Jahňa na pastve

Ovca domáca (Ovis aries) je druh či poddruh z rodu ovca. Je to významné hospodárske zviera v svetovom i slovenskom poľnohospodárstve, hlavne v podhorských a horských oblastiach s vysokým zastúpením lúk a pasienkov. Hlavnými produktmi chovu oviec sú mäso a mlieko, vedľajšími produktmi sú vlna, rohovina, koža, vlnotuk a ovčí hnoj.

NázvyUpraviť

Tento druh/poddruh sa v systéme ovcí začleňuje rôzne:

 • Ovis aries (v užšom zmysle)
 • Ovis ammon f. aries
 • Ovis gmelini aries
 • Ovis orientalis aries
 • Ovis aries aries
 • Ovis ammon aries

Pozri aj ovca.

Odborné názvoslovieUpraviť

Samica sa nazýva bahnica, samec je baran, mláďa je jahňa (samčie baránok, samičie jahnička). Mladá ovca pred prvým oplodnením sa nazýva jarka alebo jahnica. Gravidita ovce sa v zootechnike nazýva kotnosť a pôrod okotenie. Obdobie tvorby mlieka po okotení je laktácia. Maštaľ na celoročný chov oviec, alebo len na zimné ustajnenie, sa nazýva ovčiareň; letné ustajnenie na pastvinách sa uskutočňuje v košiaroch a nazýva sa košiarovanie.

FylogenézaUpraviť

Ovca domáca je pravdepodobne polyfyletického pôvodu, to znamená, že má predkov vo viacerých divých druhoch oviec. Divé formy oviec sú veľmi variabilné a tvoria veľa miestnych variet. Za predkov domácich oviec sú považované nasledovné druhy: muflóny, kaspická stepná ovca (archar) a skupina vysokohorských oviec, z nich predovšetkým argali.

Ovce sú blízko príbuzné s kozami, od ktorých sa odlišujú slznými jamkami, paznechtovými žľazami a tvarom a postavením rohov. Rohy oboch pohlaví kôz a oviec sú na báze šošovkovitého prierezu. Avšak rohy baranov majú trojboký prierez.

Plemená oviecUpraviť

Podľa jemnosti vlny delíme plemená na:

 • jemnovlnové ovce – všetky merinové ovce
 • polojemnovlnové ovce – cigájky, kent, texel, polojemnovlnové krížence zošľachtenej valašky
 • polohrubovlnové ovce – zošľachtená valaška, lincoln, leicester
 • hrubovlnové ovce – valaška, karakulská ovca

Podľa úžitkového smeru delíme plemená na:

 • vlnové ovce – stavropoľské merinky
 • vlnovomäsové ovce – slovenské merino, askánske a kaukazské meriny, výkrmové meriny
 • mäsovovlnové ovce – Ile de France, kent, lincoln, leicester, corriedale, berrichonne du Cher
 • dojné plemená s pravou vlnou – cigájky, východonemecké fridze
 • dojné plemená so zmiešanou vlnou – zošľachtená valaška
 • kožušinové a kožuchové plemená – karakulská a romanovská ovca

ZdrojeUpraviť

 • Kliment a kol.: Všeobecná zootechnika, Príroda Bratislava, 1985
 • Hlasný a kol.: Technológia živočíšnej výroby 2, Príroda, Bratislava, ISBN 80-07-00739-3

Iné projektyUpraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o ovca
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ovca domáca
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Ovca domáca

Externé odkazyUpraviť