Mechanické obrábanie

(Presmerované z Obrábanie rezaním)

Mechanické obrábanie alebo obrábanie rezaním - obrábanie (pracovný proces) pri ktorom sa z polovýrobku získava požadovaný tvar a rozmer súčiastky odoberaním čiastočiek materiálu z povrchovej vrstvy polovýrobku rezaním pomocou klinu rezného nástroja mechanizmom premeny materiálu na triesku. Cieľom obrábania je dať materiálu alebo polovýrobku funkčnú presnosť, charakterizovanú rozmermi a stavom obrobených povrchov.

Technológia obrábania sa realizuje v sústave SPNO stroj – prípravok – nástroj – obrobok. Stroj používaný v tejto sústave sa nazýva obrábací stroj, zariadenie používané na upevnenie a ako pomôcku pri obrábaní nazývame prípravky, používané nástroje nazývame rezné nástroje, objekt technologického spracovania je polotovar, obrobok, výrobok.

Proces rezania sa realizuje v oblasti kontaktu reznej hrany nástroja a obrábaného povrchu. V tejto zóne sa uskutočňuje premena obrobku, zmena jeho tvaru a povrchových vlastností. Obrábaním vzniká obrobená plocha a trieska.

Obrábanie reznými nástrojmi môže byť ručné, alebo strojové. Strojové obrábanie je výkonnejšie, presnejšie a lacnejšie, niekedy je však nevyhnutné využiť ručné obrábanie. Ide o prípady obrábania pri opravách, montáži, dokončovacích prácach, alebo práci na ťažko prístupných miestach.

Rozdelenie strojového obrábania

upraviť

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé typy strojového obrábania s vyznačením ich vhodnosti pre vybrané skupiny materiálov.

druh operácia kovy drevo plasty vrstvené hmoty sklo
rezanie áno áno áno áno áno
vyrezávanie áno
sústruženie áno áno áno
vŕtanie áno áno áno áno áno
vyvrtávanie áno
vyhrubovanie áno
vystružovanie áno
zahlbovanie áno
frézovanie áno áno áno áno
brúsenie áno áno áno áno
jemné brúsenie áno áno
lapovanie áno
honovanie áno
superfinišovanie áno
hobľovanie áno áno
obrážanie áno
preťahovanie áno
pretláčanie áno
dlabanie áno
obrábanie špeciálnych tvarov
výroba závitov áno áno
výroba ozubenia áno
ševingovanie áno
 
Pohyby pri frézovaní, hlavný rotačný pohyb vykonáva nástroj.

Pohyby pri strojovom obrábaní

upraviť

Odoberanie triesok z obrobku je možné len prí vzájomnom pohybe materiálu a rezného nástroja. Tento pohyb má 3 základné zložky:

  • hlavný pohyb (pohyb do rezu) – v smere tohto pohybu sa rezná hrana zarezáva do obrobku. Môže byť rotačný, alebo priamočiary vratný a môže ho vykonávať obrobok, alebo nástroj. Veľkosť hlavného pohybu je charakterizovaná reznou rýchlosťou.
  • vedľajší pohyb (pohyb do záberu) – určuje veľkosť a tvar prierezu triesky. Rozdeľuje sa na:
    • posuv – je pohyb obrobku alebo nástroja v kolmom smere k hlavnému pohybu závislý od hlavného pohybu
    • prísuv – je pohyb v kolmom smere na posuv a nezávisí od rezného pohybu.

Ručné spôsoby obrábania

upraviť
  • Hluchý M. a kol.: Technológia. Alfa Bratislava, 1977.