Opakovateľnosť merania

Opakovateľnosť merania je tesnosť zhody medzi po sebe nasledujúcimi výsledkami merania tej istej meranej veličiny, za tých istých podmienok. Podmienky, ktoré pri meraní panujú sa označujú ako podmienky opakovateľnosti a patrí medzi ne:

  • rovnaká meracia metóda
  • to isté meradlo
  • tie isté pracovné podmienky (napr. teplota, vlhkosť, poveternostné podmienky atď.)
  • osoba, ktorá meranie vykonáva
  • to isté miesto
  • opakovanie v krátkom čase