Oceán (astronómia)

Oceán je veľká masa vody (či inej kvapaliny) na povrchu vesmírneho telesa alebo pod niektorou z jeho vrstiev (napríklad pod ľadovou kôrou).

Skutočné oceány zmrznutej vody pravdepodobne pokrývajú povrch Jupiterovho mesiaca Europa. Podobne pri Saturnovom mesiaci Titan sa dlho predpokladalo, že sa na ňom rozprestiera oceán kvapalných uhľovodíkov. Najnovšie pozorovania sond Cassini-Huygens z rokov 2004-2005 však naznačujú, že moria a jazerá zrejme predstavujú iba menšiu časť povrchu.