Obrábací stroj je stroj určený na opracovanie plôch súčiastky oddeľovaním triesok - obrábaním. Možno ho považovať za energetický systém, ktorý má zabezpečené vedenie nástroja alebo nástrojov pomocou mechanizmov.

Starý sústruh (exponát múzea)

Prvky obrábacích strojov upraviť

Každý obrábací stroj pozostáva z:

 • funkčných prvkov systému prenosu a využitia energie
 • nosných a vodiacich prvkov - na ktoré sa pripevnia alebo sa po nich pohybujú ostatné prvky
 • pracovných prvkov - ktoré vykonávajú pohyby potrebné na obrábanie
 • ovládacích a riadiacich prvkov

Základné skupiny prvkov, z ktorých obrábací stroj pozostáva:

 • pevné - sú to lôžka, stojany, stĺpy, rámy a podobne
 • posuvné prvky - konajú translačný pohyb, v jednom, dvoch, troch smeroch na seba kolmých. Ide o suporty, stoly a podobne
 • prestaviteľné prvky - napríklad prestaviteľný vretenník, koník, konzola
 • rotačné prvky - vretená, otočné stoly, pričom vretená môžu byť:
  • pevné – pri sústruhoch
  • posuvné - pri vŕtačkách, alebo vyvtávačkách
  • prestaviteľné - pri univerzálnej konzolovej frézovačke (okolo vodorovnej osi)
  • rotačné - pri viacvretenových automatoch

Rozdelenie upraviť

Obrábacie stroje je možné rozdeliť podľa viacerých nezávislých hľadísk. Podľa určenia sa delia na dve hlavné skupiny.

Podľa druhu prác alebo stupňa dosahovanej presnosti:

Podľa druhu hlavného rezného pohybu:

 • s kruhovým (otáčavým) pohybom
 • priamočiarym (obyčajne vratným) pohybom
 • so zloženým hlavným pohybom

Podľa pracovných možností a produktivity:

 • univerzálne - najmä v kusovej výrobe (majú veľký rozsah otáčok i posuvov, čo umožňuje nielen hrubovanie ale aj práce na čisto).
 • produkčné - sú určené pre sériovú výrobu a len na určité operácie, napr. na hrubovacie alebo jemné obrábanie (majú tuhšiu konštrukciu, sú jednoduchšie ako stroje univerzálne a aj počet otáčkových a posuvových stupňov majú menší).
 • špeciálne - sú určené pre jeden obrobok a jednu alebo viac operácii.
 • jednoúčelové - sú určené pre jeden obrobok a jednu alebo viac operácii.
 • obrábacie centrá - sú viac profesné obrábacie stroje určené na obrábanie rôznych obrobkov v kusovej, malosériovej i sériovej výrobe.

Podľa stupňa automatizácie a z hľadiska riadenia pracovného cyklu:

 • neautomatizované
 • čiastočne automatizované - poloautomaty - stroj ktorého cyklus prebieha automaticky, obsluha musí zabezpečiť prísun, upínanie a odopínanie obrobkov, odsun obrobkov z pracovného priestoru
 • úplne automatizované - automaty - celý pracovný cyklus prebieha bez zásahu obsluhy - tvrdá automatizácia: vačkové mechanizmy, narážkové systémy
 • číslicovo riadené - NC, CNC, AC, SC

Príklady obrábacích strojov upraviť

Iné projekty upraviť