Otvorený text

nešifrovaný text

Otvorený text je text v pôvodnom tvare resp. nezašifrovaná správa. Opakom je zašifrovaný text. Otvorený text sa skladá zo znakov, ktoré tvoria reťazec a dĺžka reťazca je počet znakov, ktoré sa v danom reťazci nachádzajú.