Osamelí bežci bola básnická skupina, ktorú tvorili traja autori slovenskej modernej poézie a prózyIvan Laučík, Peter Repka a Ivan Štrpka.

Osamelí bežci v roku 2004: zľava Peter Repka, Ivan Laučík a Ivan Štrpka

Skupina vznikla v roku 1963 pokusom publikovať v časopise Mladá tvorba svoj manifest. Uverejnili v ňom napokon manifesty dva – prvý pod názvom Návrat anjelov spolu so svojimi básňami v čísle 1/1964 a druhý v čísle 5/1964 pod názvom Prednosti trojnohých slávikov. Ich manifesty boli na tú dobu veľmi provokatívne, nakoľko odmietali oficiálne hodnoty. Vojnu a komunizmus považovali za abstraktné pojmy pre svoju generáciu, ale taktiež odmietali tvorbu niektorých etablovaných autorov (napr. Andreja Plávku). Odmietali tiež zasahovanie ideológie do literárnej tvorby a protestovali proti vtedajšiemu spoločenskému systému.

Všetci traja autori debutovali v rokoch 19681969 a svojou originálnou tvorbou sa odlišovali nielen od súdobej slovenskej lyriky, ale dokázali sa odlíšiť i jeden od druhého. Rozvíjali vlastnú básnickú viacvýznamovosť a básne pre nich znamenali možnosť neobmedzeného sebavyjadrenia. Okrem Štrpku sa v období normalizácie odmlčali a znovu začali pôsobiť až koncom 80. rokov (Laučík), resp. začiatkom 90. rokov (Repka).