Ondrej Herec

slovenský literárny teoretik

PhDr. Ondrej Herec (* 7. júl 1944, Budapešť, Maďarsko – † 22. október 2020, Bratislava, Slovensko) bol slovenský sociológ a literárny teoretik, zakladateľ teórie literárnej fantastiky na Slovensku.[1]

Ondrej Herec
slovenský sociológ a literárny teoretik
Ondrej Herec
Narodenie7. júl 1944
Budapešť, Maďarsko
Úmrtie22. október 2020 (76 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materVysoká škola chemicko-technologická v Prahe
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Život upraviť

Maturoval v Banskej Bystrici, študoval chémiu na VŠCHT v Prahe, sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave,[2] medzinárodné právo na FF UK a v Štrasburgu. Na štúdium si privyrábal ako prekladateľ a simultánny tlmočník (6 jazykov).[1]

Pracoval vo výskume, po roku 1990 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako člen rady riaditeľov Centra OSN, člen vládneho výboru Rady Európy a iné.[1]

Prednášal teóriu sociálnej politiky a teóriu populárnej kultúry na Univerzite Komenského. Publikoval vyše 30 výskumných prác a štúdií z oblasti sociálnej politiky a sociológie kultúry. Slovenský rozhlas viackrát reprízoval jeho vystúpenia na tému postindustriálnej civilizácie.

Fantastike sa začal systematicky venovať, keď mu choroba znemožnila pracovať vo vlastnom povolaní. Nebol členom žiadnej politickej strany. Žil a tvoril v Bratislave. Bol členom slovenského centra PEN klubu.

Tvorba upraviť

Bol autorom slovenských odborných diel o fantastike. Založil tradíciu pravidelného publikovania teórie fantastiky na Slovensku, najmä v zborníkoch Krutohlav, a to nielen svojimi príspevkami, no vytvoril priestor aj pre ďalších autorov. Tu začínal publikovať aj Miloš Ferko. Filozofiou väčšiny fantastických príbehov je dobrodružstvo, Ondrej Herec urobil z dobrodružstva filozofiu. V knihách a mnohých samostatných článkoch predstavil odbornými textami, oživenými jemnou iróniou, literárnu fantastiku aj jej vizuálne formy v historickom, sociálnom a kultúrnom kontexte.

Prvú slovenskú štúdiu o vzťahu fantastiky a realizmu Fantastika a realizmus [(2000, Národné osvetové centrum, Bratislava), rozšírená verzia v knihe Cyberpunk – vstupenka do tretieho tisícročia (2001, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava)] niektorí kritici nazvali „učebnicou fantastiky“. Autor dokladá originálnu koncepciu kontinuity fantastickej literatúry na dielach z dvoch tisícročí európskej literárnej tradície. Zjednocuje rozmanité súvislosti fantastiky, spája literatúru s filmom, svetovú tvorbu od antického mýtu s Kyberpunkom a Star Trekom. Syntéza vychádza z diel od Lukiana a Platóna, cez Montesquieua, Swifta, Voltaira po Poa, Dicka, Lema, Gibsona, Stephensona a ďalších, s ťažiskom vo fantastike 20. storočia. Encyklopedický pohľad prekračuje hranice žánrov, konfrontuje stanoviská a interpretácie, vyzýva na dialóg. Citovaných päťsto diel je len vrcholom ľadovca ďalších niekoľko tisíc, ktorá autor prečítal, aby vybral tie podstatné. Znalec teórie však nenudí suchou teóriou: brilantný štylista poteší dielom, ku ktorému sa čitateľ môže vrátiť mnohokrát. Rozsiahly materiál je prehľadne členený, myšlienkovú hĺbku a prekvapivé súvislosti oživuje jemná irónia a aforistické vyjadrovanie.

