4,28 %), žid. strana - 76 (4,28 %), ČND - 34 (1,92 %), ostatní - 478 (26,93 %)
Pukanec 1 727 HSĽS - 865 (50,09 %), ČSŽOSS - 434 (25,13 %), RSZML - 149 (8,63 %), ČSSD - 142 (8,22 %) a obč. blok - 137 (7,93 %)[11]
Diakovce 1 721 ZMS - 1 475 (85,71 %), KSČ - 158 (9,18 %) a RSZML - 88 (5,11 %)[14]
Kerť 1 668 ZMS - 1 449 (86,87 %), NZj - 101 (6,06 %), ČSL - 48 (2,88 %), ČSSD - 46 (2,76 %) a RSZML - 24 (1,44 %)[10]
Zohor 1 644 HSĽS (3 kandidátky) - 831 (50,55 %), ČSSD - 377 (22,93 %), RSZML (2 kandidátky) - 347 (21,10 %), ČSŽOSS - 48 (2,92 %) a ČNS - 42 (2,55 %)[10]
Čeklís 1 614 HSĽS - 568 (35,19 %), ZMS - 322 (19,95 %), KSČ - 253 (15,68 %), ČNS - 205 (12,70 %), ČSSD - 109 (6,75 %), RSZML - 98 (6,07 %) a ČSŽOSS - 59 (3,66 %)[10]
Ľubica 1 605 HSĽS - 362 (22,55 %), KdP - 310 (19,31 %), RSZML (2 kandidátky) - 271 (16,88 %), obč. kandidátka - 210 (13,08 %), ZdP - 162 (10,09 %), nem. soc. dem. - 101 (6,29 %), KSČ - 80 (4,98 %), ČSSD - 77 (4,80 %), ČNS - 32 (1,99 %)
Štiavnik 1 574 HSĽS - 741 (47,08 %), RSZML - 492 (31,26 %), ČSL - 149 (9,47 %), ČSSD - 116 (7,37 %), KSČ - 47 (2,99 %) a roľ. jednota - 29 (1,84 %)[13]
Stará Ďala 1 547 ZMS - 936 (60,50 %), Jednota + žid. strana - 239 (15,45 %), ČSSD - 172 (11,12 %), RSZML - 124 (8,02 %) a HSĽS - 96 (6,21 %)[15]
Spišská Belá 1 540 HSĽS - 474 (30,78 %), KdP - 457 (29,68 %), ČNS - 302 (19,61 %), RSZML - 94 (6,10 %), ZdP - 90 (5,84 %), KSČ - 62 (4,03 %) a ČSSD - 61 (3,96 %)
Sučany 1 521 ČSSD - 614 (40,37 %), HSĽS - 323 (21,24 %), RSZML - 253 (16,63 %), ČSŽOSS - 90 (5,92 %), obč. kandidátka - 90 (5,92 %), ČNS - 84 (5,52 %) a žid. strana - 67 (4,40 %)[11]
Pliešovce 1 488 RSZML - 703 (47,24 %), ČSSD - 186 (12,50 %), ČNS - 181 (12,16 %), ČSŽOSS - 163 (10,95 %), SNS - 155 (10,42 %) a HSĽS - 100 (6,72 %)
Likavka 1 488 HSĽS - 822 (55,24 %), ČSSD - 275 (18,48 %), KSČ - 193 (12,97 %), ČSL - 111 (7,46 %) a RSZML - 87 (5,85 %)[10]
Devín s Karlovou Vsou 1 435 KdP - 804 (56,03 %)a Jednota - 631 (43,97 %)[10]
Kráľovský Chlmec 1 424 ZMS - 693 (48,67 %), žid. strana - 222 (15,59 %), KSČ - 171 (12,01 %), zamestnanci - 99 (6,95 %), ČSSD - 69 (4,85 %), kresťanská nepolitická - 64 (4,49 %), hospodárska kandidátka - 62 (4,35 %) a RSZML - 44 (3,09 %)[14]
Nižný Medzev 1 406 KdP - 515 (36,63 %), ZdP - 396 (28,17 %), KSČ - 346 (24,61 %) a nepolit. skupina - 149 (10,60 %)[10]
Krajné 1 349 RSZML - 553 (40,99 %), SNS - 373 (27,65 %), ČSSD - 235 (17,42 %), KSČ - 118 (8,75 %) a ČSŽOSS - 70 (5,19 %)[10]
Hochštetno 1 330 ČSSD - 646 (48,57 %), HSĽS - 387 (29,10 %), RSZML - 179 (13,46 %), ČNS - 54 (4,04 %), ČSŽOSS - 32 (2,41 %) a NZj - 32 (2,41 %)[10]
Jelšava 1 325 ZMS - 737 (55,62 %), Jednota - 334 (25,21 %), HSĽS - 140 (10,57 %) a KSČ - 114 (8,60 %)[11]
Cífer 1 317 HSĽS (2 kandidátky) - 759 (57,63 %), Jednota - 418 (31,74 %) a RSZML - 140 (10,63 %)[10]
