Ordinárius

rozlišovacia stránka

Ordinárius alebo ordinár[pozn 1] môže byť:

Poznámky upraviť

  1. Výraz ordinárny pochádza z lat. ordinarius – pôvodne „usporiadaný podľa určitého poriadku a pod.“, z toho neskôr „usporiadaný“ > „zodpovedajúci pravidlám, normám a pod.; normálny“ > „bežný, obyčajný“ > „jednoduchý, hrubý“. Výraz ordinovať pochádza z lat. ordinare – pôvodne „stavať do radu, usporadúvať“, odtiaľ „ustanovovať, určovať, nariaďovať [poradie]“, z čoho vzniklo v cirkevnom prostredí „ustanoviť za kňaza, vysvätiť“ a v lekárskom prostredí „určovať liečebný postup“. Stručný etymologický slovník slovenčiny ale neobsahuje etymologický rozbor samotného slova ordinár/ordinárius.[1]

Referencie upraviť

  1. Králik, Ľubor (2015), „ordinárny“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 405-406, ISBN 978-80-224-1493-7 
  2. a b c d Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „ordinár“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
  3. a b Peciar, Štefan, ed. (1960), „ordinár“, Slovník slovenského jazyka, II, L – O (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 587 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.