Slovenská fantastika do roku 2000 (2001, Národné osvetové centrum Bratislava) sú prvé žánrové dejiny slovenskej fantastiky od roku 1856 do roku 2000. Ondrej Herec na podnet Jána Tazberíka inicioval, zostavil, editoval a organizoval vydanie publikácie; spoluautorstvo na častiach o staršej a juvenilnej fantastike ponúkol Milošovi Ferkovi. Zbierka štúdií a esejí Z teórie modernej fantastiky (2008, Literárne informačné centrum Bratislava) ponúkla slovenskému čitateľovi vstup do teórie fantastiky. Okrem úvodu „Vieme čítať fantastiku?“ predstavila kniha na Slovensku prvýkrát viacero tém modernej fantastiky: „Pocit zázraku“, „Sen o hrdinovi“, „Nadžena Xena“, „Aká tvrdá je tvrdá SF?“, „Upírska erotika“ a „Pár slov o horore“. Štúdia „Dedičstvo ľudovej prózy v modernej fantastike“ sa stretla s medzinárodným uznaním. Knihu Dobre organizovaný netvor (2010, Literárne informačné centrum, Bratislava) tvoria dve komplementárne eseje „Dobre organizovaný netvor“ a „Metamorfózy človeka v (post)modernej fantastike“. V prvej autor prehľadne analyzuje na bohatom materiáli umeleckej i populárnej fantastiky vzájomný vzťah jednotlivca s rôznymi typmi organizácií. V druhej predstavuje varianty a premeny vnímania ľudskej bytosti vo fantastike.

Uviedol fantastiku do dejín slovenskej literatúry: napísal s Viliamom Marčokom kapitolu „Vznik a premeny modernej fantastiky“ do Dejín slovenskej literatúry III. (2006, Marčok, Viliam a kol., Literárne informačné centrum, Bratislava).

Zostavil prvú slovenskú antológiu svetovej fantastiky (1981).

Bol autorom prvého československého rozhlasového seriálu o fantastike (1986, reprízy 1986 a 1987).

Mal významný podiel na edícii fantastiky v nakladateľstve SMENA, ocenené cenou Ludvík (1988).

Bol iniciátorom, editorom a autorom prvého slovenského SF magazínu (SF 01, 1988 a SF 02, 1989).

Publikoval v časopisoch Dotyky, Interkom, v zborníkoch Krutohlav a i., Napísal množstvo recenzií, kritík, článkov, predslovov aj doslovov ku knihám a antológiám.

Knižné publikácie o fantastike upraviť

 • Fantastika a realizmus (2000)
 • Cyberpunk (vstupenka do tretieho tisícročia) (2001)
 • Slovenská fantastika do roku 2000. (2001; Ondrej Herec editor, zostavovateľ a autor, k autorskej spolupráci prizval Miloša Ferka)
 • Z teórie modernej fantastiky (2008)
 • Dobre organizovaný netvor (2010)
 • Netvor (2014)

Výber z prác mimo teórie fantastiky upraviť

 • Politika sociálneho rozvoja (1988, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava, autorstvo s univ. prof. Rudolfom Šímom)
 • Aktuálne otázky sociálnej politiky ČSFR so zreteľom na problematiku územných komunít a neštátnych subjektov (1991, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí)
 • Ku Správe o rozvoji ľudstva. OSN 1990 (1991, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí; ekonomické ukazovatele spracovala Mária Kapustová)
 • Neštátne subjekty v sociálnej politike ČSFR (1991, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, Bratislava)
 • Ku Správe o rozvoji ľudstva. OSN 1991 (1992, Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, ekonomické ukazovatele spracovala Mária Kapustová)

