Okupačná zóna

Ako okupačné zóny sú v medzinárodnom práve označované územia jedného štátu, okupované vojskom cudzieho štátu, ktoré má právo zvrchovanosti. Nie je to pritom akékoľvek okupované či anektované územie, ale územie obsadené nepriateľom (či jeho časti) v dôsledku vojny, ktoré bolo právne uznané medzinárodnými zmluvami.

Štyri okupačné zóny po druhej svetovej vojne

Po prvej svetovej vojne muselo podľa Versaillskej zmluvy napríklad Nemecko odstúpiť Francúzsku Porýnie a Sársko (19191930).

V užšom zmysle slova sa pod týmto pojmom chápe najmä územie Nemecka (19451949) a Rakúska (19451955), ktoré boli po druhej svetovej vojne obsadené vojskami štyroch víťazných veľmocí.

Pozri ajUpraviť