Obratník Kozorožca

O románe Henryho Millera pozri Obratník Kozorožca (román).

Obratník Kozorožca je špecifická rovnobežka na južnej pologuli (23° 30' južnej geografickej šírky), ktorá spája najjužnejšie miesta na Zemi, v ktorých Slnko vrcholí v nadhlavníku (slnečné lúče dopadajú v čase obeda kolmo na zemský povrch) – ohraničuje ekliptiku z juhu. Len raz do roka nastáva tento jav – 21. decembra – tento deň voláme aj deň zimného slnovratu.

Obratník Kozorožca

Zo severu ohraničuje ekliptiku Obratník Raka.

Iné projekty

upraviť