Ottov motor

Ottov motor je historické označenie spaľovacieho motora, ktorý v roku 1876 vyrobil a 25. mája 1877 patentoval nemecký konštruktér a vynálezca Nikolaus Otto. Ottov motor bol štvortaktný plynový zážihový motor so zvýšeným kompresným pomerom. Priebeh pracovného cyklu motora je zjednodušene popisovaný termodynamickým Ottovým cyklom: adiabatická kompresia a expanzia, rýchle spaľovanie nahradené izochorickým prívodom tepla a izochorický odvod tepla realizovaný výmenou náplne.

Priebeh pracovného cyklu Ottovho motora

Ottov motor v súčasnostiUpraviť

Ottov motor je historický predchodca všetkých súčasných zážihových motorov, aj napriek tomu, že väčšina spaľuje kvapalné palivá najčastejšie benzín. Preto sa v niektorých jazykoch dodnes toto označenie používa aj v súvislosti s modernými motormi s podobným princípom činnosti:

  • v nemčine sa ako Ottov motor (Ottomotor) označujú zážihové motory (dvojtaktné aj štvortaktné)
  • v angličtine sa používa termín Ottov cyklus (Otto cycle) pre štvortaktné motory.
  • Ottov motor je inak nazývaný ako benzínový motor.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ottov motor