Oporná sústava alebo oporný systém je orgánová sústava tvoriaca oporu a ochranu organizmov.

Vnútorná kostra - Tyrannousaurus rex

Živočíchy upraviť

U živočíchov sa oporná sústava nazýva kostrová sústava alebo kostra (skelet). Je miestom úponov orgánov svalovej sústavy. Spolu tvoria oporno-pohybovú sústavu, kde skelet vystupuje ako jej staticka časť.

Kostra môže byť vonkajšia - exoskelet (napr. hmyz) alebo vnútorná - endoskelet (napr. stavovce).

Podrobnosti pozri aj pod podporné tkanivo.

Zloženie upraviť

Oporná sústava / kostra pozostáva z kostí, ktoré sú spojené:

Funkcia upraviť

Podpora ostatných štruktúr tela,určuje tvar a rozmery tela,ochranná funkcia- aj vnútorné orgány, súčasť komplexu pohybovo-opornej (muskulo-skeletálnej) sústavy, zdroj krvotvorby, miesto uloženia a metabolizmu minerálov.