Obecné voľby 1938


Voľby do obecných zastupiteľstiev v roku 1938 boli v poradí piate obecné voľby, ktoré sa v histórii medzivojnového Československa uskutočnili a boli zároveň do roku 1990 poslednými demokratickými voľbami, kde mali občania možnosť slobodného výberu politickej strany. Konali sa v troch termínoch v priebehu mája a júna 1938. Ďalšie termíny mali prebehnúť v jesenných mesiacoch, avšak vzhľadom na vypätú vnútropolitickú i zahraničnopolitickú situáciu sa už neuskutočnili. Oficiálne a kompletné výsledky, podobne ako pri predchádzajúcich voľbách, neboli zverejnené. Samotný termín volieb vláda dlho odkladala v nádeji, že sa uvoľní vystupňované národnostné napätie medzi Čechmi a Nemcami a pominú dozvuky hospodárskej krízy.

Obecné voľby 1938
Obecné voľby 1938
Republika ČeskoslovenskáČeskoslovensko
Druhobecné voľby
Orgánzastupiteľstvá obcí
Dátum22. máj, 29. máj a 12. jún 1938
Účasťvoľby sa konali v 1 452 z 3 481 slovenských obcí
Platné hlasypribližne 900 000
Výsledky
Poradie volieb
Poradiepitate
Predchodca Obecné voľby 1931 1938 Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 1990 Nástupca

Výsledky na SlovenskuUpraviť

Uskutočnili sa v troch termínoch: 22. mája 1938, 29. mája 1938 a 12. júna 1938 (vždy v nedeľu). Na základe politickej dohody sa voľby nekonali v obciach, kde bola podaná kandidátna listina iba jednej politickej strany alebo v obciach, v ktorých bol počet kandidátov menší alebo rovný ako počet členov zastupiteľstva, ktorý mal byť zvolený. Preto sa z celkového počtu 3 481 obcí mali konať v 2 831 obciach (81,3 %). V zvyšných 650 obciach (18,7 %) sa mali mandáty prerozdeliť podľa výsledkov parlamentných volieb z roku 1935. Okrem toho sa v treťom termíne (12. júna 1938) nekonali voľby ani v obciach, kde sa počas tejto nedele uskutočňovali gréckokatolícke alebo pravoslávne sviatky, ak v daných obciach prevládali tieto dve náboženstvá. Spolu sa teda počas troch termínov voľby uskutočnili v 1 452 obciach, čo predstavovalo 41,71 % všetkých vtedajších obcí v Slovenskej krajine. Zúčastnilo sa ich približne 900 000 voličov.[1] Z väčších miest sa voľby neuskutočnili v Košiciach, Prešove, Trenčíne, Brezne, Liptovskom Svätom Mikuláši, Turčianskom Svätom Martine, Pezinku a pod.

Vo viacerých mestách a obciach sa centralistické strany (agrárna, sociálna demokracia, národní socialisti, živnostníci, lidovci, Národné zjednotenie (bývalí národní demokrati) a prekvapivo aj SNS) spojili a podali jednotné kandidátky pod názvom Slovenská jednota za Československú demokraciu a republiku.[2] Táto koalícia mala byť protiváhou HSĽS ako aj iredentistickej politike Zjednotenej maďarskej strane na juhu Slovenska.

Aj z čiastkových výsledkov sa dal zaznamenať pokles podpory KSČ, fašistov, slabšie výsledky centralistických strán združených v „slovenskej jednote“ a mierny nárast podpory HSĽS. Židovské strany si udržali svoju stabilnú podporu v mestách a väčších obciach. Zjednotená maďarská strana si posilnila svoje pozície na južnom Slovensku a vo väčších mestách. Posilnila aj Karpatonemecká strana.

