Opozícia (astronómia)

Opozícia je vzájomná poloha dvoch telies (obyčajne planéty a Slnka) vzhľadom na Zem, pri ktorej sa ekliptikálna dĺžka telies odlišuje o 180° (aspekt). Opakom opozície je konjunkcia.

Mars nasnímaný Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom v opozícii roku 2016.

Keďže Slnko, Mesiac a planéty sú v blízkosti ekliptiky, pri opozícii sa premietajú na opačnú stranu nebeskej sféry. Pri opozícii sú najlepšie podmienky na pozorovanie. Planéta sa vtedy nachádza v blízkosti najbližšieho bodu svojej obežnej dráhy k Zemi, takže má na oblohe relatívne najväčší uhlový rozmer. Navyše jej pozorovanie neruší Slnko. Vychádza totiž, keď Slnko zapadá, kulminuje o pravej polnoci (v zimnom čase okolo 24:00, v letom čase okolo 1:00) a zapadá ráno.

Keď je Mesiac v opozícii so Slnkom, nastáva spln.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.