Výber z publikačnej činnosti v časopisoch a v zbierkach upraviť

 • Od Ikara po robota. Revue svetovej literatúry č. 7, 1981
 • Vedecká fantastika ako variant sociálnych utópií. SF 01, 1989
 • Je fantastika populárna literatúra? Fantázia č. 1, 1997
 • O láske a smrti. Krutohlav '96. SSAF, Bratislava 1997
 • O ženách, ale aj mužoch v SF. Fantázia č. 4, 1998
 • Pocit zázraku. RAK č. 4, 1999
 • Pocit zázraku (Science Fiction ako náboženstvo.) In: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladateľských, literárnych a kultúrnych súvislostiach. Philologica LII, Univerzita Komenského, Bratislava 2001.
 • Sen o hrdinovi. Krutohlav 2001. Slovenský syndikát autorov fantastiky a Národné osvetové centrum, Bratislava 2001
 • Pocit zázračného v modernej fantastike. Biograf č. 28, júl 2002
 • Duša z ohňa, duša z hliny. Vlna č. 12, 2002
 • The Heritage of Folk Prose in Modern Fantastic Fiction. In: Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. In: Etnologické štúdie č. 8, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2003.
 • Prieskumník virtuálnej reality Stanisław Lem. Filozofia č. 9, ročník 58, 2003
 • Upírska erotika. Dotyky č. 2, 2003
 • Dedičstvo ľudovej prózy v modernej fantastike. Národná osveta č.5, 2003
 • Krátky výlet do dlhých dejín netvorov. Dotyky č. 2 – 3/2004
 • Netvor. Dotyky č. 3 – 4, 2004
 • Frankenstein. Dotyky č. 5, 2004
 • Zvierací netvor. Piaty prah identity. Dotyky č. 1/2 2005
 • Dracula. Dotyky č. 2/2005.
 • Netvor v duši. Dotyky č. 2 – 3/2004.
 • Netvor v dejinách. Dotyky č. 2 – 3/2004
 • Terminátor. Dotyky č. 1/2007
 • Premenlivý Netvor. Dotyky č. 1/2006
 • Votrelec. Dotyky č. 3-4/2006.
 • Metamorfózy tela vo vedomí postindustriálnej spoločnosti. In: Tvár ako sociálny nástroj. Zostavila: Z. Kusá. Sociologický ústav SAV, Bratislava 2007
 • Spisy X: Chaos a sprisahania proti ľudstvu (l. časť) Dotyky č. 4/2007
 • Spisy X: Chaos a sprisahania proti ľudstvu (2. časť) Dotyky č. 1/2008 Dotyky č. 2/2008
 • Nadžena Xena: Imidž ženy v televíznej a filmovej fantastike. Anthropos
 • Podoby človeka v postmodernej fantastike. In Realita a fikcia. Bratislava 2009
 • Center and periphery of the body designed by science fiction 1/3 2010
 • Center and periphery of the body designed by science fiction 2/3 2010
 • Center and periphery of the body designed by science fiction 3/3 2010
 • Majestát strachu. (Horor a science fiction – dve strany jednej mince) Úvod do zborníka Strach a hrôza. Podoby hororového žánru. Zostavili I. Taranenková, M. Jareš. Ústav slovenskej literatúry Bratislava 2011
 • Utopie, která nepřišla. In: Planeta Eden: Svět zítřka v socialistickém Československu 1948 – 1978. Ed. Adamovič, Ivan, Pospiszyl, Tomáš. Arbor vitae societas, Řevnice 2010
 • Múzeum mŕtvo narodených budúcností. In: Svet v bode obratu. Ed. Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Veda, Bratislava 2011
 • Erotika moci. In: Slovenské pohľady 7-8, Bratislava 2013
 • Náčrt ku vnímaniu príťažlivosti politiky. In: STUDIA POLITICA SLOVACA 2/2013, Bratislava 2013
 • Netvor menom organizácia. In: Zem & Vek, Almanach MMXIV, Bratislava 2015