Zaujímavé výsledky boli v hlavnom meste Bratislave. Prvýkrát v histórii Československa v tomto meste nezvíťazila maďarská opozičná strana, ale československá koaličná kandidátka „slovenskej jednoty“. Napriek tomu bolo stále opozičným mestom, pretože väčšina voličov volila Karpatonemeckú stranu, maďarskú stranu, HSĽS a KSČ.[3]

Výsledky I. kola volieb na SlovenskuUpraviť

Voliť sa malo v 37 obciach, no dohodou miestnych odbočiek politických strán voľby odpadli v obciach Baldovce, Breznička, Vereš, Andač, Ujlaček a Belá. Voľby teda prebehli v 31 obciach, vrátane 20 okresných miest.[4] [5][6]

obec platné hlasy výsledky
Trnava 12 066 HSĽS - 3 277 (27,18 %), ČSSD - 2 185 (18,11 %), KSČ - 1 530 (12,68 %), ZMS - 932, (7,72 %), žid. strana (2 kandidátky) - 829 (6,87 %), ČSŽOSS - 824 (6,83 %), RSZML (2 kandidátky) - 572 (4,74 %), ČNS - 483 (4,00 %), ČSL - 366 (3,03 %), ČND (Národné zjednotenie) - 197 (1,63 %), SNS - 162 (1,34 %), NOF - 106 (0,88 %), ostatní - 603 (4,99 %)
Nitra 10 157 ZMS - 2 698 (26,56 %), HSĽS - 2 140 (21,07 %), ČSSD - 2 071 (20,39 %), ČNS - 806 (7,94 %), KSČ - 646 (6,36 %), žid. strana - 628 (6,18 %), RSZML - 418 (4,12 %), ČSL - 286 (2,82 %), ČSŽOSS - 213 (2,10 %), ČND - 161 (1,59 %), SNS - 90 (0,89 %)
Lučenec 7 331 ZMS - 2 956 (40,32 %), KSČ - 1 606 (21,91 %), HSĽS - 525 (7,16 %), ČNS - 501 (6,83 %), RSZML - 497 (6,78 %), ČSSD - 404 (5,51 %), žid. strana - 395 (5,39 %), ČSŽOSS - 191 (2,61 %), SNS - 155 (2,11 %) a ČND - 101 (1,38 %)
Ružomberok 7 215 HSĽS - 3 559 (49,33 %), KSČ - 770 (10,67 %), ČSL (4 kandidátky) - 579 (8,03 %), ČSSD - 502 (6,96 %), RSZML + Nár. zjednotenie - 437 (6,07 %), žid. strana - 424 (5,88 %), ČNS - 357 (4,95 %), ČSŽOSS - 186 (2,58 %), ostatné - 401 (5,56 %)
Piešťany 6 440 HSĽS - 2 501 (38,41 %), KSČ - 685 (10,52 %), ČSŽOSS - 526 (8,08 %), ČSSD - 499 (7,66 %), žid. strana - 436 (6,70 %), ČNS - 373 (5,73 %), ČSL - 122 (1,87 %), ostatné - 1 109 (17,03 %)
Zvolen 6 144 ČSSD - 1 693 (26,29 %), HSĽS - 1 361 (21,13 %), KSČ - 734 (11,40 %), ČNS - 712 (11,06 %), RSZML - 630 (9,78 %), ČSŽOSS - 351 (5,45 %), SNS - 313 (4,86 %), ZMS - 237 (3,68 %), ČSL - 78 (1,21 %), ostatné - 331 (5,14 %)
Banská Bystrica 5 952 HSĽS - 1 612 (27,08 %), ZMS - 774 (13,00 %), KSČ - 674 (11,32 %), ČSSD - 565 (9,49 %), žid. strana - 524 (8,80 %), ČNS - 516 (8,67 %), RSZML - 512 (8,60 %), ČSŽOSS - 481 (8,08 %), ČND - 148 (2,49 %) a SNS - 146 (2,45 %)
Myjava 4 502 RSZML (4 kandidátky) - 2 213 (49,16 %), ČSSD (2 kandidátky) - 887 (19,70 %), KSČ - 627 (13,93 %), ČSŽOSS - 366 (8,13 %), SNS - 156 (3,471 %), ostatné - 253 (5,62 %)
Hlohovec 4 677 HSĽS - 2050 (43,83 %), KSČ - 904 (19,33 %), ČNS - 414 (8,85 %), ČSSD - 397 (8,49 %), žid. strana - 265 (5,67 %), RSZML - 244 (5,22 %), ČL - 144 (3,08 %), ČSŽOSS - 96 (2,05 %), NOF - 82 (1,75 %), SNS - 70 (1,50 %) a ČND - 11 (0,24 %)
Krupina 2 638 HSĽS - 1 529 (57,96 %), RSZML - 519 (19,64 %), ČSSD - 243 (9,21 %), ČSŽOSS - 162 (6,14 %), žid. strana - 71 (2,69 %), ČNS - 59 (2,24 %) a KSČ - 56 (2,12 %)
