Obrat

rozlišovacia stránka

Obrat môže byť:

 • všeobecne:
 • v jazykovede:
 • v pôrodníctve: operácia, ktorou sa mení priečna poloha plodu na pozdĺžnu polohu alebo pozdĺžna na pozdĺžnu s opačným koncom, pozri obrat (pôrod)
 • v hudbe: prevrat akordu, melódie alebo intervalu, synonymum: inverzia, pozri inverzia akordu, inverzia intervalu, inverzia melódie
 • v gymnastike: pohyb celého tela okolo pozdĺžnej osi vykonávaný vpravo alebo vľavo, pozri obrat (gymnastika)
 • vo fyziológii: súčasný rozklad a syntéza látok v telách organizmov, synonymum: turnover, pozri obrat (fyziológia)
 • v ekológii: obnova vody, pozri obrat (voda)
 • v ekonomike a ekonómii:
  • hodnotový (čiže peňažný) ekvivalent množstva (objemu) určitej ekonomickej veličiny za určité obdobie, napríklad hrubý obchodný obrat (=celkové tržby), hrubý výrobný obrat, obrat účtu
  • v užšom zmysle: hodnotový (čiže peňažný) ekvivalent množstva predaných (a prenajatých) tovarov a výkonov (často aj investičného majetku a výrobného materiálu) za určité obdobie, teda hodnotový ekvivalent odbytu, synonymá: hrubý obchodný obrat, (celkové) tržby, odbyt, pozri obrat (tržby)
  • staršie v najužšom zmysle: súhrn prijatých úplat za určité obdobie
  • na účely zákona o DPH: výnosy (príjmy) bez DPH z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem (a) výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú podľa zákona o DPH oslobodené od DPH a (b) výnosov (príjmov) z príležitostne predaného hmotného či nehmotného majetku (s výnimkou zásob), pozri obrat (DPH)
  • skrátene obrat tovaru (plynulý tok tovaru prechádzajúceho podnikom vznikajúci doplňovaním a obnovovaním ekvivalentu tovaru rovného priemernej zásobe tovaru na sklade)

Pozri aj upraviť

 • obrat kapitálu (kolobeh kapitálu chápaný ako periodicky prebiehajúci proces)
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.