Ochorenie srdca

Kardiovaskulárne ochorenia sú v širšom slova zmysle všetky ochorenia srdca a ciev (gr. kardia - srdce a lat. vas - cieva); v užšom zmysle sa tento termín zvyčajne používa pre označenie chorôb spôsobených aterosklerotickými degeneratívnymi zmenami: ischemickú chorobu srdca, ischemickú chorobu dolných končatín a ischemickú cievnu mozgovú príhodu.

Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochoreníUpraviť

Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení sa zvyčajne delia do dvoch skupín: na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné.

Neovplyvniteľné rizikové faktoryUpraviť

  • Vek
  • Mužské pohlavie
  • Genetické faktory (kardiovaskulárne ochorenie v rodine)
  • Hypertenzia
  • Osobná anamnéza (už prekonané kardiovaskulárne ochorenia)
  • Metabolický syndróm

VekUpraviť

Ateroskleróza je dlhodobý proces, preto pravdepodobnosť jej manifestácie formou niektorého z kardiovaskulárnych ochorení vzrastá s vekom. Za rizikový sa považuje vek nad 45 rokov u muža a nad 55 rokov u ženy.

PohlavieUpraviť

Muži majú vyššie riziko aterosklerózy a z nej plynúcich ochorení než ženy pred menopauzou. Za príčinu tohto faktu sa považuje protektívny vplyv estrogénov. (Estrogény zvyšujú hladinu HDL cholesterolu.)

Genetické faktoryUpraviť

Kandidátnych génov, zodpovedných za rozvoj aterosklerózy, sú desiatky až stovky. Ich konkrétny podiel je predmetom výskumu. Z praktického hľadiska sa ako rizikový posudzuje infarkt myokardu u prvostupňového mužského príbuzného mladšieho 55 rokov a prvostupňové ženské príbuzné mladšie 65 rokov.

Ovplyvniteľné rizikové faktoryUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kardiovaskulární onemocnění na českej Wikipédii.