Olympskí bohovia boli v gréckej mytológii hlavnými bohmi gréckeho panteónu, sídliacimi na vrchu Olymp. V rôznych obdobiach, bolo až 17 bohov považovaných za olympských, ale nikdy nie viac ako dvanásť naraz. Preto boli nazývaní aj „dodekatheon“ (gr: δωδεκα, dodeka, "dvanásť" + θεον, theon, „bohov“). Zeus, Héra, Poseidón, Áres, Hermes, Hefaistos, Afrodita, Aténa, Apolón a Artemis boli vždy považovaní za olympských bohov. Héba, Hélios, Hestia, Demeter, Dionýzos, Hádes a Persefona sa postupne menili a dopĺňali dvanástku.

 • Zeus je najmocnejší spomedzi všetkých bohov, vládca Olympu, boh počasia (boh hromu a blesku).
 • Poseidón, spolu s Hádesom dvaja najvyššie postavení bohovia po Diovi, boh oceánov a morí.
 • Hádes, spolu s Poseidónom dvaja najvyššie postavení bohovia po Diovi, boh podsvetia.
 • Aténa je bohyňa múdrosti, umení, vnútornej krásy, vzdelania a stratégie.
 • Ares je boh vojny.
 • Eros je boh lásky.
 • Artemis je bohyňa lovu, zvierat, plodnosti a cudnosti.
 • Hefaistos je bohom ohňa, zručnosti, remeselníkov.
 • Apolón je bohom svetla a slnka, tanca, hudby, medicíny, lukostreľby, básníctva a proroctiev.
 • Hermes je bohom cestovateľov, pastierov, zlodejov a tiež je poslom bohov.
 • Afrodita je bohyňa lásky, vonkajšej krásy a príťažlivosti.
 • Héra je manželkou Dia, bohyňa manželstva a vernosti.
 • Demeter je bohyňou zeme a roľníctva.
 • Dionýzos je najmladší z bohov olympu a je bohom divadla, vína, opitosti a hýrenia.
 • Hélios je titanským zosobnením slnka.
 • Persefona je bohyňou podsvetia, flóry a poľnohospodárstva. (dcéra Demeter, manželka Háda)
 • Héba je bohyňou mladosti.
 • Íris je bohyňa dúhy a tiež označovaná ako posol bohov.
 • Thaumas je bohom všetkých prírodných morských a nebeských úkazov vychádzajúcich z mora.
 • Nike je bohyňou víťazstva.
 • Hekaté je bohyňa kúziel, križovatiek a ciest.
 • Hestia je bohyňa a ochrankyňa domáceho/rodinného krbu, obcí i štátov.

Pozri aj upraviť

 Externé odkazy upraviť