Organizácia alebo organizovanie môže byť:

 • proces premysleného, účelného usporadúvania (zložiek do celku, sústavy a podobne)
 • proces prípravy a riadenia uskutočnenia podujatia či akcie
 • združovanie (sa) osôb na základe spoločného programu, cieľa a pod. alebo do jednotne štruktúrovaného spolku, útvaru a pod., pozri pod organizácia (združenie osôb)

Organizácia môže byť aj:

 • výsledok organizovania (pozri vyššie), teda:
  • premyslené, účelné usporiadanie (zložiek do celku, sústavy a podobne)
  • príprava a riadenie uskutočnenie podujatia či akcie
  • združenie osôb alebo inštitúcií so spoločným programom, cieľom atď., prípadne len nižšia, základná jednotka, zložka takéhoto združenia, pozri organizácia (združenie osôb)
 • v polovici 90. rokov 20. storočia vo vtedajšom slovenskom Zákonníku práce: ekvivalent súčasného termínu zamestnávateľ
 • podľa Václava Černíka: usporiadanosť funkcií.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.