Osemuholník je jeden zo základných rovinných geometrických útvarov, tzv. polygón; mnohouholník s ôsmimi vrcholmi a stranami. Súčet jeho vnútorných uhlov sa rovná 1080°. Osemuholníky môžu byť pravidelné alebo všeobecné

Pravidelný osemuholník
Obsah

Obvod

Polomer opísanej kružnice

Polomer vpísanej kružnice

Uhol pri vrchole
135°

Dĺžka najdlhšej uhlopriečky
Jedna z metód konštrukcie pravidelného osemuholníka

Pravidelné osemuholníky

upraviť

Majú rovnako dlhé strany a rovnaké uhly (135°).