Operátor

rozlišovacia stránka

Operátor môže byť:

 • v informatike:
  • pracovník obsluhujúci počítač, jeho prídavné zariadenia a činnosť výpočtového systému
  • symbol označujúci operáciu alebo časť inštrukcie určujúca, ktorá operácia sa má vykonať, pozri operátor (inštrukcia)
 • v telekomunikáciách:
 • v kybernetike: činiteľ pôsobiaci na niečo (operand) pri transformácii niečoho, pozri transformácia (kybernetika)
 • v doprave: operátor dopravy
 • v matematike:
  • symbol operácie alebo operácia vôbec (pričom operáciou sa myslí tradičné označenie pre niektoré zobrazenia), pozri operácia
  • v logike: kvantifikátor
 • v genetike: gén, ktorý riadi skupinu štruktúrnych génov a tvorí spolu s nimi operón, pozri operátor (genetika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.