Odčítanie je aritmetická operácia alebo počtový výkon. Číslo, od ktorého sa pri odčítaní odčíta, voláme menšenec. Číslo, ktoré sa pri odčítaní odčíta od menšenca, voláme menšiteľ. Výsledkom odčítania je rozdiel.[1]

5 − 2 = 3 (slovne: päť mínus dva sa rovná tri)


Referencie upraviť

  1. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-05-17]. ISBN 80-8078-091-9.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.