Oceán (astronómia)

Oceán je veľká masa vody (či inej kvapaliny) na povrchu vesmírneho telesa alebo pod niektorou z jeho vrstiev (napríklad pod ľadovou kôrou).

Skutočné oceány zmrznutej vody pravdepodobne pokrývajú povrch Jupiterovho mesiaca Europa. Podobne pri Saturnovom mesiaci Titan sa dlho predpokladalo, že sa na ňom rozprestiera oceán kvapalných uhľovodíkov. Najnovšie pozorovania sond Cassini-Huygens z rokov 2004 – 2017 však ukázali, že moria a jazerá predstavujú iba menšiu časť povrchu. Na základe činnosti sondy Cassini zahŕňajúcej zmeny obežnej dráhy mesiaca Enceladus, zmeny jeho gravitácie a merania intenzity magnetického poľa sa zistilo, že aj tento mesiac má podpovrchový oceán vody.[1]

Oceán pod povrchom má pravdepodobne aj Saturnov mesiac Mimas.[2]

Ďalšie oceány sa pravdepodobne nachádzajú aj na mesiacoch UránuAriel, Umbriel, Titánia a Oberon.[3]

Referencie

upraviť
  1. Kosmotýdeník 163. díl (26.10. – 1.11.2015) [online]. [Cit. 2017-02-27]. Dostupné online.
  2. Lainey, V., Rambaux, N., Tobie, G. et al.. A recently formed ocean inside Saturn’s moon Mimas [online]. Nature 626, 280–282 (2024), [cit. 2024-02-20]. Dostupné online.
  3. Castillo-Rogez, J., Weiss, B., Beddingfield, C., Biersteker, J., Cartwright, R., Goode, A., et al. (2023). Compositions and interior structures of the large moons of Uranus and implications for future spacecraft observations. Journal of Geophysical Research: Planets, 128, e2022JE007432. https://doi.org/10.1029/2022JE007432