Pixel (grafika)

(Presmerované z Obrazový prvok)

Pixel (skratkové slovo z angl. picture element – obrazový prvok), skratka px alebo pel, je základná jednotka digitálnej rastrovej (bitmapovej) grafiky (fyzický bod, najmenší adresovateľný prvok). Predstavuje jeden svietiaci bod na monitore, resp. jeden bod digitálneho alebo vytlačeného obrázku.

Zobrazenie pixelov.

Body na obrazovke tvoria štvorcovú sieť a každý pixel možno jednoznačne identifikovať podľa jeho súradníc. Vzhľadom na obmedzené množstvo pixelov a obmedzenú frekvenciu vykresľovania obrazu dochádza pri zobrazení na monitore k mnohým nežiaducim efektom. Medzi ne patrí napríklad aliasing, moaré, neostrosti, mozaikové skreslenia, strata informácii pri zmenšovaní, zväčšovaní alebo otáčaní obrazu a pod.

Pixel art

Veľkosť pixela záleží na type monitora. Pri obvyklých analógových typoch sa veľkosť pixela mení zmenou rozlíšenia. LCD obrazovky naproti tomu majú počet fyzických pixelov (tzv. natívne rozlíšenie) spravidla pevne viazané na používané rozlíšenie (napríklad 1024×768) a zobrazenia jediného rozlíšenia pri takom monitore vedie k určitej deformácií obrazu, pretože „počítačové pixely“ sú prepočítavané nerovnomerne prerozdeľovane na väčší počet „fyzických pixelov“.

V bežných režimoch má obrazovka rozlíšenie od zhruba 640×480 po 1600×1200, prípadne i viac. Napríklad pri 15-palcovom monitore pri rozlíšení 1024×768 predstavuje veľkosť jedného pixela sotva 0,3 mm. Maximálne možné rozlíšenie monitoru sa uvádza v jednotkách „pixel na palec“ (skratka ppi z anglického pixel per inch).