Ordinácia (protestantizmus)

Ordinácia je v protestantizme termín, ktorým sa označuje uvedenie človeka do duchovného úradu.

Večera Pánova pri príležitosti ordinácie v Českobratrské církvi evangelické v Novém Městě na Moravě.

Ordinácia sa väčšinou vykonáva pri bohoslužbe a ordinovaných je naraz väčšinou viacero adeptov na duchovnú službu. Interpetácia duchovného úradu sa však môže v jednotlivých protestantských cirkvách líšiť. Líšiť sa môže aj priebeh ordinácie medzi jednotlivými cirkvami, ako aj to kto nových duchovných môže ordinovať.

Na rozdiel od inštalácie sa nemôže opakovať. Môže sa konať iba raz.[1]

Referencie

upraviť
  1. Ordinácia In: PETRÍK, Borislav; RYBÁR, Peter, a kol. Evanjelická encyklopédia Slovenska. Modra : BoPo, 2001. 448 s. ISBN 80-968671-4-8. S. 249.