Otorinolaryngológia

Otorinolaryngológia (skrátene aj ORL) je medicínsky chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení ucha, nosa, nosovej dutiny a prinosových dutín, hltana a hrtana. Niekedy sa vyskytuje aj užšia špecializácia otológia (ušné lekárstvo), rhinológia (nosové lekárstvo) a laryngológia (krčné lekárstvo), ďalej foniatria (poruchy hlasu, sluchu a reči) a neurootológia (ušné šelesty a závraty ORL pôvodu).

pohľad do normálneho laryngu (hrtana) na hlasivkové väzy

Názov odboru pochádza z gréckeho slova ωτορρινολαρυγγολογία (otos = druhý pád slova ucho, rhinos = nos, larynx = hrtan, logos = veda).

V diagnostike sa využívajú aj moderné zobrazovacie metódy (endoskopia, v neurootológii kraniokorpografia, elektronystagmografia, videonystagmografia a posturografia) v terapii najmä chirurgické zákroky (tonzilektómia, adenotómia, polypektómia a i.) a medikamenty.

Iné projekty

upraviť