Osemročné gymnázium

druh školy na Slovensku

Osemročné gymnázium je druh gymnázia na Slovensku. Štúdium tu trvá osem rokov a končí sa maturitnou skúškou.

Na osemročné gymnázium sa väčšinou pred nástupom robia prijímacie skúšky. Počet žiakov v jednom ročníku určí daný samosprávny kraj. Na osemročné gymnázium si žiak podáva prihlášku v piatom ročníku ZŠ, nastupuje v šiestom ročníku ZŠ a končí štvrtým ročníkom SŠ. V kvarte sa píše Monitor 9.[chýba zdroj]

TriedyUpraviť

  1. príma – šiesty ročník základnej školy
  2. sekunda – siedmy ročník základnej školy
  3. tercia – ôsmy ročník základnej školy
  4. kvarta – deviaty ročník základnej školy
  5. kvinta – prvý ročník strednej školy
  6. sexta – druhý ročník strednej školy
  7. septima – tretí ročník strednej školy
  8. oktáva – štvrtý ročník strednej školy

Pozri ajUpraviť