Oddelenie (taxonómia)

taxonómia

Oddelenie (lat. divisio) je:

  • a) častejšie: taxonomická kategória rastlín a húb (staršie aj baktérií), ktorá je ekvivalentom kategórie kmeň u živočíchov. Označuje sa koncovkou -mycota u húb, inak koncovkou -phyta (napr. Bryophyta), pričom u rias sa ojedinele vyskytuje koncovka -phycophyta.
  • b) zriedkavejšie: taxonomická kategória medzi kategóriami kmeň a podkmeň

Pozri aj upraviť