Oligosacharidy sú sacharidy zložené z dvoch až desiatich monosacharidových podjednotiek. Tie sú medzi sebou spojené O-glykozidovou väzbou (niekedy nazývanou tiež vodíkový mostík), ktorá vzniká medzi poloacetálovým hydroxidom prvého uhlíka jedného monosacharidu a ďalšou -OH skupinou druhej podjednotky. Pri vzniku tejto väzby sa vylúči voda, preto môžeme oligosacharidy hydrolýzou štiepiť spätne na monosacharidy.

Spomedzi všetkých oligosacharidov špeciálne odlišujeme disacharidy a trisacharidy.

Disacharidy upraviť

Disacharidycukry zložené z dvoch monosacharidových pojdednotiek.

Sumárny vzorec je (C12H22O11)n.

Sacharóza (repný cukor) je neredukujúci disacharid zložený z α-D-glukózy, na ktorú je 1→2 väzbou naviazaná ß-D-fruktóza. Priemyselne ju získavame z cukrovej repy a cukrovej trstiny. Nachádza sa vo všetkých rastlinách. Tvorí bezfarebné kryštáliky dobre rozpustné vo vode. Zahrievaním hnedne a mení sa na karamel. Používa sa na sladenie potravín a nápojov.

Laktóza (mliečny cukor) je redukujúci sacharid, je to ß-D-galaktóza, na ktorú je 1→4 väzbou naviazaná ß-D-glukóza. Nachádza sa v mlieku cicavcov. Materské mlieko jej obsahuje 6 až 7%, kravské mlieko 4 až 5%.

Maltóza (sladový cukor) je redukujúci disacharid skladá sa z α-D-glukózy, na ktorú je 1→4 väzbou naviazaná ß-D-glukóza. Vzniká enzymatickou hydrolýzou škrobu, daný enzým sa nazýva amyláza. Tá sa nachádza v slinách alebo klíčkoch semien. Ďalším štiepením enzýmom maltázou z maltózy (pozor nepliesť!) vznikajú dve molekuly glukózy.

Izomaltóza je v podstate rovnaká ako maltóza, len medzi dvoma glukózami je 1→6 väzba. Je veľmi odolná a je základom vetvenia reťazcov u polysacharidov škrobu a glykogénu.

Trehalóza je neredukujúca, skladá sa z dvoch α-D-glukóz spojených 1→1 väzbou. Nachádza sa v mede a víne.

Celobióza je redukujúca, zložená z ß-D-glukózy a α-D-glukózy spojených 1→4 väzbou. Celobióza je základom celulózy.

Trisacharidy upraviť

Trisacharidy sú cukry zložené z troch monosacharidových podjednotiek.

Gentianóza je neredukujúci cukor z koreňa kvetiny horca (lat. rod Gentiana).

Kestóza

Rafinóza

Ďalšie oligosacharidy upraviť

Ich počet monosacharidových podjednotiek sa pohybuje od štyri do desať.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Oligosacharid