Osturniansky potok

potok v Zamagurí

Osturniansky potok je vodný tok na Slovensku a v Poľsku (poľský názov Kacwin, prípadne Kacwinianka), pravostranný prítok Dunajca s dĺžkou 26 km, z toho 13 km na území Slovenska. Preteká územím okresu Kežmarok[1] v Zamagurí. Na strednom a poľskom dolnom toku výraznejšie meandruje. Potok má daždovo-snehový režim odtoku s maximom prietoku v jarných mesiacoch marec-apríl. Výrazná je abrázia brehov.

Osturniansky potok
Kacwinianka
Rieka
Štáty Slovensko Slovensko,  Poľsko Poľsko
Prítoky
 - ľavostranné Podlapšianka, Lapszanka
 - pravostranné Črchľový potok, prítok z oblasti Galajdovky, Bystrá, Krutovský potok, Soliskový potok, Frankovský potok
Zdrojnica
 - výška 910 m
Ústie Dunajec
 - poloha na území Poľska do vodnej nádrže Jezioro Czorsztyńskie
 - výška 495 m
Dĺžka 26 km
 - Dĺžka toku na Slovensku 13 km
Povodie 61,15 km² (6 115 ha)
Prietok
 - priemerný 0,0706 /s
Rád toku III.
Hydrologické poradie 3-01-01-2233
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň: v Spišskej Magure na severovýchodnom úpätí Brijovho vrchu (999,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 910 m n. m., neďaleko slovensko-poľskej štátnej hranice

Smer toku: po sútok so Soliskovým potokom prevažne na východ, odtiaľ k obci Kacvín na severovýchod, medzi obcami Kacvín a Nedeca na sever, potom k ústiu na východ

Geomorfologické celky: Spišská Magura, Repisko, časť Osturnianska brázda

Prítoky: sprava Črchľový potok, prítok z oblasti Galajdovky, Bystrá, Krutovský potok, Soliskový potok, Frankovský potok, zľava Podlapšianka, v Poľsku ľavostranná Lapszanka

Ústie: na území Poľska do vodnej nádrže Jezioro Czorsztyńskie východne od obce Nedeca v nadmorskej výške cca 495 m n. m.

Obce: Osturňa, Kacvín, Nedeca[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-12-04]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-12-04]. Dostupné online.