Osmeterium

Osmeterium – týmto pojmom označujeme mäsitý vidlicovitý útvar – pachovú žľazu niektorých húseníc z čeľade vidlochvostovitých (Papilionidae Latreille, 1802). Húsenica ju má umiestnenú za hlavou a vysúva ju v prípade ohrozenia a vonkajšieho podráždenia. Vylučuje páchnucu látku a slúži zrejme ako obrana inak bezmocnej húsenice. Osmeterium má u niektorých druhov húseníc zvláštne, až bizarné tvary.