Ovca domáca alebo ľudovo či staršie ovca (lat. Ovis aries, synonymá pozri nižšie) je druh či poddruh z rodu ovca. Je to významné hospodárske zviera v svetovom i slovenskom poľnohospodárstve, hlavne v podhorských a horských oblastiach s vysokým zastúpením lúk a pasienkov. Hlavnými produktmi chovu oviec sú mäso a mlieko, vedľajšími produktmi sú vlna, rohovina, koža, vlnotuk a ovčí hnoj.

Jahňa na pastve

Tento druh/poddruh sa v systéme ovcí začleňuje rôzne:

 • Ovis aries (v užšom zmysle)
 • Ovis ammon f. aries
 • Ovis gmelini aries
 • Ovis orientalis aries
 • Ovis aries aries
 • Ovis ammon aries

Pozri aj ovca (Ovis).

Odborné názvoslovie

upraviť

Samica sa nazýva bahnica (alebo ovca v užšom zmysle), samec je baran, mláďa je jahňa (samčie baránok, samičie jahnička). Mladá ovca pred prvým oplodnením sa nazýva jarka alebo jahnica. Gravidita ovce sa v zootechnike nazýva kotnosť a pôrod okotenie. Obdobie tvorby mlieka po okotení je laktácia. Maštaľ na celoročný chov oviec, alebo len na zimné ustajnenie, sa nazýva ovčiareň; letné ustajnenie na pastvinách sa uskutočňuje v košiaroch a nazýva sa košiarovanie.

Fylogenéza

upraviť

Ovca domáca je pravdepodobne polyfyletického pôvodu, to znamená, že má predkov vo viacerých divých druhoch oviec. Divé formy oviec sú veľmi variabilné a tvoria veľa miestnych variet. Za predkov domácich oviec sú považované nasledovné druhy: muflóny, kaspická stepná ovca (archar) a skupina vysokohorských oviec, z nich predovšetkým argali.

Ovce sú blízko príbuzné s kozami, od ktorých sa odlišujú slznými jamkami, paznechtovými žľazami a tvarom a postavením rohov. Rohy oboch pohlaví kôz a oviec sú na báze šošovkovitého prierezu. Avšak rohy baranov majú trojboký prierez.

Plemená oviec

upraviť

Podľa jemnosti vlny delíme plemená na:

 • jemnovlnové ovce – všetky merinové ovce
 • polojemnovlnové ovce – cigájky, kent, texel, polojemnovlnové krížence zošľachtenej valašky
 • polohrubovlnové ovce – zošľachtená valaška, lincoln, leicester
 • hrubovlnové ovce – valaška, karakulská ovca

Podľa úžitkového smeru delíme plemená na:

 • vlnové ovce – stavropoľské merinky
 • vlnovomäsové ovce – slovenské merino, askánske a kaukazské meriny, výkrmové meriny
 • mäsovovlnové ovce – Ile de France, kent, lincoln, leicester, corriedale, berrichonne du Cher
 • dojné plemená s pravou vlnou – cigájky, východonemecké fridze
 • dojné plemená so zmiešanou vlnou – zošľachtená valaška
 • kožušinové a kožuchové plemená – karakulská a romanovská ovca

Chov oviec na Slovensku ohrozuje vlk

upraviť

Najväčšie škody na ovciach spôsobuje vlk dravý[1]. S rastúcim počtom vlka dravého od roku 2008 rastie počet usmrtených oviec[2]. Po roku 2020 je populácia vlka dravého na Slovensku viac ako 700 jedincov [3]. Podľa chovateľov oviec pre nekontrolovateľný nárast počtu vlka hrozí, že mnoho pastierov bude musieť ukončiť chov, nakoľko škody spôsobené premnožením vlka dravého sú pre nich likvidačné [4].

Referencie

upraviť
 1. Finďo S., Skuban M.: Ako Chrániť hospodárske zvieratá proti veľkým šelmám. Spoločnosť pre karpatskú zver, 2011 [str. 7, 18]
 2. Finďo S., Skuban M.: Ako Chrániť hospodárske zvieratá proti veľkým šelmám. Spoločnosť pre karpatskú zver, 2011 [str. 17]
 3. JOZEF BUČKO: Monitoring populácie vlka dravého na Slovensku, NLC, 2020 [str. 5]
 4. https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/569206-chovatelia-oviec-maju-tazke-srdce-na-budaja-nechce-v-prirode-ani-ovce-ani-ludi-tvrdia/ Chovatelia oviec na Slovensku
 • Kliment a kol.: Všeobecná zootechnika, Príroda Bratislava, 1985
 • Hlasný a kol.: Technológia živočíšnej výroby 2, Príroda, Bratislava, ISBN 80-07-00739-3
 • JOZEF BUČKO: Monitoring populácie vlka dravého na Slovensku, NLC, 2020
 • Finďo S., Skuban M.: Ako Chrániť hospodárske zvieratá proti veľkým šelmám. Spoločnosť pre karpatskú zver, 2011 [7, 17, 18]
 • Finďo, S., Hood, A.: Interakcie veľkých šeliem a oviec na vybraných salašoch stredného Slovenska, 2001 [199 – 206]
 • Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Veda Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1982

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o ovca
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ovca domáca
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Ovca domáca

Externé odkazy

upraviť