Priekopa 1 315 ČNS - 424 (32,24 %), HSĽS - 258 (19,62 %), RSZML - 246 (18,71 %), ČSSD - 195 (14,83 %), ČSŽOSS - 72 (5,48 %), SNS - 60 (4,56 %) a KSČ - 59 (4,49 %)[13]
Kysucké Nové Mesto 1 310 HSĽS - 580 (44,27 %), RSZML - 215 (16,41 %), ČSSD - 156 (11,91 %), KSČ - 156 (11,91 %), ČNS - 117 (8,93 %) a ČSL - 86 (6,57 %)[13]
Šaštín 1 289 HSĽS (2 kandidátky) - 753 (58,42 %), RSZML (2 kandidátky) - 122 (9,46 %), ČSŽOSS - 119 (9,23 %), žid. strana - 83 (6,44 %), ČSSD - 84 (6,52 %), NOF - 34 (2,64 %) a 2 miestne kandidátky spolu - 94 (7,29 %)[13]
Spišské Vlachy 1 235 občianska kandidátka - 1 088 (88,10 %) a SNS - 147 (11,90 %)[16]
Žarnovica 1 225 HSĽS - 491 (40,08 %), ČSSD (2 kandidátky) - 422 (34,45 %), RSZML - 153 (12,49 %), KSČ - 71 (5,80 %), ČSŽOSS - 51 (4,16 %) a ČNS - 37 (3,02 %)[17]
Heľpa 1 215 HSĽS - 945 (77,78 %), ČSSD - 194 (15,97 %) a RSZML - 76 (6,26 %)[15]
Záhorská Bystrica 1 201 HSĽS (2 kandidátky) - 499 (41,55 %), RSZML - 277 (23,06 %), ČSSD - 164 (13,66 %), KSČ - 94 (7,83 %), ČNS - 54 (4,50 %), ČSŽOSS - 54 (4,50 %), NZj - 37 (3,08 %) a SNS - 22 (1,83 %)[13]
Žarnovica 1 152 HSĽS - 492 (42,71 %), ČSSD - 291 (25,26 %), RSZML (2 kandidátky) - 249 (21,61 %), KSČ - 71 (6,16 %), ČNS - 37 (3,21 %) a NOF 12 (1,04 %)[13]
Borský Svätý Jur 1 136 HSĽS (2 kandidátky) - 711 (62,59 %), ČSSD - 253 (22,27 %), NZ - 96 (8,45 %) a RSZML - 76 (6,69 %)[10]
Brodské 1 080 HSĽS (3 kandidátky) - 423 (39,17 %), KSČ - 222 (20,56 %), RSZML (2 kandidátky) - 194 (17,96 %), ČNS - 150 (13,89 %), NOF - 51 (4,72 %) a ČSŽOSS - 41 (3,80 %)[13]
Leopoldov 1 070 HSĽS - 577 (53,93 %) a Jednota - 493 (46,07 %)[13]
Turá Lúka 1 033 RSZML (5 kandidátok) - 724 (70,09 %), ČSSD - 226 (21,88 %) a maloroľníci (2 kandidátky) - 83 (8,03 %)[10]
Zborov 965 HSĽS - 349 (36,17 %), RSZML (2 kandidátky) - 192 (19,90 %), agrár. žid strana - 89 (9,22 %), žid. strana - 77 (7,98 %), ČSŽOSS - 73 (7,56 %), nepolit. skupina - 47 (4,87 %), ČSSD - 46 (4,77 %), nepolit. katolícka kandidátka (blízka ČSL) - 49 (5,08 %) a miestni obchodníci s poľnohospodármi - 43 (4,46 %)[17]
Starý Tekov 870 HSĽS (2 kandidátky) - 605 (69,54 %), RSZML - 151 (17,36 %), ČNS - 60 (6,90 %) a ČSSD + KSČ - 54 (6,21 %)[13]
Podolínec 861 HSĽS (2 kandidátky) - 267 (31,01 %), nem. kresť.-soc. - 159 (18,47 %), KdP - 158 (18,35 %), žid. strana - 85 (9,87 %), KSČ - 49 (5,69 %), RSZML - 46 (5,34 %), ČNS - 43 (4,99 %), obč. kandidátka - 27 (3,14 %) a miestna kandidátka - 27 (3,14 %)
Bošany 823 HSĽS - 414 (50,30 %), RSZML (2 kandidátky) - 186 (22,60 %), ČSSD - 120 (14,58 %), ČSL - 28 (3,40 %) a 2 miestne kandidátky spolu - 75 (9,11 %)[18]
Liptovská Teplička 820 HSĽS - 734 (89,51 %) a RSZML - 86 (10,49 %)[13]
Drienov 751 HSĽS - 437 (58,19 %), RSZML - 161 (21,44 %), ČNS - 97 (12,92 %) a ČSSD - 56 (7,46 %)[13]
Myslava 750 HSĽS - 483 (64,40 %), RSZML - 170 (22,67 %) a ČSSD - 97 (12,93 %)[18]