Prievidza 2 358 HSĽS (2 kandidátky) - 1 461 (61,96 %), RSZML - 268 (11,37 %), ČSSD - 202 (8,57 %), žid. strana - 192 (8,14 %), ČNS - 136 (5,77 %), KSČ - 76 (3,22 %) a ČSL - 23 (0,98 %)
Čadca 2 915 HSĽS - 985 (33,79 %), RSZML - 949 (32,56 %), ČSSD - 322 (11,05 %), ČSŽOSS - 194 (6,66 %), ČNS - 188 (6,45 %), ČSL - 167 (5,73 %), ostatní - 110 (3,77 %)
Galanta 2 298 ZMS - 882 (38,38 %), žid. strana - 418 (18,19 %), KSČ - 412 (17,93 %), ČSS - 192 (8,36 %), RSZML - 113 (4,92 %), ČNS - 104 (4,53 %), HSĽS - 94 (4,09 %), maď. obč. kandidátka - 67 (2,92 %) a ČSL - 16 (0,70 %)
Šaľa 2 573 ZMS - 1 185 (46,06 %), KSČ - 384 (14,92 %), ČSSD - 292 (11,35 %), ČSŽOSS - 166 (6,45 %), HSĽS - 145 (5,64 %), ČNS - 124 (4,82 %), RSZML - 80 (3,11 %), NOF - 76 (2,95 %), ČSL - 54 (2,10 %), ostatní - 67 (2,60 %)
Sabinov 1 836 HSĽS - 583 (31,75 %), RSZML (2 kandidátky) - 309 (16,83 %), ZMS - 283 (15,41 %), žid. strana - 192 (10,46 %), ČSŽOSS - 141 (7,68 %), ČNS - 104 (5,66 %), nár. roľnícka jednota - 94 (5,12 %), KSČ - 81 (4,41 %) a ČSSD - 49 (2,67 %)
Senica 1 775 HSĽS - 549 (30,93 %), ČSSD - 530 (29,86 %), RSZML - 272 (15,32 %), žid. strana - 198 (11,15 %), ČSŽOSS - 174 (9,80 %) a NOF - 52 (2,93 %)
Gelnica 1 759 ZMS - 534 (30,36 %), KdP - 395 (22,46 %), ČSSD - 311 (17,68 %), KSČ - 146 (8,30 %), HSĽS - 93 (5,29 %), žid. strana - 84 (4,78 %), ČNS - 78 (4,43 %), RSZML - 72 (4,09 %) a ČSL - 46 (2,62 %)
Ilava 1 003 Jednota - 624 (62,21 %), HSĽS - 327 (32,60 %) a žid. strana - 52 (5,18 %)
Lisková 943 HSĽS (2 kandidátky) - 515 (54,61 %), RSZML (2 kandidátky) - 165 (17,50 %), ČSL - 138 (14,63 %), KSČ - 78 (8,27 %), ČSSD - 38 (4,03 %) a ČNS - 9 (0,95 %)
Liptovské Revúce 924 HSĽS (2 kandidátky) - 648 (70,13 %), RSZML - 146 (15,80 %), ČSSD - 81 (8,77 %) a KSČ - 49 (5,30 %)
Revúca 789 ZMS - 208 (26,36 %), RSZML - 206 (26,11 %), nepolit. kandidátka - 114 (14,45 %), HSĽS - 108 (13,69 %), ČNS - 81 (10,27 %), žid. strana - 56 (7,10 %) a ČSL - 16 (2,03 %)
Rosina 623 ČSSD - 249 (39,97 %), RSZML - 142 (22,79 %), HSĽS - 138 (22,15 %), KSČ - 58 (9,31 %) a ČNS - 36 (5,78 %)
Liptovská Osada 601 HSĽS - 233 (38,77 %), KSČ - 182 (30,28 %), RSZML - 103 (17,14 %) a ČNS - 83 (13,81 %)
Spišská Stará Ves 542 HSĽS - 279 (51,48 %), RSZML - 106 (19,56 %), ČSŽOSS - 101 (18,63 %) a ČSL - 56 (1,03 %)
Blatnica 504 ČSSD - 235 (46,63 %), RSZML - 154 (30,56 %) a miestna kandidátka - 118 (23,41 %)
Horňany 276 HSĽS - 145 (52,54 %), RSZML - 77 (27,90 %), ČSSD - 41 (14,86 %) a ČSL - 13 (4,71 %)
Krasňany 273 Jednota - 273 (100 %)
Vyšný Hrušov 271 RSZML (2 kandidátky) - 158 (58,30 %), HSĽS - 94 (34,69 %) a ČSSD - 19 (7,01 %)
Krmeš 229 HSĽS (2 kandidátky) - 114 (49,78 %), RSZML - 66 (28,82 %), ČSSD - 49 (21,40 %)
Ardanovce 181 HSĽS (2 kandidátky) - 88 (48,62 %), RSZML - 54 (29,83 %) a ČSSD - 39 (21,55 %)
Sopkovce 69 HSĽS - 44 (63,77 %) a RSZML - 25 (36,23 %)