Výber z predslovov a doslovov upraviť

 • Strugackij, Arkadij a Boris 1988: Pondelok sa začína v sobotu. Bratislava, Mladé letá.
 • Kotzwinckle, William 1988: E. T. Mimozemšťan. Bratislava, Smena.
 • Cherryhová, Carolyn J. 1990: Kukučkino vajce. Bratislava, Smena.
 • Toman, Juraj 1999: Pic. Ružomberok, Epos.
 • Girovský, Jozef 2001. Zubaté slnko. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
 • Rauschgoldová, Scarlett (ed.) – Veselá, Hanina (ed.) 2007: Černé sny aneb příběhy na nedobrou noc. Predslov Ondrej Herec
 • Rauschgoldová, Scarlett (ed.) – Veselá, Hanina (ed.) 2008. Technokouzla aneb Příběhy z jiných světů. Key Publishing. Predslov Ondrej Herec
 • Rauschgoldová, Scarlett (ed.) – Veselá, Hanina (ed.) 2009: Pěna dejín aneb Příběhy, ktorej sa nestaly(?). Tribut EU. Predslov Ondrej Herec.
 • Rauschgoldová, Scarlett (ed.) 2011. Jinosvěty aneb (ne)skutečné příběhy. Československý fandom. Predslov Ondrej Herec.
 • Petrák, Milan (ed.) Rampas, Zdeněk (ed.) 2011 : Cynické fantazie. Sbírka povídek českých autorov. Millenium Publishing, Predslov Ondrej Herec.
 • Zborníky Krutohlav 1991 – 2002, predslovy.

Organizačná činnosť upraviť

Člen Akadémie science fiction, fantasy a hororu. Člen poroty súťaže o Cenu Karla Čapka. Spoluzakladateľ, organizátor a predseda poroty súťaže o Cenu Gustáva Reussa (1 500 poviedok od 500 autorov predstavuje veľkú väčšinu pôvodnej slovenskej fantastiky v rokoch 1990 – 2002). Zakladajúci člen a neskôr predseda Slovenského syndikátu autorov fantastiky. S ostatnými členmi SSAF vytvoril priestor pre novú generáciu autorov pôvodnej slovenskej fantastiky. Pomohol prekročiť publikačný prah mnohým známym autorom (D. Fabián, M. Ferko, J. Girovský, Š. Huslica, M. Hvorecký, Z. Minichová, A. Pavelková a ďalší). Vyviedol slovenskú fantastiku z amatérskeho geta a vydobyl jej prestíž v mainstreame. Do poroty Ceny Gustáva Reussa priviedol mnoho významných osobností slovenskej kultúry ako Anton Baláž, Andrej Ferko, Kornel Földvári, Michal Hvorecký, Peter Jaroš, prof. Viliam Marčok, Dušan Mitana a ďalší.

Edičná činnosť upraviť

 • 1981 – Revue Svetovej literatúry č. 7/1981 venovaná svetovej fantastike (s Lýdiou Vadkerti-Gavorníkovou a Dominikom Bartosiewiczom).
 • 1989 – SF 01, Smena, Bratislava 1989 (s Jánom Tazberíkom). Prvé slovenský SF magazín.
 • 1990 – SF 02, Smena, Bratislava 1990 (s Jánom Tazberíkom). Druhý slovenský SF magazín.
 • 1993 – Krutohlav '93 (s Vladom Srpoňom).
 • 1995 – Krutohlav '94 (ed. uvedený ako kol. SSAF).
 • 1996 – Krutohlav '95
 • 1997 – Krutohlav '96
 • 1999 – Krutohlav '98
 • 2000 – Víťazný Krutohlav
 • 2000 – Krutohlav '99
 • 2001 – Krutohlav 2000
 • 2002 – Krutohlav 2001
 • 2003 – Krutohlav 2002

Prednášková činnosť upraviť

(Výber po roku 2000 z cca 100 prednášok o fantastike za 30 rokov)