Tornaľa 744 ZMS - 377 (50,67 %), žid. strana - 103 (13,84 %), ČSSD - 81 (10,89 %), občianska kandidátka - 64 (8,60 %), KSČ - 59 (7,93 %), RSZML - 37 (4,97 %), obec. katolícka kandidátka - 23 (3,09 %)[14]
Dolné Orešany 729 HSĽS - 385 (52,81 %), RSZML (2 kandidátky) - 198 (27,16 %), ČSSD - 100 (13,72 %) a ČSŽOSS- 46 (6,31 %)[10]
Eberhart 564 ZMS - 336 (59,57 %), RSZML (2 kandidátky) - 123 (21,81 %) a HSĽS - 105 (18,62 %)[13]
Ubľa 511 KSČ - 216 (42,27 %), RSZML - 199 (38,94 %), žid. agrárna strana - 51 (9,98 %) a ČSSD - 45 (8,81 %)[19]

Pozri aj upraviť

Zoznam členov bratislavského zastupiteľstva zvolených vo voľbách v roku 1938

Referencie upraviť

 1. BYSTRICKÝ, Valerián. Politické rozvrstvenie spoločnosti na Slovensku vo svetle obecných volieb roku 1938. [časopis] (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied), 1992, roč. XL, čís. 4, s. 438 - 456. ISSN 0018-2575.
 2. Kde nebudú obecné voľby?. Ľudová politika, 1938-05-19, roč. XIV, čís. 115, s. 2.
 3. BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu. prvé. vyd. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s. r. o., 2008. ISBN 978-80-969782-5-0. S. 120 - 137.
 4. Kandidátky Slovenskej jednoty vytlačené. Slovenský denník (Bratislava), 22.5.1938, roč. X, čís. 120, s. 2.
 5. V Bratislave sme dobyli 8 133 hlasov. Slovák (Bratislava), 14.6.1938, roč. XX, čís. 135, s. 2.
 6. Výsledky volieb z 22. mája 1938. Robotnícke noviny, 1938-05-28, roč. XXXV, čís. 121, s. 3.
 7. VOĽBY DO OBCÍ - V ZNAMENÍ ROZVAHY. Slovenský hlas, 1938-05-24, roč. I, čís. 119.
 8. Úspech nášho Sväzu domkárov a maloroľníkov. Robotnícke noviny, 1938-05-26, roč. XXXV, čís. 120, s. 2.
 9. Výsledky obecných volieb na Slovensku. Robotnícke noviny, 1938-05-31, roč. XXXV, čís. 123, s. 2.
 10. a b c d e f g h i j k l m n Volebné výsledky zo Slovenska. Robotnícke noviny, 1938-06-14, roč. XXXV, čís. 134, s. 3-4.
 11. a b c d e f g h i j k l Pokojné dokončenie obecných volieb. Slovenský hlas, 1938-06-14, roč. I, čís. 135, s. 4.
 12. a b Výsledky z okresov a obcí. Slovenský denník, 1938-06-14, roč. XXI, čís. 137, s. 2.
 13. a b c d e f g h i j k l m n o Naše mestá a obce volili ľudácky. Slovák, 1938-06-14, roč. XX, čís. 135, s. 3-5.
 14. a b c d e A szlovák, német és magyar autonomisták elhatározó győzelme Szlovákia fővárosában. [Magyar Hirlap], 1938-06-14, roč. XVII, čís. 135, s. 2 - 3.
 15. a b Hlinkova strana všade rastie. Slovák, 1938-06-15, roč. XX, čís. 136, s. 2.
 16. Ďalšie volebné výsledky. Slovák, 1938-06-21, roč. XX, čís. 140, s. 4.
 17. a b Ďalšie volebné výsledky. Robotnícke noviny, 1938-06-16, roč. XXXV, čís. 136, s. 3.
 18. a b Ďalšie výsledky volieb v obciach na Slovensku. Slovák, 1938-06-18, roč. XX, čís. 138.
 19. Ako vyzerá tá katastrofálna "porážka" ľudákov v okrese sninskom!. Slovák, 1938-06-26, roč. XX, čís. 145, s. 2.