Odpočívadlo

rozlišovacia stránka

Odpočívadlo môže byť:

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. a b c odpočívadlo [online]. In Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda, 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X.
  2. a b odpočívadlo [online]. In Slovník slovenského jazyka. II. L – O. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1960. 648 s.
  3. podesta. In:Slovník cudzích slov (akademický)
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.