 • Zrození fantastiky. Fénixcon Brno 2001.
 • Objavovanie slovenskej fantastiky. Eurocon Chotěboř 2002.
 • Čo prinieslo dvadsiate storočie do fantastiky. Istrocon Bratislava 2007
 • A short excursion into the long history of monsters. Polcon 2008
 • Podoby človeka v postmodernej fantastike. Filozofická konferencia, Smolenice 2009.
 • Metamorfózy člověka v (post)moderní fantastice. Festival Fantasie Chotěboř 2010.
 • Horor techniky a technika hororu. FFS Chotěboř 2010
 • Kultura chaosu. Fénixcon Brno 2010
 • Fantázia zvaná túžba. Istrocon Bratislava 2011
 • Majestát strachu. Parcon Chotěboř 2011
 • Dizajn tela v science fiction. AnimeShow Bratislava 2011
 • Od expanzie k implózii. Kozmodróm Bratislava 2011
 • Zlé ženské sú dnes všade. Kozmodróm Bratislava 2012
 • Šťastie pre všetkých. Utópia pokroku v diele bratov Strugackých. Parcon/Istrocon Bratislava 2012.
 • Heterotópie fantastiky. AnimeShow Bratislava 2012
 • Groteskné v modernej a postmodernej fantastike. AnimeShow Bratislava 2013
 • Virtuálne ženy Stanisława Lema. Slavcon Bratislava 2013
 • Umění paměti. IstroCON Bratislava 2013
 • Erotika moci. Kozmodróm Bratislava 2013
 • Architektúra netvora. IstroCON - Parcon Bratislava 2014
 • Čo je fantasy. AnimeShow Bratislava 2014

Ocenenia upraviť

 • 1988: podieľal sa na vydávaní edície SF vo vydavateľstve Smena, ocenenej cenou Ludvík
 • 1997: Cena mesta Revúca
 • 1998: Cena Národného osvetového centra za výrazný prínos k rozvoju teória a kritiky fantastickej literatúry
 • 2007: Cena českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotný prínos
 • 2007: cena Mlok za zásluhy, najvyššie ocenenie českého a slovenského fandomu
 • 2008: Cena českej a slovenskej Akadémia sci-fi, fantasy a hororu za najlepší teoretický text roku
 • 2011: prémia Literárneho fondu
 • 2011: Brno: Špeciálna cena lektorovi Fénixconu

