Ofertórium je modlitba, spravidla v podobe skladby alebo spevu, spievaná na úvod ofertória ako časti omše.

Ako spev je v melodickom štýle podobné graduále (teda medzispevom). Boli to pôvodne veľmi dlhé spevy, spievané počas ceremónie s chlebom a vínom.