Porovnanie výsledkov I. kola s výsledkami parlamentných volieb v roku 1935Upraviť

strana HSĽS strany združené v Slovenskej jednote za čs. demokraciu a republiku KSČ ZMS KdP žid. strana NOF iné
SNS RSZML ČSSD ČNS ČSŽOSS ČSL NZ jednotné kandidátky
Obecné v. 1938 počet

hlasov

25 197 1 092 9 507 12 095 5 164 4 071 2 104 618 897 9 698 10 689 395 4 764 316 3 652
podiel v % 28,04 1,22 10,58 13,46 5,75 4,53 2,34 0,69 1,00 10,79 11,89 0,44 5,30 0,35 4,06
39,5
Parlament. v. 1935 podiel v % 28,82 kandidovala s HSĽS 9,33 15,66 5,37 6,24 2,60 2,18 - 17,46 9,59 0,54 kandidovala s ČSSD 2,05 0,17
41,38

Výsledky II. kola volieb na SlovenskuUpraviť

Volebný akt prebehol iba v 19, zväčša menších obciach.[7]

obec platné hlasy výsledky
Banská Štiavnica 7 053 HSĽS - 3 014 (42,73 %), ČSSD - 1 965 (27,86 %), ZMS - 485 (6,88 %), ČNS - 469 (6,65 %), RSZML - 345 (4,89 %), KSČ - 332 (4,71 %), ČSL - 58 (0,82 %), ostatné - 385 (5,46 %)
Malacky 3 508 ČSSD - 1 133 (32,30 %), HSĽS - 919 (26,20 %), ČNS - 349 (9,95 %), RSZML - 285 (8,12 %), KSČ - 215 (6,13 %), ČSŽOSS - 158 (4,50 %), NOF - 150 (4,28 %), žid. strana - 131 (3,73 %), ČSL - 88 (2,51 %), Nár. zjednotenie - 52 (1,48 %) a miestne kandidátky - 28 (0,80 %)
Rača 3 448 HSĽS - 938 (27,21 %), ČSSD - 810 (23,49 %), KdP - 513 (14,88 %), RSZML - 405 (11,75 %), ČNS - 326 (9,45 %), KSČ - 248 (7,19 %), ČSŽOSS - 119 (3,45 %), ČSL - 51 (1,48 %) a ČND - 38 (1,10 %)
Kokava nad Rimavicou 2 632 ČSSD - 1019 (38,72 %), HSĽS - 579 (22,00 %), RSZML - 517 (19,64 %), KSČ - 305 (11,59 %), ČNS - 106 (4,03 %), SNS - 90 (3,42 %) a ČSŽOSS - 16 (0,61 %)
Beš 1 677 ZMS - 1 101 (65,65 %), KSČ - 248 (14,79 %), RSZML - 225 (13,42 %) a ČSSD - 103 (6,14 %)
Trenčianske Teplice 1 349 HSĽS - 537 (39,81 %), ČSD - 274 (20,31 %), RSZML - 229 (16,98 %), žid. strana - 128 (9,49 %), ČNS - 84 (6,23 %), ČSŽOSS - 42 (3,11 %), nepolitic. skupina - 40 (2,97 %) a ČSL - 15 (1,11 %)
Farnád 1 251 ZMS - 783 (32,59 %), RSZML - 200 (15,99 %), NOF - 102 (8,15 %), KSČ - 73 (5,84 %), ČNS - 65 (5,20 %) a ČSSD - 28 (2,24 %)
