Optické žiarenie (iné názvy: optická radiácia, svetlo; ako vlnenie: optické vlnenie/vlny, ako časť elektromagnetického spektra: optické spektrum, svetelné spektrum, optické pásmo) je súhrnné označenie pre infračervené žiarenie a viditeľné svetlo a ultrafialové žiarenie, v širšom zmysle aj časť röntgenového žiarenia po vlnovú dĺžku 1 nm (tzv. mäkké röntgenové žiarenie). Názov je odvodený od faktu, že ide o žiarenie, ktoré možno sledovať optickými prístrojmi. Ojedinele sa ako optické spektrum (atď.) v užšom zmysle označuje len viditeľné svetlo.