Objem alebo zriedkavo obsah priestoru či volúmen (pre plyny aj volum) je veľkosť priestoru, ktorý vypĺňa, zaberá nejaké teleso. Matematicky je objem miera charakterizujúca časť priestoru.

Symbol veličiny: V (angl. volume)

Základná jednotka: meter kubický, značka jednotky:

Výpočet objemu telies upraviť

Rovnice na výpočet objemu telies:
Teleso Rovnica Premenná
kocka   (kde a je dĺžka hrany)
kváder   (kde a,b,c sú dĺžky hrán)
pravidelný hranol   (Sp = obsah podstavy, v = výška)
pravidelný ihlan   (Sp = obsah podstavy, v = výška)
valec   (r = polomer podstavy, v = výška valca)
guľa   (r = polomer)
guľový odsek   (r = polomer, v = výška príslušného guľového výseku)
elipsoid   (a, b, c = polos elipsoidu)
ihlan   (Sp = obsah podstavy, v = výška po vrchol)
kužeľ   (r = polomer kružnice podstavy, v = výška)
všeobecný vzorec   (v = výška po vrchol, S1 = obsah podstavy, S2 = obsah stredu, S3 = obsah vrcholu)

[1][2]

Ďalšie používané jednotky upraviť

 • decimeter kubický [dm³] = 1 liter
 • centimeter kubický [cm³] = 0,001 litra
 • milimeter kubický [mm³] = 0,000 001 litra
 • hektoliter [hl] = 0,1 m³ = 100 litrov
 • liter [l] = 1 dm3
 • deciliter [dl] = 0,1 litra
 • centiliter [cl] = 0,01 litra
 • mililiter [ml] = 0,001 litra
 • mikroliter [ul] = 0,000 001 litra
 • nanoliter [nl] = 0,000 000 001 litra
 • pikoliter [pl] = 0,000 000 000 001 litra

jednoduchý prevod: 1 m³ = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³

Jednotky mimo SI upraviť

Referencie upraviť

 1. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-05-05]. ISBN 80-8078-091-9.
 2. M. BILLICH - M. TRENKLER. Zbierka úloh z geometrie. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2013, [cit. 2013-05-05]. ISBN 978-80-561-0058-5.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Objem