Oltárna sviatosť (staršie Sviatosť oltárna), iné názvy: Najsvätejšia oltárna sviatosť, Najsvätejšia sviatosť, Prevelebná oltárna sviatosť (predtým aj: Prevelebná sviatosť oltárna), Sviatostný Spasiteľ) je názov sviatosti eucharistie u Rímskokatolíckej cirkvi. Vyvinula sa z eucharistie raných kresťanov - pozri eucharistia (rané kresťanstvo).

Eucharistia je v katolicizme sviatosť (a to hlavná zo sviatostí bohoslužby), pretože (najmä) prijatím eucharistie v prijímaní (communio) sa prijímajúcemu udeľuje a potvrdzuje Božia milosť. Podľa katolíckeho chápania možno oltárnu sviatosť prijať aj mimo omše.

V protestantizme existuje Večera Pánova, ktorá má však inú teologickú podstatu ako rímskokatolícka eucharistia.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť


Sviatosti (Rímskokatolícka cirkev)
Sviatosť krstu | Sviatosť birmovania | Oltárna sviatosť | Sviatosť zmierenia | Sviatosť pomazania chorých | Sviatosť kňazstva | Sviatosť manželstva