Ordinatio imperii (z lat. "usporiadanie ríše") alebo zákon o jednote ríše alebo zákon o rozdelení ríše bol zákon vydaný v roku 817 franským cisárom Ľudovítom I. Pobožným. Rozhodol v ňom, že korunu Franskej ríše vždy zdedí najstarší syn, ostatní sa majú stať len správcami malého územia pod jeho kontrolou. Sám Ľudovít tento zákon nerešpektoval, kvôli synovi z druhého manželstva Karolovi II. Holému, ktorého pod vplyvom svojej manželky chcel dosadiť ako Franského cisára, čo viedlo k odboju jeho synov Lotara I., Pipina I., Ľudovíta II. Nemca a prispelo k rozkladu ríše. Nakoniec ho v roku 829 zrušil.