Oceánografia je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom oceánov a morí sveta. Prvotné zameranie sa týkalo len ich popisu, ale časom a kombinovaním poznatkov z geológie, chémie, fyziky meteorológie a biológie sa rozrástla na odbor skúmajúci všetko čo sa týka oceánov a morí.

Rozdelenie upraviť

Príbuzné odbory upraviť


Iné projekty upraviť