Oscilátor

rozlišovacia stránka

Oscilátor môže byť:

  • zdroj (mechanických alebo elektrických) kmitov, pozri pod kmitanie
  • kmitajúca (fyzikálna) sústava
  • v elektrotechnike: elektronický obvod, ktorý vytvára harmonické napätie určitej frekvencie, pozri oscilátor (elektrotechnika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.