Osemročné gymnázium

druh školy na Slovensku

Osemročné gymnázium je druh gymnázia na Slovensku. Štúdium tu trvá osem rokov a končí sa maturitnou skúškou.

Na osemročné gymnázium sa väčšinou pred nástupom robia prijímacie skúšky. Počet žiakov v jednom ročníku určí daný samosprávny kraj. Na osemročné gymnázium si žiak podáva prihlášku v piatom ročníku ZŠ, nastupuje v šiestom ročníku ZŠ a končí štvrtým ročníkom SŠ. V kvarte sa píše Monitor 9. [chýba zdroj]

  1. príma – prvý ročník
  2. sekunda – druhý ročník
  3. tercia – tretí ročník
  4. kvarta – štvrtý ročník
  5. kvinta – piaty ročník
  6. sexta – šiesty ročník
  7. septima – siedmy ročník
  8. oktáva – ôsmy ročník

Pozri aj

upraviť