Lopej 924 HSĽS - 446 (48,27 %), ČSSD - 168 (18,18 %), ČNS - 163 (17,64 %), KSČ - 82 (8,87 %), ČSL - 30 (3,25 %), RSZML - 22 (2,16 %) a ČSŽOSS - 13 (1,41 %)
Veľké Uherce 841 HSĽS - 277 (32,94 %), ČSSD - 199 (23,66 %), KSČ - 159 (18,91 %), miestna kandidátka - 75 (8,92 %), KdP - 70 (8,32 %) a RSZML - 61 (7,25 %)
Veľká Lomnica 829 ZdP - 352 (42,46 %), KdP - 191 (23,04 %), jednota - 94 (11,34 %), ČSSD - 78 (9,41 %) a nem. agrárna strana - 24 (2,90 %)
Čajkov 690 RSZML - 352 (51,01 %) a HSĽS - 338 (48,99 %)
Ložín 464 HSĽS - 207 (44,61 %), RSZML - 172 (37,08 %) a ČNS - 85 (18,32 %)
Hažlín 397 RSZML - 139 (35,01 %), ČSSD - 135 (34,01 %) a HSĽS - 123 (30,98 %)
Tulčík 369 RSZML (2 kandidátky) - 135 (36,59 %), HSĽS - 117 (31,71 %), ČSSD - 60 (16,26 %), Nár. zjednotenie - 38 (10,30 %) a ČNS - 19 (5,15 %)
Kostoľany nad Hornádom 364 HSĽS - 263 (72,25 %), RSZML - 79 (21,70 %) a Nár. zjednotenie - 22 (6,04 %)
Kurima 348 HSĽS - 138 (39,66 %), RSZML - 116 (33,33 %), žid. strana - 80 (22,99 %) a ČSL - 14 (4,02 %)
Beša 346 miestna katolícka kandidátka - 106 (30,64 %), ZMS (2 kandidátky) - 104 (30,06 %), RSZML (2 kandidátky) - 62 (17,92 %), ČSSD - 31 (8,96 %), KSČ - 25 (7,23 %) a ČNS - 18 (5,20 %)
Trubín 345 HSĽS - 184 (53,33 %) a RSZML - 161 (46,67 %)
Ohradzany 270 RSZML - 184 (68,15 %) a ČSSD - 86 (31,85 %)

Porovnanie výsledkov II. kola s výsledkami parlamentných volieb v roku 1935Upraviť

strana HSĽS strany združené v Slovenskej jednote za čs. demokraciu a republiku KSČ ZMS KdP žid. strana NOF iné
SNS RSZML ČSSD ČNS ČSŽOSS ČSL NZ jednotné kandidátky
Obecné v. 1938 počet

hlasov

8 080 90 3 687 6 089 1 684 348 256 150 94 1 687 2 825 774 339 252 658
podiel v % 29,95 0,33 13,67 22,57 6,24 1,29 0,95 0,56 0,35 6,25 10,47 2,87 1,26 0,93 2,44
45,95
Parlament. v. 1935 podiel v % 29,68 kandidovala s HSĽS 12,33 20,10 5,09 3,14 1,67 1,25 - 10,84 11,35 1,85 kandidovala s ČSSD 2,58 0,11
43,58

Výsledky III. kola volieb na SlovenskuUpraviť

12. júna 1938 volila najväčšia časť obcí, vrátane hlavného mesta Slovenskej krajiny Bratislavy a viacerých okresných miest.

