Optický hranol alebo hranol alebo prizma je teleso z rovnorodej látky, ohraničené sústavou plôch, obyčajne trojboké. Používa sa na rozklad svetla na spektrum, v optických prístrojoch na úplný odraz alebo prevrátenie obrazu namiesto zrkadiel. Je opticky priehľadný.

Rozklad svetla hranolom

Iné projekty upraviť