Otvoriť hlavné menu

Oblasť (Rusko)

typ subjektu Ruskej federácie

Oblasť je typ subjektu Ruskej federácie. Je to najbežnejšia správna jednotka v rámci federácie na etnicky ruskom území. Rovnako ako republiky majú vlastný parlament a právo vydávať vlastné zákony. Na čele oblasti stojí gubernátor volený obyvateľstvom.

Zoznam oblastí Ruskej federácieUpraviť

Zaniknuté oblasti Ruskej federácieUpraviť

Názov oblasti Vlajka Umiestnenie Dátum vzniku
(Dátum pipojenia k Rusku)
Dátum a spôsob zániku
Čitská oblasť     26. september 1936 1. marec 2008 - zlúčená do Zabajkalského kraja
Kamčatská oblasť     20. október 1932 1. júl 2007 - zlúčená do Kamčatského kraja
Permská oblasť     3. október 1938 1. december 2005 - zlúčená do Permského kraja

Do 30. novembra 2005 existovala Permská oblasť, ktorá sa od 1. decembra 2005, na základe referenda konaného 7. marca 2003, zlúčila s Komijsko-permským autonómnym okruhom (Permskom) a vytvorila tak Permský kraj.

Od 1. júla 2007Kamčatská oblasť a Koriacky autonómny okruh zlúčené a ich názov je Kamčatský kraj.

Od 1. marca 2008Čitská oblasť a Agský buriatsky autonómny okruh zlúčené a ich názov je Zabajkalský kraj.