Osvetlenie

rozlišovacia stránka

Osvetlenie alebo osvetlenosť môže byť:

Osvetlenie môže byť aj:

Referencie upraviť

  1. a b osvetlenie. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 518.
  2. a b c osvetlenie. In: Pyramída.
  3. STN ISO 6707-1: 2008
  4. osvětlení. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 5. M – O. Praha : Encyklopedický dům, 2003. 470 s. ISBN 80-86044-20-3. S. 442.
  5. a b c osvetlenie. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 614.
  6. osvetlenie. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 450.
  7. osvetliť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 450.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.