Recenzie a literatúra o autorovi upraviť

 • Janiaková, D.: Dobrá kniha je jednoducho dobrá kniha. info Knihy, č. 4, 1999
 • Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Ondrej Sliacky a kol. Literárne informačné centrum, Bratislava 2005. Heslo „Ondrej Herec“.
 • Kultúrnohistorický kalendár 2004. Národné osvetové centrum Bratislava 2003. Heslo „Ondrej Herec“.
 • Encyklopédia súčasných slovenských spisovateľov
 • Ferko, M.: Dejiny slovenskej literárnej fantastiky. Bratislava: LIC 2007
 • Herec, O., Heveši, M.: Fantastika je vstupenka do súčasnosti (rozhovor). In: Knižná revue, č. 12, 2005
 • Fekete-Apolkin, J.: História slovenskej fantastiky (M. Ferko, O. Herec: Slovenská fantastika do roku 2000). In: Slovenské národné noviny, č. 25 – 26, 2002
 • Hvorecký, M.: Fantastika, cyberpunk, utópia a Star Trek (O. Herec: Cyberpunk). In: Kultúrny život, č. 27 – 28, 2002
 • Marčok, V.: Literárna fantastika ako sendvič (O. Herec: Cyberpunk). In: Knižná revue, č. 6, 2002
 • Škovierová, A.: Temná fantázia (O. Herec, ed.: Krutohlav 2000). In: Kultúrny život, č. 7, 2002
 • Ferko, A.: Desaťkrát zlato! (O. Herec, ed.: Víťazný Krutohlav). In: Slovenské pohľady, č. 9, 2001
 • Ferko, M.: Bez fantázie by to nestálo za veľa (O. Herec, ed.: Víťazný Krutohlav). In: Knižná revue, č. 12, 2001
 • Ferko, A.: Paráda (O. Herec, ed.: Krutohlav 2000). In: Slovenské pohľady, č. 7 – 8, 2001
 • Ferko, A.: Paráda (M. Ferko, O. Herec: Slovenská fantastika do roku 2000). In: Slovenské pohľady, č. 7 – 8, 2001
 • Stožický, B.: Defilé fantastiky (O. Herec, ed.: Krutohlav 2000). In: Knižná revue, č. 16 – 17, 2001
 • Vlnka, J.: Bez fantázie by to nestálo za veľa (M. Ferko, O. Herec: Slovenská fantastika do roku 2000). In: Knižná revue, č. 12, 2001
 • Gajdoš, M.: Samé bezuzdnosti (O. Herec, ed.: Krutohlav `99). In: Knižná revue, č. 18, 2000
 • Gajdoš, M.: Čím žije fantastika pri nás (O. Herec, ed.: Krutohlav `98). In: Literika, č. 3, 1999
 • Hvorecký, M., Herec, O.: Malý rozhovor s Ondrejom Hercom. In: RAK, č. 4, 1999
 • Kováčová, E., Herec, O.: Okno do alternatívnych svetov (rozhovor). In: Knižná revue, č. 2, 1998
 • Tazberík, J.: Rozpätie fantastiky (O. Herec, ed.: Krutohlav `96). In: Literika, č. 4, 1998
 • Bodacz, B.: Krutohlav ako biela vrana (O. Herec, V. Srpoň, eds.: Krutohlav `93). In: Literárny týždenník, č. 12, 1994
 • (pagi): Ondrej Herec, Dobre organizovaný netvor. | 21. september 2011
 • Pisár, V.: Sci-fi sa zrútila do skutočnosti. | 7. januára 2011
 • (pagi): Ondrej Herec, Z teórie modernej fantastiky. | 6. októbra 2008
 • Heveši, M.: Rozhovor s Ondrejom Hercom Fantastika je vstupenka do súčasnosti |
 • Marčok, V.: Z teórie modernej fantastiky – Ondrej Herec – Heroicky o modernej fantastike |
 • Marčok, V.: Literárna fantastika ako sendvič. Knižná revue 20. marca 2002
 • (pagi): Cyberpunk, vstupenka do tretieho tisícročia (návod k po(pri)žití) | 4. novembri 2002, SARDEN, sci-fi sekce Neviditelného Psa
 • Hvorecký, M.: Fantastika, cyberpunk, utópia a Star Trek |
 • Zajacová, G.: Podnetná kniha o modernej fantastike. Národná osveta č. 5, 2002
 • Blažovský, J.: Cyberpunk. Dotyky č. 1, ročník XV, 2003
 • Konkol, Š.: Cyberpunk – Ondrej Herec. | 4. júna 2002, www.fantazia.sk
 • Ferko, M.: Štyri ponory do teórie fantastiky. | 11. marca 2002, www.fantazia.sk
 • Vrbenská, F.: Průvodce fantastickým labyrintem. | 27. novembra 2002
 • Blažovský, J.: Herec, Ondrej: Z teórie modernej fantastiky. | 11. novembra 2009
 • Nohovec, J.: Ondrej Herec, slavný slovenský teoretik science fiction | 24. jún 2010
 • Encyklopédia súčasných slovenských spisovateľov |
 • Komorovská, V.: Netvor. Od Frankensteina po Terminátora. Knižná revue 2014/23 |
 • Pisár, V.: Netvor. Pravda 30. septembra 2014
 • Galbavá, K.: Netvor. | 14. novembra 2014
 • Blažovský, J.: Netvor ako výpoveď o súčasnosti | 5. januára 2015

Referencie upraviť

 1. a b c Ondrej Herec [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2019-03-11, [cit. 2020-10-27]. Dostupné online.
 2. Ondrej Herec In: Osoby, ktoré získali titul na UK [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ondrej Herec na českej Wikipédii.