Okazionalizmus (filozofia)

Okazionalizmus (z lat. occasio – príležitosť) je filozofické učenie o príležitostnom charaktere príčin založené Arnoldom Geulincxom. Významný predstaviteľ bol Johannes Clauberg. Okazionalizmus sa zaraďuje do karteziánstva.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.