obec platné hlasy výsledky
Bratislava 64 960 Jednota - 25 105 ( 38,65 %), KdP - 13 283 (20,45 %), ZMS - 10 938 (16,84 %), HSĽS - 8 133 (12,52 %), žid. strana - 3 090 (4,76 %), KSČ - 2 836 (4,37 %), NOF - 146 (0,22 %), ostatní - 1 429 (2,20 %)
Komárno 9 746 ZMS - 4 760 (48,84 %), KSČ - 1 680 (17,24 %), Jednota - 1 245 (12,77 %), žid. strana - 511 (5,24 %), NOF - 25 (0,26 %), ostatné - 1 525 (15,65 %)
Žilina 8 325 HSĽS - 2 619 (31,46 %), ČSSD - 1 366 (16,41 %), KSČ - 1 045 (12,55 %), žid. strana - 1 035 (12,43 %), ČNS - 902 (10,83 %), RSZML - 471 (5,66 %), ČSL - 305 (3,66 %), ČSŽOSS - 222 (2,67 %), SNS - 83 (0,99 %), NOF - 64 (0,77 %), ostatní - 213 (2,56 %)
Guta 5 289 ZMS - 3 162 (59,78 %), KSČ - 893 (16,88 %), RSZML - 737 (14,94 %), ČSSD - 328 (6,20 %), žid. strana - 118 (2,23 %), ostatné - 51 (0,96 %)
Handlová 4 896 KdP - 2 532 (51,72 %), ČSSD - 752 (15,36 %), KSČ - 643 (13,13 %), HSĽS - 449 (9,17 %), RSZML - 54 (1,10 %), ostatné - 466 (9,52 %)
Nové Mesto nad Váhom 3 931 HSĽS - 1 243 (31,62 %), žid. strana - 672 (17,09 %), KSČ - 554 (14,09 %), ČSSD - 510 (12,97 %), RSZML - 243 (6,18 %), NOF - 197 (5,01 %), ČSL - 175 (4,45 %), ČNS - 142 (3,61 %), ČSŽOSS - 83 (2,11 %), ostatní - 112 (2,85 %)
Turzovka 3 844 HSĽS - 2 964 (77,11 %), ČSSD - 268 (6,97 %), RSZML - 182 (4,73 %), ČSL - 155 (4,03 %), ČNS - 96 (2,50 %), ČSŽOSS - 66 (1,72 %), ostatní - 113 (2,94 %)
Detva 3 492 HSĽS - 2 733 (78,26 %), ČSSD - 290 (8,30 %), RSZML - 251 (7,19 %) a KSČ - 218 (6,24 %)
Rožňava 3 484 ZMS - 1 967 (56,45 %), KSČ - 601 (17,25 %), ČSSD - 311 (8,93 %), jednota - 297 (8,52 %), žid. strana - 171 (4,91 %) a HSĽS - 137 (3,93 %)
Tardošked 3 264 ZMS - 2 210 (67,71 %), RSZML - 363 (11,12 %), ČNS - 145 (4,44 %), KSČ - 76 (2,33 %), ČSSD - 70 (2,14 %), ostatné - 400 (12,25 %)
Holíč 3 254 HSĽS - 983 (30,21 %), ČSSD - 674 (20,71 %), KSČ - 454 (13,95 %), RSZML - 341 (10,48 %), ČNS - 265 (8,14 %), žid. strana - 225 (6,91 %), ČSŽOSS - 180 (5,53 %), NOF - 90 (2,77 %), ostatní - 42 (1,29 %)
Šurany 3 150 ČSSD - 941 (29,87 %), HSĽS - 814 (25,84 %), ČNS - 357 (11,33 %), RSZML - 438 (7,56 %), ZMS - 192 (6,10 %), ČSŽOSS - 84 (2,67 %), ostatní - 524 (16,63 %)
Modra 2 927 RSZML - 1 328 (45,37 %), HSĽS - 1 064 (36,35 %), ČSSD - 133 (4,54 %), ČSŽOSS - 110 (3,76 %), ČNS - 98 (3,35 %), KSČ - 64 (2,19 %), ostatní - 130 (4,44 %)
Čierny Balog 2 724 KSČ - 1 132 (41,56 %), ČSSD - 628 (23,05 %), HSĽS - 564 (20,70 %), RSZML - 213 (7,82 %) a ČNS - 187 (6,86 %)
Dunajská Streda 2 689 ZMS - 1 333 (49,57 %), žid. strana - 556 (20,68 %), ČSSD - 486 (18,07 %) a KSČ - 314 (11,68 %)
Fiľakovo 2 649 ZMS - 1 303 (49,19 %), KSČ - 685 (25,86 %), ČNS - 194 (7,32 %), RSZML - 170 (6,42 %), ČSSD - 161 (6,08 %) a HSĽS - 136 (5,13 %)
Hriňová 2 504 HSĽS - 1 392 (55,46 %), ČSSD - 458 (18,25 %), RSZML - 408 (16,25 %), ČNS - 118 (4,70 %), KSČ - 68 (2,71 %) a ostatné - 66 (2,63 %)
Poprad 1 919 Jednota - 672 (35,02 %), HSĽS - 512 (26,68 %), ZMS (spišskí Nemci) - 296 (15,42 %), KSČ - 293 (15,27 %) a KdP - 146 (7,61 %)
Bošáca 1 900 HSĽS - 998 (52,53 %) a Jednota - 902 (47,47 %)
Vráble 1 844 HSĽS - 763 (41,38 %), ZMS - 341 (18,49 %), ČSSD -179 (9,71 %), ČSŽOSS - 116 (6,29 %), ČNS - 113 (6,13 %), RSZML - 105 (5,69 %), ČSL - 103 (5,59 %), žid. strana - 68 (3,69 %) a KSČ - 56 (3,04 %)
Snina 1 775 HSĽS - 607 (34,20 %), ČSSD - 241 (13,58 %), RSZML - 98 (5,52 %), ČSŽOSS - 83 (4,68 %), ČNS - 82 (4,62 %), KSČ - 76 (4,28 %), žid. strana - 76 (4,28 %), ČND - 34 (1,92 %), ostatní - 478 (26,93 %)
Leopoldov 1 070 HSĽS - 577 (53,93 %) a Jednota - 493 (46,07 %)

Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva BratislavyUpraviť

Zastupiteľstvo malo 48 poslancov. Pri poslancoch "Jednoty" sú uvedené strany, ktorých sú členmi.[8]

Jednota (19): Vladimír Krno (RSZML), Jozef Dřímal (RSZML), Ignác Kellner (ČSSD), František Kraus (CŠSD), Jozef Och (ČSSD), Ján Siváček (ČSSD), František Fryš (ČSSD), Anastázia Šmídová (ČSSD), Teofil Bažány (ČNS), Václav Buzek (ČNS), Heřman Mudrych (ČNS), František Jilemský (ČNS), Bohuš Papež (ČNS), Gejza Rehák (Nár. zjednotenie), Jozef Šmid (Nár. zjed.), Ján Horáček (ČSŽOSS), František Jánoška (ČSŽOSS), Miloš Bugár (ČSL) a Ján Paulíny- Tóth (SNS).

Karpatonemecká strana (10): Pohl, Gejza Fülöp, Franz Kugler, Frühwirt, Kowarik, Franz Proft, Jozef Drescher, Eugen Reisinger, Franz Walda a Franz Preisack

Zjednotená maďarská strana (8): Tibor Neumann, Juraj Kontsek, Géza Szabó, Arpád Gothe, Alexander Szüllö, Ján Cottély, Vincenc Bikszárdy a Ľudovít Ollé

HSĽS (6): Karol Sidor, Belo Kováč, Imrich Vašina, Ferdinand Ďurčanský, Anton Bezák a Matúš Černák

KSČ (2): Štefan Major, Ján Poničan a Knollmayer

žid. strana (2): Izidor Knöpfelmacher a Flesichhacker

nem. soc. dem. (1): Milan Fijala

ReferencieUpraviť

  1. BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu. prvé. vyd. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s. r. o., 2008. ISBN 978-80-969782-5-0. S. 120 - 137.
  2. Kandidátky Slovenskej jednoty vytlačené. Slovenský denník (Bratislava), 22.5.1938, roč. X, čís. 120, s. 2.
  3. V Bratislave sme dobyli 8 133 hlasov. Slovák (Bratislava), 14.6.1938, roč. XX, čís. 135, s. 2.
  4. Výsledky volieb z 22. mája 1938. Robotnícke noviny, 1938-05-28, roč. XXXV, čís. 121, s. 3.
  5. VOĽBY DO OBCÍ - V ZNAMENÍ ROZVAHY. Slovenský hlas, 1938-05-24, roč. I, čís. 119.
  6. Úspech nášho Sväzu domkárov a maloroľníkov. Robotnícke noviny, 1938-05-26, roč. XXXV, čís. 120, s. 2.
  7. Výsledky obecných volieb na Slovensku. Robotnícke noviny, 1938-05-31, roč. XXXV, čís. 123, s. 2.
  8. Kto bol v Bratislave zvolený. Slovenský denník (Bratislava), 14.6.1938, roč. XXI, čís. 137, s. 2.